Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

author
Julia Wierciło
31 marca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Czy nadpłata kredytu gotówkowego może być dla nas korzystna? Wszystko zależy od naszych potrzeb i indywidualnych możliwości. Przy otrzymywaniu kredytu zobowiązujemy się do terminowych spłat. Dostępną dla nas opcją dodatkową jest nadpłata kredytu. Czy jest ona opłacalna? Sprawdźmy, czy warto nadpłacać kredyt.

Spis treści:

 1. Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?
 2. Nadpłata kredytu - na czym polega?
 3. Wcześniejsze spłacenie kredytu gotówkowego - czy jest możliwe?
 4. Koszty nadpłaty kredytu gotówkowego
 5. Nadpłata kredytu gotówkowego - wady i zalety
 6. Nadpłata kredytu gotówkowego w konkretnych bankach
 7. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Nadpłata kredytu gotówkowego czy też całkowita wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego może być korzystna dla osób, które w przyszłości maja zamiar zaciągnąć następne zobowiązanie. Przykładem może być kredyt hipoteczny. W tym przypadku wcześniejsza spłata jest korzystna, ze względu na zwiększenie się naszej zdolności kredytowej.

Takie rozwiązanie jest także dobre dla osób, które chcą po prostu pozbyć się zobowiązania w jak najkrótszym czasie. Pełne spłacenie kredytu lub chociażby częściowe nadpłacenie mogą odciążyć nasz domowy budżet. Taka nadpłata zmniejsza wysokość kapitału, od którego naliczane są odsetki.

Jeśli spłacimy kredyt wcześniej niż zakładaliśmy, zostanie to zaznaczone w naszej historii kredytowej. W tym wypadku wiarygodność wzrasta. Zdołaliśmy udowodnić, że nasza zdolność kredytowa jest wyższa od tej, którą wcześniej przewidział bank.

Nadpłata kredytu - na czym polega?

Dzięki zawarciu umowy kredytowej, otrzymujemy środki na wybrany cel. Jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy, a rata jest podzielona na:

 • część podstawową (kapitał),
 • część odsetkową (stopa oprocentowania, która jest wynagrodzeniem banku).

Zobowiązujemy się do spłaty zarówno kapitału, jak i kosztów odsetkowych, w określonym przez umowę czasie. Jeżeli kredytobiorca ma możliwość oraz wyraża taką chęć, może nadpłacić kredyt gotówkowy. Polega to wpłacie większej sumy niż tej wyznaczonej w racie (jednorazowo bądź regularnie).

Wcześniejsze spłacenie kredytu gotówkowego - czy jest możliwe?

Tak, nadpłata zobowiązania kredytowego jest możliwa. Banki nie mogą zablokować nadpłacania kredytu, ze względu na regulacje prawne z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2022.0.246 t.j.):

 • Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie,
 • Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Formalności związanych z nadpłatą możemy dopełnić w placówce banku. Wygodną opcją jest także nadpłata kredytu online. W przypadku kredytu konsolidacyjnego lub kredytu oddłużeniowego, nadpłata także jest możliwa.

Koszty nadpłaty kredytu gotówkowego

Czy wcześniejsze spłacenie kredytu gotówkowego może być równoznaczne z poniesieniem dodatkowych kosztów? Jeżeli w umowie nie ma punktu dotyczącego prowizji za wcześniejszą spłatę, bank nie może żądać zapłaty za taką operację.

W przypadku zastrzeżenia prowizji w umowie, w większości nie będzie ona bardzo wysoka i nie jest uzależniona wyłącznie od banku. Przed zdecydowaniem się na spłatę należy sprawdzić dokładnie, czy w naszej umowie zawarty jest punkt dotyczący ponoszenia kosztów dodatkowych, związanych z wcześniejszą spłatą.

Skrócenie okresu kredytowania

Czy w przypadku nadpłacenia kredytu, jego okres będzie skrócony? Przy nadpłacie mamy najczęściej opcję wyboru. Należy zdecydować czy podjęte działania mają skrócić czas kredytowania czy zmniejszyć wysokość płaconych rat.

