zadluzenia.com
zamknij

Co to jest telematyka ?

Telematyka to połączenie słów "telekomunikacja” i "informatyka”. Jako nauka integruje badania z zakresu telekomunikacji, automatyki oraz informatyki. 

 

 

Co to jest ?

 

Pojęcie "telematyka” definiuje rozwiązania telekomunikacyjne, informacyjne i informatyczne, a także rozwiązania automatycznego sterowania, które są dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowane z tymi systemami. 

 

Obecnie, termin ten spotkamy w wielu różnych obszarach gospodarki. Zwykle towarzyszy mu dodatkowe określenie, które go jeszcze bardziej precyzuje, np. telematyka finansowa, telematyka budowlana, telematyka medyczna czy telematyka transportowa. 

 

Telematyka transportu

 

Telematyka transportu dotyczy przemieszczania się ludzi oraz ładunków, przy wykorzystaniu konkretnych środków transportu. Razem z logistyką i spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka). 

Telematyka transportu umożliwia wpływanie na przebieg procesów mobilności, czyli przemieszczanie się ludzi i towarów - przedmiotów transportu. Ma na celu zwiększenie wydajności przewozów, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko i lepsze planowanie transportu

 

Telematyka to skuteczne zarządzaniem zarówno ruchem drogowym jak i logistyką. Pojęcie utożsamia się z systemami ITS (jest to zestaw narzędzi, mający poprawić jakość i efektywność transportu drogowego).  Podsumowując, oznacza to zastosowanie różnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, pomiarowych czy też automatycznych) oraz technik zarządzania transportem w nadzorowaniu i kierowaniu przepustowością ruchu ulicznego, drogowego oraz autostradowego. 

 

Inteligentny transport to trzy układy, które ze sobą współpracują: 

 

1) inteligentna droga,
2) inteligentny pojazd (pojazd wyposażony w urządzenia utrzymujące ciągłą, szczególnie bezprzewodową, wymianę informacji z urządzeniami zainstalowanymi przy trasach transportowych 
3) inteligentne centrum zarządzania

 

Systemy telematyki transportu wykorzystują różne urządzenia i aplikacje. Są to między innymi sieci komórkowe, Internet, systemy łączności radiowej, bazy danych drogowych, geograficzne bazy danych, wszelkie czujniki, detektory, kamery, radary, urządzenia monitorowania pogody, systemy nawigacji satelitarnej, urządzenia monitorowania ruchu drogowego itp. 

 

Zaletą ITS jest:

 

- znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu
- skrócenie czasu podróży 
- zmniejszenie zużycia paliwa 
- poprawa komfortu podróżowania
- zmniejszenie kosztów zarządzania taborem drogowym. 

 

ITS stosuje się przede wszystkim w miejscach, które są najbardziej zakorkowane, np. centra dużych miast, węzły drogowe, zjazdy czy wyjazdy z autostrad.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY