Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – czym się zajmuje?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
20 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Czuwanie nad całym sektorem bankowym krajów należących do Unii Europejskiej z pewnością nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego właśnie do szeregów pracowniczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wstąpić mogą jedynie najlepsi eksperci branży. W dzisiejszym artykule sprawdzamy informacje na temat Urzędu.

Spis treści:

 1. Czym jest Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?
 2. Misje i zadania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
 3. Stress-testy banków EUNB
 4. Organizacja i przebieg prac EUNB
 5. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego - kontakt
 6. EUNB - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, skrótowo nazywany EUNB lub z angielska EBA (European Banking Authority), jest niezależnym organem Unii Europejskiej, do którego najważniejszych zadań zalicza się pracę nad skuteczną i spójną regulację ostrożnościową, a także nadzór w całym europejskim sektorze bankowym.

Instytucja dąży do utrzymania stabilności finansowej w całej UE. Co więcej, stara się zapewnić integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowania sektora bankowego.

Warto dodać, iż Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, w którego skład wchodzą jeszcze cztery inne organy. Mowa o:

 • Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych,
 • Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych,
 • Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego,
 • Wspólnym Komitecie Europejskich Urzędów Nadzoru.

Niezwykle ważny jest fakt, iż EUNB jest organem niezależnym i autonomicznym (choć odpowiada przed Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską).

Misje i zadania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Podczas gdy krajowe organy nadzoru – takie, jak w przypadku Polski Komisja Nadzoru Finansowego – zachowują nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi ( bankami komercyjnymi, SKOK-ami i firmami pożyczkowymi w Polsce, które udzielają zobowiązań, takich jak np. pożyczki online), zadaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego jest poprawa funkcjonowania rynku niejako w perspektywie szerszej.

Głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego, skutecznego oraz jednolitego europejskiego nadzoru i regulacji na poziomie wszystkich państw członkowskich. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stara się utworzyć spójny i sprawiedliwy zbiór przepisów dla sektora bankowego w Europie.

Zadanie to jest wypełniane poprzez przyjmowanie i realizację wiążących standardów technicznych oraz restrykcyjnych wytycznych bankowych. Oczywiście jednolity zbiór przepisów ma na celu stworzenie równych warunków działania poszczególnych rynków krajowych. Co więcej, spójne prawo i jednakowe wytyczne mają pomóc zagwarantować wysoki poziom ochrony deponentów i inwestorów, a co równie ważne – także konsumentów.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego pełni kluczową rolę w propagowaniu konwergencji praktyk nadzorczych w celu zapewnienia jednolitego stosowania reguł ostrożnościowych.

Ponadto EUNB mieści się w gronie podmiotów uprawnionych do oceny ryzyka i zagrożeń występujących w unijnym sektorze bankowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym organom rynkowym, Urząd ma możliwość regularnego sporządzania raportów z oceny ryzyka, a także cyklicznego przeprowadzania ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych.

Stress-testy banków EUNB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego odgrywa znaczącą rolę w kwestii przeprowadzania ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych. Mowa o tak zwanych stress-testach banków, których historia sięga już początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwsze testy warunków skrajnych przeprowadzane były na rynku amerykańskim i miały one charakter wewnątrzkrajowy. Testy nie obejmują działań firm pozabankowych, udzielających między innymi pożyczek na dowód.

W 1996 roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego czuwający nad bankami centralnymi krajów należących do Grupy Dziesięciu postanowił wdrożyć amerykańskie praktyki jako wymóg dla reszty zrzeszonych państw. W przypadku krajów europejskich stress-testy są obowiązkowym narzędziem kontrolnym na szczeblu ponadnarodowym od 2010 roku.

Stress-test jest rodzajem analizy lub symulacji, dzięki której możliwe jest określenie zdolności danego instrumentu finansowego (banku) do radzenia sobie z kryzysem finansowym. Test ten jest o tyle istotny, iż nie bada on sposobu funkcjonowania banków w możliwie najlepszych (a więc utopijnych) warunkach, lecz w takich sytuacjach, które uważane są za skrajnie niebezpieczne (i niestety – wysoce prawdopodobne). Dzięki stress-testom bez problemu oszacować można, jak solidny jest fundament danego sektora lub poszczególnych banków i na ile bezpieczne okazać się może ulokowanie pieniędzy w danej instytucji.

Przeprowadzanie stress-testów banków leży w zakresie obowiązków Europejskiego Banku Centralnego. Niemniej jednak przy organizacji nowych badań warunków skrajnych współpracują wszystkie instytucje nadzorcze z państw unijnych, w tym właśnie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. To właśnie EUNB opracował ostatni schemat wyników europejskich stress-testów bankowych, według którego polski PKO Bank Polski, udzielający między innymi kredytów gotówkowych, znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu banków europejskich pod względem zabezpieczeń warunków skrajnych. 

Organizacja i przebieg prac EUNB

Organem reprezentującym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest Przewodniczący. To właśnie na nim spoczywa również obowiązek przygotowywania prac EUNB i przewodzenia obradom podczas posiedzeń Rady Organów Nadzoru. Obok Przewodniczącego ważną rolę ogrywa Dyrektor Zarządzający. CEO przygotowuje posiedzenia Zarządu i kieruje bieżącą pracą operacyjną Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

EUNB posiada dwa organy zarządzające. Są nimi:

 • Rada Organów Nadzoru (główny organ decyzyjny Urzędu),
 • Zarząd (funkcja pomocnicza i opiniodawcza).

Jak przebiegają prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego? Przede wszystkim skupiają się one na tak zwanych posiedzeniach technicznych grup roboczych i komisji stałych, w trakcie których organy krajowe mogą przedstawiać swoje stanowisko. W ten właśnie sposób EUNB prowadzi regularną współpracę w innymi organami i instytucjami. Warto także dodać, iż w konkretnych przypadkach prowadzone są także otwarte konsultacje społeczne dotyczące środków regulacyjnych (standardów technicznych, wytycznych itp.).

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego - kontakt

E-mail:

[email protected]

Telefon: 

+33 (0)1 86 52 70 00

Adres pocztowy:

Tour Europlaza,

20 Avenue André-Prothin,

92400 Courbevoie, Francja

EUNB - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest niezależnym organem Unii Europejskiej, do którego najważniejszych zadań zalicza się pracę nad skuteczną i spójną regulację ostrożnościową, a także nadzór w całym europejskim sektorze bankowym.
 • EUNB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, w którego skład wchodzą jeszcze cztery inne organy. Mowa między innymi o Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego.
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stara się utworzyć spójny i sprawiedliwy zbiór przepisów dla sektora bankowego w Europie. Zadanie to jest wypełniane poprzez przyjmowanie i realizację wiążących standardów technicznych oraz restrykcyjnych wytycznych bankowych.
 • EUNB mieści się w gronie podmiotów uprawnionych do oceny ryzyka i zagrożeń występujących w unijnym sektorze bankowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym organom rynkowym, Urząd ma możliwość regularnego sporządzania raportów z oceny ryzyka.
 • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego odgrywa znaczącą rolę w kwestii przeprowadzania ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych. Mowa o tak zwanych stress-testach banków, których historia sięga już początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
 • Prace EUNB skupiają się przede wszystkim na tak zwanych posiedzeniach technicznych grup roboczych i komisji stałych, w trakcie których organy krajowe mogą przedstawiać swoje stanowisko.

Źródła:

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_pl

https://eba.europa.eu/languages/home_pl

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Likwidacja straży miejskiej ?

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, reprezentujący ruch Kukiz’15 poinformował, że w trakcie składania jest projekt ustawy zakładający likwidację instytucji, jaką jest Straż Miejska.

author
Patryk Byczek
20 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Nowej Rudzie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Nowej Rudzie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
10 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Promocja: „Pierwsza bankowość prywatna w Polsce – edycja letnia” w Citi Handlowym

W Citi Handlowy trwa kolejna edycja promocji prestiżowego Konta CitiGold, w którym w zamian za otworzenie rachunku i spełnienie warunków Klienci mogą zgarnąć nawet 3000 złotych. Promocja trwa do 30 września 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
07 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Ostrowi Mazowieckiej

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Ostrowi Mazowieckiej – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
02 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ile kosztuje Pierwsza Komunia Święta?

Dla wielu rodziców I Komunia Święta to nie tylko piękne przeżycie religijne, ale także czas sporych wydatków. Sprawdziliśmy, na jakie koszty związane z organizacją I Komunii Świętej polskie rodziny powinny być przygotowane.

author
Halszka Gronek
10 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Provident w Stargardzie

Provident jest jedną z najpotężniejszych firm pożyczkowych w Polsce. Poniżej przygotowaliśmy szczegółowe dane na temat placówki w Stargardzie.

author
Patryk Byczek
06 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj