Ostatnia środa okazała się być dla Leszka Czarneckiego bardzo niepomyślna. Tego dnia na listę alertów Giełdy Papierów Wartościowych trafił Getin Holding - największy biznes Czarneckiego. Spadek kursu akcji, który nastąpił kolejnego dnia, wyniósł nawet 8%.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 28.09.2018
Udostępnij:

Akcje spółki zostały przez GPW wykreślone z indeksu WIG-banki i sWIG80. GPW podaje jednak, że oprócz Getin Holding, na listę trafiło jeszcze 38 innych spółek.

Lista alertów GPW

Już teraz należy zaznaczyć, że lista alertów Giełdy Papierów Wartościowych jest czymś całkowicie różnym od listy ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Lista alertów GPW skupia jedynie spółki, których kurs w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie wyniósł 50 groszy. Przegląd indeksów, organizowany przez spółkę odbywa się co kwartał. To właśnie wtedy wyłaniane są tak zwane podmioty groszowe. Wszelkie zmiany w Getin Holding wejdą w życie od 1 października bieżącego roku.


 

Getin Holding na liście GPW

Od momentu, kiedy GH trafi na listę alertów GPW, kurs biznesu Czarneckiego będzie ustalany jedynie dwa razy w ciagu dnia, co przełoży się na utratę płynności. Od kiedy Getin rozpoczął proces scalania akcji (stosunek 4:1), liczba akcji będzie malała, natomiast wartość pojedynczej wzrośnie. 

Na chwilę obecną kurs jednak akcji wynosi 29 gorszy, natomiast po scaleniu będzie to 1,16 . Zabieg ten wykreśli spółkę z listy alertów. Kurs akcji GH nie przekroczył złotówki od kwietnia bieżącego roku, natomiast w ciągu roku notowania spółki spadły o 84%.


 

Getin Holding

Królestwo biznesowe Leszka Czarneckiego działa w siedmiu branżach:

leasing
pośrednictwo finansowe
finansowanie publicznej służby zdrowia i samorządu terytorialnego
bankowość
doradztwo księgowe
faktoring
obrót i zarządzanie wierzytelnościami.

Akcje Getin Holding są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2001 roku.


 

Komentarze