Jak nadpłacić kredyt gotówkowy?

Po zgromadzeniu potrzebnych na nadpłatę środków oraz sprawdzeniu czy nadpłata kredytu nie będzie wiązała się z dodatkowym kosztem, należy zastanowić się nad formą nadpłaty. Możemy zdecydować się na nadpłatę kredytu online, ale także udać się do placówki naszego banku. Zazwyczaj procedura nadpłaty kredytu gotówkowego nie jest skomplikowana i możemy dokonać jej w podobny do uiszczania opłat sposób. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z doradcą klienta naszego banku.

Istnieją dwie dostępne opcje nadpłaty:

 • nadpłata obniża wysokość raty,
 • nadpłata skraca okres kredytowania.

Pierwszy wariant może być odpowiedni dla osób chcących zmniejszyć kwotę miesięcznych wydatków, drugi jest zaś dobrym sposobem na szybsze pozbycie się zaciągniętego zobowiązania.

Nadpłata kredytu gotówkowego - wady i zalety

Już wiemy, że nadpłata kredytu gotówkowego może być opłacalna. Biorąc pod uwagę szybszą spłatę kredytu, dobrze pamiętać o zwrocie części kosztów:

 • prowizja – bank jest zobowiązany do zwrotu w części, w jakiej skróciliśmy okres kredytowania,
 • opłaty ubezpieczenia – w przypadku przedterminowej spłaty zobowiązania, kredytobiorca powinien otrzymać częściowy zwrot kosztów ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach, korzyści wynikające z nadpłaty mogą być dużo mniejsze. Wybrane banki zastrzegają sobie prawo do naliczania opłat związanych z nadpłacaniem kredytów gotówkowych. Mimo tego, że wynoszą one kilka procent, zmniejszają naszą korzyść, która następuje po nadpłacie.

Dzięki naliczaniu opłat bank wyrównuje swoje straty, poniesione w wyniku wcześniejszej regulacji zobowiązania. Warto wcześniej sprawdzić czy nadpłata nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Które zobowiązanie kredytowe będzie dla nas najlepsze? Sprawdźmy w rankingu kredytów gotówkowych.

Brak spłaty w terminie

Brak spłaty kredytu gotówkowego może mieć poważne konsekwencje dla naszej sytuacji finansowej. Przede wszystkim, niewywiązanie się z terminów spłaty zobowiązania powoduje narastanie odsetek i kar za zwłokę. W wyniku tego, nasze zadłużenie może rosnąć w szybkim tempie, a koszty kredytu stają się coraz wyższe. Co więcej, nieuregulowane zobowiązanie może wpłynąć na naszą zdolność kredytową, co oznacza, że w przyszłości będzie nam trudniej otrzymać finansowanie. Nasza historia kredytowa może zostać negatywnie oceniona przez banki i instytucje finansowe, co może uniemożliwić nam otrzymanie kolejnego kredytu na zakup np. samochodu czy nieruchomości.

Ponadto, nieuregulowane zobowiązanie może skutkować pojawieniem się egzekucji komorniczej. Komornik może przeprowadzić egzekucję z naszych środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia, emerytury czy renty. Komornik może również zająć nasze mienie ruchome i nieruchome, a nawet zająć nasze samochody czy meble. Egzekucja komornicza wiąże się z dodatkowymi kosztami i stratami finansowymi, co dodatkowo obniża naszą sytuację finansową. W skrajnych przypadkach, brak spłaty kredytu gotówkowego może skutkować utratą całego naszego majątku oraz spadkiem do długotrwałego ubóstwa.

W związku z tym, bardzo ważne jest regularne spłacanie zobowiązań kredytowych oraz utrzymywanie się w terminach spłat. W przypadku trudności finansowych, warto skontaktować się z bankiem i poszukać rozwiązania, które pozwoli na zmniejszenie wysokości raty lub okresu spłaty kredytu. W ten sposób unikniemy negatywnych konsekwencji związanych z brakiem spłaty kredytu gotówkowego.

