zadluzenia.com
zamknij

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w pierwszych latach trwania umowy wiąże się z dodatkowymi opłatami. Taka praktyka, stosowana przez banki, może kosztować kredytobiorców do kilku tysięcy złotych. 

 


Bankom nie zależy na tym, aby klient wcześniej spłacił swój kredyt hipoteczny. Przeciwnie - jeśli klient będzie spłacał regularnie raty kapitałowo-odsetkowe, to bank zarobi na tym najwięcej z tytułu odsetek. Prawie wszystkie banki pobierają prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. W większości przypadków tzw. opłata rekompensacyjna, stosowana jest przez pierwsze 3 lub 5 lat trwania umowy. Czasem obowiązuje jednak przez cały okres kredytu.  


Stawka wynosi zwykle od 2% do 3%. Naliczana jest od kwoty wcześniejszej spłaty, a stosowana może być w przypadku całkowitej wcześniejszej spłaty, ale i tylko częściowej nadpłaty kredytu. 
 

Alior Bank

Opłata za wcześniejszą spłatę: 3%
Kiedy bank pobierze opłatę: 3 lata od uruchomienia kredytu
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


Bank BGŻ BNP Paribas
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2-3% minimum 100 zł
Kiedy bank pobierze opłatę: 5 lat od uruchomienia kredytu
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


Bank BPS
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2%
Kiedy bank pobierze opłatę: 5 lat od uruchomienia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


Bank Millennium
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2%
Kiedy bank pobierze opłatę: 4 lata od uruchomienia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty. Brak opłaty, jeżeli suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu


Bank Pekao
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2% minimum 200 zł*
Kiedy bank pobierze opłatę: cały czas trwania umowy
Dodatkowe informacje:  Opłaty nie pobiera się, jeśli łączna kwota nadpłat w danym roku nie przekracza 10% kwoty udzielonego kredytu


*Gdy łączna kwota nadpłat w danym roku kredytowania przekracza 10% kwoty udzielonego kredytu, prowizja liczona i pobierana od całej kwoty podlegającej spłacie.

 

Bank Pocztowy

Opłata za wcześniejszą spłatę: Brak
Kiedy bank pobierze opłatę: Bank nie pobiera opłaty
Dodatkowe informacje: Opłata nie jest pobierana w całym okresie kredytowania

 

BOŚ Bank
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2% minimum 200 zł
Kiedy bank pobierze opłatę: 5 lat od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


Bank Zachodni WBK
Opłata za wcześniejszą spłatę: 1%
Kiedy bank pobierze opłatę: 3 lata od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej spłaty


Citi Handlowy
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2%
Kiedy bank pobierze opłatę: 3 lata od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty

 

Credit Agricole Bank Polska
Opłata za wcześniejszą spłatę: Brak
Kiedy bank pobierze opłatę: Bank nie pobiera opłaty
Dodatkowe informacje: Opłata nie jest pobierana w całym okresie kredytowania

 

Deutsche Bank Polska
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2%
Kiedy bank pobierze opłatę: Zależnie od wybranego pakietu: Pakiet Standardowy - pierwsze 3 lata; Pakiet Ubezpieczeniowy, Pakiet Inwestycyjny i Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny - pierwsze 5 lat
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty

 

Eurobank
Opłata za wcześniejszą spłatę: 3%**
Kiedy bank pobierze opłatę: 36 pierwszych miesięcy od dnia płatności pierwszej raty
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


** Prowizja od kwoty wcześniejszej spłaty obliczonej od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału  w okresie pierwszych 36 miesięcy okresu kredytowania.


Getin Bank
Opłata za wcześniejszą spłatę: Zależenie od okresu: 5% -  w okresie 1 roku od daty uruchomienia kredytu; 4% - w okresie 2 lat; 3% - w okresie 3 lat; 2% - w okresie 4 lat; 1% - w okresie 5 lat
Kiedy bank pobierze opłatę: 5 lat od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty

 

ING Bank Śląski
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2%
Kiedy bank pobierze opłatę: 5 lat od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty


mBank
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2% w przypadku całkowitej spłaty
Kiedy bank pobierze opłatę: 36 pierwszych miesięcy od uruchomienia kredytu
Dodatkowe informacje: Bank nie pobiera opłaty za częściową wcześniejszą spłatę, dotyczy to jedynie całkowitej spłaty

 

PKO Bank Polski
Opłata za wcześniejszą spłatę: 2% minimum 200 zł - dotyczy całkowitej spłaty, a przy częściowej 1,5% 
Kiedy bank pobierze opłatę: W przypadku całkowitej spłaty - cały okres kredytowania, a w częściowej - pierwsze 3 lata od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: brak 


Raiffeisen Polbank
Opłata za wcześniejszą spłatę: 1,5% minimum 500 zl
Kiedy bank pobierze opłatę: 5 lat od zawarcia umowy
Dodatkowe informacje: Dotyczy częściowej i całkowitej spłaty kredytu

Skomentuj artykuł
captcha
~hejka

Można wiedzieć skąd informacja że BGŻ BNP nie pobiera opłaty po 5 latach? Przeglądam taryfę opłat i prowizji bo chciałem nadpłacić i nie ma tam wzmianki o latach.   Odpowiedź