Idea Bank opublikował wyniki kwartalne. Instytucja w pierwszym kwartale odnotowała ponad 14 600 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. W zeszłym roku wynik był kilkukrotnie wyższy, lecz aktualnie pod uwagę nie jest brana konsolidacja Idea Getin Leasing, dzięki której w roku poprzednim bank odnotował zysk z tego samego tytułu na poziomie ponad 51 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 16.05.2018
Udostępnij:


 

Sprzedaż kredytów

Wynik z tytułu sprzedaży kredytów bank odnotował na poziomie ponad 2 300 000 000 złotych.

Wynik z tytułu prowizji i opłat
 

Idea Bank z tytułu prowizji odnotował 49 800 000 złotych zysku.


 

Portfel kredytowy

Idea bank odnotowała ponad 16 500 000 000 złotych z tytułu portfela kredytowego, co oznacza wzrost o 1% względem poprzedniego kwartału.
 

Wynik odsetkowy
 

Wynik z tytułu odsetek uplasował się na poziomie 138 000 000 złotych, co oznacza spadek o 3% względem poprzedniego kwartału.
 

Marża odsetkowa

Marża spadła z 2,8% w czwartym kwartale 2017 roku do 2,6% w pierwszym kwartale roku bieżącego.

Suma bilansowa
 

Wynik z tego tytułu wyniósł na koniec pierwszego kwartału prawie 24 000 000 000 złotych.
 

Komentarze