W których regionach Polski emeryci mają największe problemy finansowe? Gdzie emeryci najczęściej mają problem ze spłacaniem swoich zobowiązań? Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, największa liczba zadłużonych emerytów mieszka w województwie śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 10.02.2018
Udostępnij:

Analizując liczbę zadłużonych seniorów na 1000 mieszkających w konkretnym województwie, okazuje się, że problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań najczęściej dotykają emerytów z województwa kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. 

W Krajowym Rejestrze Długów BIG liczba zadłużonych emerytów przekracza 291 tys. zł. Całkowity dług sięga ponad 4,5 mld zł. Uśredniając, jeden senior ma do oddania 2,4 zobowiązania o łącznej wartości 15 609 zł.

Najbardziej zadłużeni emeryci w Polsce

Największa liczba seniorów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów BIG mieszka w:

  • województwie śląskim (45,6 tysiąca emerytow zadłużonych na 775,2 mln zł)
  • mazowieckim (36,5 tysiąca emerytów zadłużonych na 632,7 mln zł)
  • dolnośląskim (29,3 tysiąca emerytów zadłużonych na 437,5 mln zł)

W wymienionych wyżej regionach Polski mieszka 38% wszystkich zadłużonych emerytów, a ich zadłużenie stanowi prawie 41% łącznego długu seniorów. 

Odsetek emerytów, którzy mają problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań jest najwyższy w Polsce północnej, czyli w województwie kujawsko-pomorskim (75/1000 zadłużonych emerytów), zachodniopomorskim (72/1000 zadłużonych emerytów) oraz pomorskim (69//1000 zadłużonych emerytów). Z kolei w południowej i wschodniej części kraju mieszka najmniej dłużników-seniorów: województwo podkarpackie (27/1000 zadłużonych emerytów), podlaskie i małopolskie (po 36/1000 zadłużonych emerytów).


Źródło: KRD BIG

Zadłużenie a płeć

Więcej niż 60% wszystkich emerytów-dłużników stanowią kobiety. Ich łączne zadłużenie przekracza 2,7 mld zł. 

Średni dług kobiet wynosi około 15,3 tys. zł. Mężczyzn – prawie 16,1 tys. zł.

Komu emeryci muszą oddać pieniądze ?

Zdecydowanie pod względem wartości największy udział mają zobowiązania wobec instytucji finansowych, czyli banków komercyjnych, spółdzielczych i firm pożyczkowych, a także wierzycieli wtórnych – fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne. 

Często emeryci nie płacą też rachunków za mieszkanie, za wodę, prąd, gaz czy telewizję, Internet lub telefon.

Źródło: KRD BIG

Dlaczego emeryci się zadłużają ?

Od lat powody zadłużenia wśród tej grupy społeczeństwa są podobne. Seniorzy otrzymują mniejsze dochody po przejściu w stan spoczynku zawodowego, przez co często przeceniają swoje finansowe możliwości. Innym powodem jest chęć niesienia pomocy rodzinie – świadczenia emerytalne są stałym źródłem dochodu seniorów, dzięki czemu mogą oni stać się kredytobiorcami czy tak zwanym żyrantami. Niestety, takie sytuacje wykorzystują bliscy, a emeryci zostają sami z zadłużeniem.

Komentarze