zadluzenia.com
zamknij

Elektroniczna licytacja ruchomości

Egzekucja z ruchomości to jeden z częstszych sposobów prowadzenia egzekucji przez komornika sądowego. Od 8 września sprzedaż ruchomości będzie mogła się odbywać w drodze licytacji elektronicznej. Co to oznacza ? Licytowane przedmioty będzie można kupić bez wychodzenia z domu.

 

Sprzedaż ruchomości może nastąpić w drodze:

 

1) licytacji publicznej

2) z wolnej ręki

3) sprzedaży komisowej

 

Najczęściej jednak komornik sprzedaje ruchomości w drodze licytacji publicznej. Czas, miejsce licytacji, cena wywołania wskazane są przez komornika w publicznym obwieszczeniu (wywieszanym w kancelarii komornika czy budynku Sądu, a także zamieszczanym na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl).

 

Od 8 września 2016 r. wprowadzone zostaną regulacje, które umożliwią sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego, w którym będą się znajdować obwieszczenia o licytacji.

 

Proponowane rozwiązanie umożliwi uczestniczenie w licytacji bez wychodzenia z domu. Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania takiego rodzaju licytacji będzie skonstruowanie sprawnego systemu informatycznego, którego operatorem będzie Krajowa Rada Komornicza.

 

Komornik za pomocą narzędzi informatycznych będzie informował o możliwości nabycia ruchomości zajętych w toku egzekucji. 

 

Każdy, kto ma dostęp do Internetu, będzie mógł dowiedzieć się o elektronicznej licytacji ruchomości oraz o warunkach koniecznych do spełnienia, by móc przystąpić do licytacji.

 

Potencjalny licytant, aby przystąpić do licytacji, będzie musiał założyć konto użytkownika (darmowe) w systemie teleinformatycznym. Wówczas uzyska nazwę użytkownika i hasło, co umożliwi zweryfikowanie tożsamości przyszłego licytanta. Aby założyć konto należy: a) złożyć wniosek do Krajowej Rady Komorniczej jako operatora systemu, b) drogą elektroniczną  za pomocą systemu, c) u konkretnego komornika. Posiadanie swojego konta upoważnia do uczestniczenia w nieograniczonej liczbie licytacji (po uiszczeniu części ceny wywołania).

 

Dane osobowe licytantów aż do zakończenia trwania licytacji zna tylko Komornik.

 

W trakcie trwania licytacji będzie można składać elektroniczne wnioski, np. skargę na przybicie czy oświadczenie o zrzeczeniu się nabycia licytowanej ruchomości.

 

Główne założenia sprzedaży zajętych ruchomości w drodze elektronicznej:

 

1) tylko na wniosek wierzyciela, który składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji

 

W razie złożenia takiego wniosku Komornik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji.

 

2) sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

3) komornik zamieszcza obwieszczenie o licytacji elektronicznej także w systemie teleinformatycznym

 

W obwieszczeniu o licytacji elektronicznej komornik wskazuje wszystkie te elementy licytacji, co w obwieszczeniu dot."standardowej" licytacji.

 

4) osoba przystępująca do elektronicznego przetargu składa rękojmię (tj. płaci część ceny) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub Komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym

5) licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika

6) komornik udziela przybicia w systemie teleinformatycznym osobie ofiarującej najwyższą cenę po czym informuje o przybiciu Wierzyciela i Dłużnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

7) nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia do godziny osiemnastej dnia następnego, po zawiadomieniu o udzieleniu przybicia. Jeżeli ten dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być zapłacona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego sprzedaż drogą elektroniczną

 

Niewątpliwą zaletą elektronicznej licytacji ruchomości będzie to, że informacje o sprzedaży konkretnych ruchomości w drodze licytacji elektronicznej dotrą do szerokiego kręgu zainteresowanych licytantów. Taka forma sprzedaży  powinna  uczynić ten sposób egzekucji częściej stosowanym. Pod znakiem zapytania jednak pozostaje kwestia dot. m.in. kosztu licytacji elektronicznej, w  szczególności kosztu przechowywania rzeczy czy dozoru. Wymienione koszty, zaliczane do kosztów celowych egzekucji, obciążają przecież dłużnika.

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 1 oceny
BRAK KOMENTARZY