Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu kolejną nową monetę okolicznościową, która upamiętnia generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 15 000 sztuk.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 28.02.2018
Udostępnij:

Źródło: NBP

Jak wygląda moneta ?

Na rewersie monety znajdziemy wizerunek Augusta Emila Fieldorfa „Nila" oraz order Virtuti Militari, a także biało-czerwoną flagę z symbolem Polski Walczącej. Na tej stronie znajdują się również napisy: “Zachowali się jak trzeba” i “August Emil Fieldorf „Nil" 1895-1953”. 

Natomiast na awersie zauważymy rozerwane kraty więzienne oraz stałe elementy monety takie jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał, napis: “Rzeczpospolita Polska” oraz rok emisji.

Monetę zaprojektowała Dobrochna Surajewska.

Źródło: NBP

Generał August mli Fieldorf “Nil”

W folderze emisyjnym NBP czytamy, że generał August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 r. w Krakowie. 6 sierpnia 1914 r. zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich i wyruszył na front rosyjski, gdzie służył w randze zastępcy dowódcy plutonu piechoty. W 1916 r. awansowany do stopnia sierżanta, a w 1917 r. skierowany do szkoły oficerskiej. Od listopada 1918 r., po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości,w szeregach Wojska Polskiego; najpierw jako dowódca plutonu, a od marca 1919 r. dowódca kompanii ckm w 1. Pułku Piechoty Legionów. Po wojnie pozostał w służbie czynnej, awansowany do stopnia majora pełnił funkcję dowódcy batalionu w 1. Pułku Piechoty Legionów, a w 1931 r. zastępcy dowódcy. W 1932 r. został podpułkownikiem. W 1935 r. przeniesiony na stanowisko dowódcy samodzielnego Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Troki” w Pułku KOP „Wilno”. W 1936 r. ustanowiony komendantem Okręgu Polskiego Związku Strzeleckiego we Francji. (…) Działał w Związku Walki Zbrojnej w Warszawie, następnie od 1941 r. w Wilnie i Białymstoku. W sierpniu 1942 r. mianowany dowódcą Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej Armii Krajowej. To on wydał rozkaz likwidacji generała SS Franza Kutschery. (…) Powieszony 24 lutego 1953 r. W lipcu 1958 r. Generalna Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi z powodu braku dowodów winy. W marcu 1989 r. został zrehabilitowany, ponieważ „zarzucanej mu zbrodni nie popełnił". Szczątków bohatera do dziś nie udało się odnaleźć

Moneta August Emil Fieldorf „Nil”

Nominał: 10 zł
Cena: 130 zł
Metal: Ag 925/1000
Stempel: lustrzany, tampondruk
Średnica: 32,00 mm
Masa: 14,14 g
Brzeg (bok): gładki
Nakład: do 15 000 szt.
Projektant: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S. A.

Nowa moneta to część kolekcji "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni". 

Komentarze