Nadpłata kredytu gotówkowego w konkretnych bankach

Obecnie wszystkie instytucje bankowe mają w swojej ofercie możliwość wcześniejszej spłaty kredytów gotówkowych. Jednak w niektórych bankach wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Sprawdźmy, jak wygląda koszt nadpłaty kredytu gotówkowego w wybranych bankach:

 • PKO BP – brak dodatkowych opłat,
 • Pekao – opłata uzależniona jest od rodzaju udzielonego kredytu (w przypadku Pożyczki Ekspresowej stawka za wcześniejszą spłatę wynosi 2,50 %).
 • Millennium Bank – brak dodatkowych opłat,
 • Alior Bank – nadpłata do kwoty 80 tysięcy złotych – bez opłat, powyżej tej kwoty pobierana jest prowizja. Naliczana jest na podstawie kwoty zobowiązania, a stawki wynoszą od 3% do 5 %,
 • mBank – brak dodatkowych opłat,
 • ING – brak dodatkowych opłat,
 • Credit Agricole – brak dodatkowych opłat.

Na nadpłatę decydujemy się w przypadku chęci szybszej spłaty kredytu, ale także ze względu na powiązane z tym działaniem możliwe korzyści. Przed podjęciem takiego działania warto sprawdzić czy wcześniejsza spłata w naszym wypadku nie będzie obciążona dodatkowymi kosztami.

Nadpłata kredytu gotówkowego w liczbach

Aby lepiej zrozumieć, jakie korzyści przynosi nadpłata kredytu gotówkowego, warto przyjrzeć się przykładowym liczbom. Przyjmijmy, że wzięliśmy kredyt gotówkowy na kwotę 50 000 zł na okres 5 lat, z oprocentowaniem 7% w skali roku. Miesięczna rata kredytu wynosi około 985 zł.

Jeśli będziemy regularnie spłacać kredyt przez okres 5 lat, to całkowity koszt kredytu wyniesie około 60 100 zł, z czego 10 100 zł to odsetki. Jeśli natomiast zdecydujemy się na nadpłatę kredytu i wpłacimy dodatkowo co miesiąc np. 200 zł, to całkowity koszt kredytu spadnie do około 57 000 zł, a koszty odsetek zmaleją do 7 000 zł. Oznacza to, że nadpłata pozwoli nam zaoszczędzić około 3 100 zł.

Jeśli zdecydujemy się na nadpłatę kredytu gotówkowego w wysokości 5 000 zł w trakcie trzeciego roku spłaty, to spłacimy kredyt wcześniej o około 7 miesięcy. Oznacza to, że zamiast spłacać kredyt przez 5 lat, będziemy go spłacać przez 4 lata i 5 miesięcy. Całkowity koszt kredytu spadnie wtedy do około 57 600 zł, a koszty odsetek zmniejszą się do 7 600 zł. Oznacza to, że nadpłata kredytu pozwoli nam zaoszczędzić około 2 500 zł.

Warto zauważyć, że nadpłata kredytu gotówkowego pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów kredytu i skrócenie czasu spłaty. Dzięki temu mamy większe szanse na poprawienie naszej sytuacji finansowej i uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji związanych z brakiem spłaty kredytu gotówkowego.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zawsze opłaca się nadpłacić kredyt gotówkowy, ponieważ skrócimy wtedy czas kredytowania i ilość naliczanych nam odsetek.

Tak, nadpłata kredytu gotówkowego może zmniejszyć odsetki, a całkowita spłata kredytu gotówkowego przed terminem może spowodować, że odsetki zostaną nam wręcz zwrócone.

W przypadku nadpłaty kredytu hipotecznego opłacalność może być zupełnie inna – warto najpierw zorientować się, ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego w banku, w którym masz umowę kredytową.

