Strona główna Porady Maksymalna wartość sporu w EPU

Maksymalna wartość sporu w EPU

author
Emilia
17 marca 2017
W e-postępowaniu nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących wysokości roszczeń, których można dochodzić. Z uwagi na kwestie techniczne, maksymalna kwota roszczenia nie może przekroczyć 100 000 000 zł (100 milionów).

1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony VI Wydział Cywilny, który rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. 

Elektroniczne postępowanie upominawcze swoją właściwością obejmuje cały kraj. Stosuje się w nim przepisy o postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 498 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Z przepisu powyższego wynika, że postępowanie upominawcze jest domyślnym w dochodzeniu roszczeń pieniężnych, a nakaz podstawowym orzeczeniem. Tryb upominawczy łączy się co do zasady z innymi trybami (choć nie ma to miejsca w postępowaniu elektronicznym) – tak więc można mieć zbieg np. postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania upominawczego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany jeśli:

– roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

– przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

– zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

– miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

E-sąd od sądu tradycyjnego różni to, że można tu złożyć pozew o dowolną kwotę. W zwykłym sądzie rejonowym limit kwoty w sprawach cywilnych wynosi 75 000 zł, a w sprawach gospodarczych – 100 000 zł. I co do zasady jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza określoną sumę (75 tys. w zwykłym procesie i 100 tys. zł w sprawach gospodarczych)- właściwym do rozpoznania jest sąd okręgowy.

Nowa procedura dot. elektronicznego postępowania upominawczego wyłącza właściwość sądu okręgowego i zgodnie z art. 17 ust. 4 KPC, z właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji, wyłączone są sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oznacza to, że niezależnie od wartości przedmiotu sporu, powództwo można złożyć w drodze elektronicznej.

W e-sądzie możemy nawet pozwać o 1 mln zł, gdyż w e-postępowaniu nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić. Występują jedynie ograniczenia natury technicznej, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie 100 000 000 (sto milionów) złotych.

Zatem każda sprawa mieszcząca się w zakresie rozpoznania w postępowaniu upominawczym może być rozpoznana w e-sądzie, mimo że jest on de facto sądem rejonowym.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

VeinID Five od Hitachi
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 kwietnia 2020

VeinID Five od Hitachi

Plus Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
10 grudnia 2018

Plus Bank – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Getin Bank kontakt infolinia
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
05 marca 2019

Getin Bank kontakt infolinia

Alior Bank w Żurominie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
01 czerwca 2019

Alior Bank w Żurominie

Automatyzacja może zapełnić lukę pracowniczą
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
12 listopada 2019

Automatyzacja może zapełnić lukę pracowniczą

Miesięcznik BANK ocenił Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 stycznia 2021

Miesięcznik BANK ocenił Credit Agricole