Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że prawie 300 000 osób ma nieuregulowane rachunki telekomunikacyjne. Dług czterdziestosześcioletniego rekordzisty z województwa podkarpackiego wynosi ponad 205 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.03.2018
Udostępnij:

Trzema najmniej zadłużonymi województwami są podlaskie, świętokrzyskie i opolskie. Łączny dług osób nie płacących rachunków za telefon w całej Polsce wynosi blisko 706 000 000 złotych.

Dłużnicy

Wraz z początkiem marca KRD odnotował 275 000 dłużników telekomunikacyjnych, których 414 000 niezapłaconych rachunków skutkowało długiem w wysokości 713 000 000 złotych. Komisja Nadzoru Dłużników informuje, że pomimo wahania się liczby dłużników i nieuregulowanych zobowiązań, średnia kwota zadłużenia ciągle rośnie. W 2015 roku średnie zadłużenie na osobę wynosiło 2 000 złotych, rok później wzrosło do 2 300 złotych, a obecnie osiągnęło poziomu 2 600 złotych.
 

Z danych KRD można dowiedzieć się, że na największą grupę dłużników składają się osoby w wieku od dwudziestu pięciu do trzydziestu pięciu lat. Najbardziej rozsądni okazują się bowiem Konsumenci powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia.
 

Największy problem ze spłatą zaległości mają osoby mieszkające na wsiach i w miastach poniżej 5 000 mieszkańców. Jest to jedna czwarta wszystkich dłużników, a łączny dług tych osób wynosi ponad 160 000 000 złotych. Rekordzista ze wsi ma do uregulowania zaległe 78 000 złotych.

Żadłużenie według województw

Najbardziej zadłużonymi województwami są: śląskie (110 530 000 złotych), mazowieckie (80 990 000 złotych) oraz dolnośląskie (78 060 000 złotych). Po drugiej stronie stoją województwa: podlaskie (12 920 000 złotych), świętokrzyskie (15 370 000 złotych) i opolskie (16 260 000 złotych), które są najmniej zadłużone.

Przyczyny zadłużeń
 

Według analizy KRD, możliwość nabycia dobrego telefonu w niskiej cenie jest najczęstszym powodem powstawania zaległości płatniczych. Skutkiem chęci posiadania telefonu lub pakietu usług są zazwyczaj podpisane umowy, z których Klienci firm telekomunikacyjnych się mają zamiaru się wywiązywać. Jak podał KRD, głównymi składowymi długów Klientów telekomów są:
 

  • nieopłacone raty za sprzęt elektroniczny,

  • brak doładowań karty,

  • nieopłacone abonamenty,

  • kary wynikające z nieprzestrzegania zawartych umów.

Rekordowe zadłużenia

Najbardziej zadłużone osoby pochodzą z województw: podkarpackiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Są oni winni kolejno 206 000 złotych, 112 000 złotych i 104 000 złotych.
 

Komentarze