Nadpłata kredytu gotówkowego polega na tym, że szybciej płacimy raty kredytu niż jest to wymagane według harmonogramu spłaty wskazanego w umowie kredytowej. Wcześniejszą spłatę kredytu możemy wykorzystać do tego, by obniżyć koszt kredytu albo skrócić okres spłaty.

W kredycie gotówkowym lepiej spłacić kapitał, ponieważ im mniej pozostanie nam do spłaty, tym niższe kwoty odsetek bank będzie naliczał. Podobnie działa to w przypadku kredytu hipotecznego. Większość osób, które chcą nadpłacać kredyt hipoteczny, nadpłacają właśnie kapitał, co szczególnie opłaca się na początku spłacania kredytu (gdzie część kapitałowa jest niewielka, a odsetkowa duża). Nadpłata kredytu hipotecznego jest w ostatnim czasie bardzo popularna. Dużo osób wykorzystuje nadpłatę kredytu hipotecznego do tego, by skrócić okres kredytowania. Jeżeli chcesz skorzystać z nadpłaty kredytu hipotecznego, najpierw upewnij się, na jakich warunkach można to przeprowadzić w banku, w którym masz kredyt.

Oczywiście, że tak. Warto jednak zapoznać się z warunkami kredytu, żeby uniknąć ukrytych kosztów za wcześniejszą spłatę.

Podsumowanie

Nadpłata kredytu gotówkowego to sytuacja, w której dłużnik wpłaca na swoje konto kredytowe więcej pieniędzy, niż jest wymagane do spłaty bieżącej raty. Nadpłata może wynikać z różnych powodów, np. poprawy sytuacji finansowej dłużnika, otrzymania premii, spadku lub wygranej w loterii. Nadpłata pozwala na zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu i skrócenie okresu spłaty. Ponadto, część kredytodawców oferuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, co oznacza, że ​​dłużnik może zaoszczędzić na odsetkach.

Nadpłata kredytu gotówkowego pozwala na zredukowanie kwoty odsetek, ponieważ odsetki są naliczane na podstawie pozostałej kwoty kredytu. Im niższa kwota kredytu, tym niższe koszty związane z odsetkami. Ponadto, nadpłata może skrócić czas spłaty kredytu. W ten sposób, dłużnik może pozbyć się swojego zobowiązania finansowego wcześniej, co pozwoli na oszczędność pieniędzy na odsetkach oraz na poprawę swojej sytuacji finansowej.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy kredytodawca pozwala na nadpłatę bez dodatkowych kosztów, dlatego warto dokładnie przeczytać warunki umowy przed przystąpieniem do spłaty. Ponadto, nie zawsze opłaca się dokonywać nadpłat, jeśli koszty kredytu są już niskie lub jeśli dłużnik ma inne zobowiązania finansowe z wyższymi odsetkami. Zawsze warto zwrócić uwagę na koszty kredytu i porównać je z innymi opcjami finansowymi, zanim podejmie się decyzję o dokonywaniu nadpłat.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Puławy

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Zajmuje się udzielaniem kredytów gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Puławach – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
19 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Alior Bank w Dzierżoniowie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Dzierżoniowie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
20 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Credit Agricole w Nowym Targu

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Nowym Targu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
20 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Nakle nad Notecią

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Nakle nad Notecią – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP stworzył cyberporadnik dla dzieci i dorosłych

PKO Bank Polski wprowadził nowy materiał edukacyjny: „SKO-wicz bezpieczny w sieci – cyberporadnik dla dzieci i dorosłych”. Jest on dedykowany wszystkim korzystającym z programu Szkolnych Kas Oszczędności. 

author
Aneta Jankowska
31 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Kara dla byłego Prezesa Krajowej Rady Komorniczej

Jarosław Świeczkowski, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie, został ukarany upomnieniem i obciążony kosztami postępowania dyscyplinarnego.

author
Patryk Byczek
15 marca 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj