Wyniki firmy windykacyjnej KRUK po pierwszym kwartale bieżącego roku okazały się bardzo dobre. Przedsiębiorstwo odnotowało ponad 90 670 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. To kwota większa, niż przewidywali eksperci rynkowi. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 28.04.2018
Udostępnij:

Porównując jednak wynik z pierwszym kwartałem roku ubiegłego, firma wypadła nieco gorzej. Ubiegłoroczny wynik wyniósł prawie 115 500 000 złotych, co oznacza spadek o około 25 000 000 złotych. 

Jak oświadczył prezes firmy, Piotr Krupa, instytucja odnotowała naprawdę udany początek roku. Osiągnięty wynik zysku netto był powiązany ze spłatami pochodzącymi z Rumunii i Polski, czyli dwóch kluczowych rynków działalności dla przedsiębiorstwa.

Przychody ze sprzedaży

W sektorze przychodów ze sprzedaży firma odnotowała wynik na poziomie 285 330 000 złotych. Oznacza to wzrost względem roku ubiegłego, w którym kwota z tego tytułu wyniosła ponad 264 130 000 złotych.
 

Zysk operacyjny
 

KRUK odnotował w przeciągu pierwszego kwartału ponad 119 950 000 złotych zysku operacyjnego, względem około 131 120 000 złotych w roku poprzednim.
 

Straty

Wynik strat względem pierwszego kwartału roku 2017 okazał się niższy. Wyniósł on około 9 500 000 złotych wobec 13 360 000 złotych w roku poprzednim.

Portfele wierzytelności

KRUK zainwestował w pierwszym kwartale bieżącego roku około 125 500 000 złotych w 35 portfeli wierzytelności, których łączna wartość nominalna wynosi 600 000 000 złotych. Firma informowała także o chęci zakupienia dwóch portfeli bankowych w naszym kraju, których nominalna wartość łączna wynosi 700 000 000 złotych.


 

KRUK
 

Firma windykacyjna KRUK S.A. to największe przedsiębiorstwo w Polsce, które zarządza wierzytelnościami Polaków. Akcje spółki notowane są na GPW w Warszawie od 2011 roku. 

Plany na przyszłość

Piotr Krupa w komunikacie wystosowanym przez firmę informował także o budowaniu operacji w Hiszpanii oraz we Włoszech. KRUK utrzymuje najniższe wskaźniki zadłużenia w branży, dzięki czemu  przedsiębiorstwo utrzymuje wysoką zdolność do generowania gotówki – mówił prezes.
 

Komentarze