Jak złożyć reklamację w Banku Handlowym ?

Jak złożyć reklamację w Banku Handlowym ?

author
Aneta Jankowska
15 lutego 2017
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Banku Handlowym w Warszawie S.A., złóż reklamację. Sprawdź jak to zrobić.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?

1) Dowolnym oddziale banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej w jednostkach Banku obsługujących Klientów Sektora Bankowości Przedsiębiorstw i Bankowości Korporacyjnej.


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres:

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Strefa Dokumentacji Klienta
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa 

 


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 24 84 24 lub  +48 22 690 19 81 


4) Elektronicznie

 Na adres poczty elektronicznej: [email protected]

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podmiotu: 

– pełną nazwę, adres, 
– numer KRS lub NIP, 
– szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem 
– podpis zgodny z Kartą Wzorów Podpisów

Bank na prośbę potwierdza telefonicznie lub w inny sposób uzgodniony z klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU

Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami do 60 dni, a w pozostałych przypadkach do 90 dni, chyba, że przepisy prawa zastrzegają krótszy termin rozpatrzenia reklamacji.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Millenium ?

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci: 

– papierowej, czyli listownie na ostatni podany przez klienta adres
– za pomocą poczty elektronicznej
– telefonicznie

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Rossmann przekazał 5 mln zł
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
24 grudnia 2019

Rossmann przekazał 5 mln zł

Ile miesięcznie płacimy za utrzymanie mieszkania ?
Blog
author
Aneta Jankowska
28 grudnia 2017

Ile miesięcznie płacimy za utrzymanie mieszkania ?

Czy komornik musi być prawnikiem?
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
03 stycznia 2021

Czy komornik musi być prawnikiem?

Filarum
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
11 stycznia 2020

Filarum

Ile wynosi miesięczny dochód rozporządzalny na osobę?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
28 maja 2018

Ile wynosi miesięczny dochód rozporządzalny na osobę?

Płaca minimalna 2019
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
26 listopada 2018

Płaca minimalna 2019

Porównaj