zadluzenia.com
zamknij

Coraz rzadziej poręczamy

Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują, że w Polsce 370 tys. osób udzieliło poręczenia ponad 300 tys. kredytom. W latach 2014-2017 liczba poręczycieli zmniejszyła się o połowę.

 


Poręczamy mniej

 

Od 2014 roku liczba poręczycieli spadła o połowę - 54,6%. Trzy lata temu 572 tys. osób poręczyło 462 tys. kredytów. W ubiegłym roku liczba spadła o 202 tys. żyrantów, a liczba kredytów zmalała o 154 tys.. Rośnie za to średnia kwota poręczonego kredytu - w 2016 roku wynosiła ona prawie 40 tys. zł. W porównaniu do 2014 roku to wzrost o 26,3%.


Rafał Bednarek, wiceprezes BIK, tłumaczy, że zjawisko mniejszego poręczania kredytów w dużym stopniu wynika z tego, że banki korzystają obecnie z zaawansowanych statystycznie metod oceny klientów oraz z informacji pozyskiwanych z baz zewnętrznych takich jak BIK:

 

 - Dzięki temu upraszczają proces przyznawania kredytów rezygnując z dodatkowych zabezpieczeń takich jak poręczenie. Skraca to jednocześnie czas potrzebny na przyznanie i wypłacenie kredytu. Bank stara w ten sposób uczynić swoją ofertę kredytową bardziej atrakcyjną dla klientów dodaje wiceprezes BIK.
 
Kredyty poręczane najczęściej

 

W przypadku kredytów mieszkaniowych poręczamy najwyższe kwoty. Średnia kwota takiego kredytu hipotecznego to 113,1 tys. zł. Istnieje jednak różnica w zestawieniu kredytów złotowych - wynosi ona 98,7 tys. zł i walutowych - 159,7 tys. zł. Kredyty konsumpcyjne, czyli kredyty gotówkowe i ratalne są poręczane najczęściej - 85% ogółu. W tym przypadku średnia kwota wynosi 31,3 tys. zł.

 

Portret poręczyciela

 

Poręczają najczęściej panie w wieku powyżej 55 lat. Stosunek kobiet poręczycieli do mężczyzn wynosi 53,5% do 46,5%. Im jesteśmy starsi, tym chętniej poręczamy - dotyczy to obydwu płci, niezależnie od rodzaju kredytu. Jeśli sami nie mamy problemu ze spłatą kredytu, to poręczamy zobowiązania głównie takim osobom, które też nie będą miały z tym problemu. 

Niekorzystna historia kredytowa

 

Informacje BIK wskazują, że spośród 305 tys. kredytów, które są poręczane, 11,9% z nich to kredyty opóźnione w spłacie powyżej 90 dni. Dokładnie te zobowiązania poręcza ponad 34 tys. osób, co jest równe 9,2% wszystkich poręczycieli.  Profesor Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK podkreśla, że poręczyciel odpowiada solidarnie za poręczny kredyt:

 

- W przypadku gdy właściwy kredytobiorca zaprzestał spłaty kredytu, obowiązek ten spada bezpośrednio na poręczyciela. Skutecznym narzędziem weryfikacji terminowości spłaty poręczonego przez nas kredytu, jest skorzystanie z Raportu BIK, dostępnego na bik.pl, który pozwala nie tylko kontrolować własną bieżącą historię kredytową, ale również sprawdzać, czy kredyt, który poręczyliśmy jest spłacany terminowo. W przypadku opóźnień w spłacie należy mieć świadomość, że sytuacja ta wpływa negatywnie na historię kredytową poręczyciela, obniżając tym samym jego finansową wiarygodność.  

 
Własne zobowiązania żyrantów

 

70% poręczycieli posiada własne zobowiązania z tytułu kredytu. Warto pamiętać, że ze wzrostem liczby poręczanych kredytów rośnie też liczba własnych kredytów oraz kwota, która pozostaje do spłaty z tytułu tych zobowiązań.  
Najczęściej poręczamy jeden kredyt. Jednak co dziesiąta osoba decyduje się na poręcznie 2 lub więcej kredytów. 
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY