Wielkimi krokami zbliża się nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego polskich gmin. Co planuje rząd?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 20.06.2018
Udostępnij:

Resort finansów chce odciągnąć gminy od pożyczek w parabankach. W przypadku, kiedy gmina będzie ubiegała się o kredyt właśnie w takiej instytucji, to konieczna będzie wcześniejsza pozytywna opinia izby obrachunkowej.

Jak wyjaśnia Minister Finansów, Teresa Czerwińska, nowelizacja ma umożliwić restrukturyzację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez racjonalną spłatę długu innym długiem o niższym koszcie lub też spłatę zadłużenia, jeśli samorząd ma okresowo wolne fundusze z innych rozliczeń, zaciągniętych zobowiązań czy też wygospodarowanych środków własnych. 

Niebezpieczne kredyty gmin w parabankach

Chociaż polskie gminy rzadko decydują się na zaciąganie zobowiązań w parabankach, to zdarzają się sytuacje, w których samorządy wychodzą na tym bardzo źle. Przykładem może być Gmina Ostrowice, która zadłużyła się na prawie 50 mln zł. Po kilku latach szukania sposobu na uratowanie gminy, rząd przejął jej zobowiązania, a ona sama niebawem zniknie z samorządowej mapy Polski.

Puls Biznesu przytacza dane, z których wynika, że gminy coraz częściej stają się klientami parabanków. Dziś, 44 jednostki mają pożyczki w parabankach, opiewające na kwotę równą 209 mln zł.

Co przyniesie nowelizacja ustawy ?

Przede wszystkim zmianie ulegnie maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia gminy w zależności od jej sytuacji ekonomicznej. Minister Finansów wyjaśnia, że rząd chce, aby przy wyliczaniu tego wskaźnika, zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytów i pożyczek, były uwzględniane oraz podlegały one tym samym ograniczeniom, które są nałożone na kredyty i pożyczki. Do wskaźnika mają być również wliczane wszystkie wydatki na obsługę długu.

Kolejną poruszaną kwestią jest wydłużenie okresu branego pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia. Ma on wzrosnąć z trzech do siedmiu lat. Taki zabieg ma działać stabilizująco na możliwości finansowe.

Gminy najczęściej posiadają zobowiązania w bankach. Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku łączny dług jednostek samorządu terytorialnego wynosił ponad 67 mld zł.

Komentarze