Maksymalna wartość sporu w EPU

Maksymalna wartość sporu w EPU

author
Emilia Łobińska-Szyc
09 września 2023
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

W e-postępowaniu nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących wysokości roszczeń, których można dochodzić. Z uwagi na kwestie techniczne, maksymalna kwota roszczenia nie może przekroczyć 100 000 000 zł (100 milionów). Sprawdzamy szczegóły.

Pozwy wnoszone elektronicznie

1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony VI Wydział Cywilny, który rozpoznaje pozwy wnoszone elektronicznie. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze swoją właściwością obejmuje cały kraj. Stosuje się w nim przepisy o postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 498 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Z przepisu powyższego wynika, że postępowanie upominawcze jest domyślnym w dochodzeniu roszczeń pieniężnych, a nakaz podstawowym orzeczeniem. Tryb upominawczy łączy się co do zasady z innymi trybami (choć nie ma to miejsca w postępowaniu elektronicznym) – tak więc można mieć zbieg np. postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania upominawczego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany jeśli:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
  • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Pozew na dowolną kwotę

E-sąd od sądu tradycyjnego różni to, że można tu złożyć pozew o dowolną kwotę. W zwykłym sądzie rejonowym limit kwoty w sprawach cywilnych wynosi 75 000 zł, a w sprawach gospodarczych – 100 000 zł. I co do zasady jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza określoną sumę (75 tys. w zwykłym procesie i 100 tys. zł w sprawach gospodarczych)- właściwym do rozpoznania jest sąd okręgowy.

Nowa procedura dot. elektronicznego postępowania upominawczego wyłącza właściwość sądu okręgowego i zgodnie z art. 17 ust. 4 KPC, z właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji, wyłączone są sprawy rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oznacza to, że niezależnie od wartości przedmiotu sporu, powództwo można złożyć w drodze elektronicznej.

W e-sądzie możemy nawet pozwać o 1 mln zł, gdyż w e-postępowaniu nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić. Występują jedynie ograniczenia natury technicznej, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie 100 000 000 (sto milionów) złotych.

Zatem każda sprawa mieszcząca się w zakresie rozpoznania w postępowaniu upominawczym może być rozpoznana w e-sądzie, mimo że jest on de facto sądem rejonowym.

Podsumowanie

W dniu 1 stycznia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Lublinie powołano do życia VI Wydział Cywilny, który specjalizuje się w rozpatrywaniu spraw zgłaszanych drogą elektroniczną. Jednym z istotnych elementów tego działania jest wprowadzenie tzw. elektronicznego postępowania upominawczego, które stanowi autonomiczny tryb prowadzenia spraw, zwłaszcza tych, gdzie faktyczna strona sporu nie jest skomplikowana i nie wymaga przeprowadzania rozbudowanego postępowania dowodowego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest procedurą obowiązującą na terenie całego kraju i korzysta z przepisów dotyczących postępowania upominawczego. Zgodnie z art. 498 Kodeksu postępowania cywilnego, nakaz zapłaty jest wydawany, gdy powód domaga się zaspokojenia swojego roszczenia pieniężnego, lub w innych sytuacjach, gdy przepis szczególny nakazuje taki krok.

Warto zaznaczyć, że postępowanie upominawcze stanowi domyślny sposób dochodzenia roszczeń pieniężnych, a nakaz jest główną formą orzekania. Tryb upominawczy może być łączony z innymi procedurami, choć nie ma to zastosowania w elektronicznym postępowaniu, co pozwala na równoczesne prowadzenie spraw w różnych obszarach.

Należy jednak pamiętać, że nakaz zapłaty nie może zostać wydany w przypadku, gdy roszczenie jest ewidentnie nieuzasadnione, budzi wątpliwości co do swojej słuszności, zaspokojenie roszczenia zależy od wzajemnego świadczenia, lub gdy pozwanego nie można skontaktować lub doręczyć mu nakazu w kraju.

Elektroniczny sąd różni się od tradycyjnego sądu tym, że pozwala na zgłaszanie spraw o dowolnej wartości. W standardowym sądzie rejonowym, limity wartości sporów wynoszą 75 000 zł w sprawach cywilnych i 100 000 zł w sprawach gospodarczych. Jeśli wartość sporu przekracza te kwoty, to właściwym jest sąd okręgowy. Jednak w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, sąd okręgowy nie ma pierwszeństwa, co oznacza, że niezależnie od wartości roszczenia, można je zgłosić drogą elektroniczną.

W e-sądzie istnieje nawet możliwość zgłoszenia roszczenia wynoszącego aż 1 milion złotych, gdyż w postępowaniu elektronicznym nie ma ograniczeń co do wartości sprawy, jedynie istnieją pewne ograniczenia techniczne, które pozwalają dochodzić roszczeń pieniężnych do kwoty 100 000 000 złotych.

Podsumowując, elektroniczne postępowanie upominawcze w e-sądzie umożliwia składanie pozwów o dowolnej wartości, co stanowi istotne udogodnienie w stosunku do tradycyjnych sądów rejonowych, gdzie istnieją ograniczenia co do wartości rozpatrywanych spraw. W praktyce oznacza to, że każda sprawa, która mieści się w zakresie postępowania upominawczego, może być rozpatrywana w e-sądzie, który w praktyce pełni rolę sądu rejonowego.

Pytania i odpowiedzi

Elektroniczne postępowanie upominawcze ma charakter wezwania do zapłaty i jest stosowane w sprawach, gdzie stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest dostępne dla wszystkich stron sporu i obejmuje cały kraj.

Nakaz zapłaty jest wydawany, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a także w innych przypadkach, jeśli przepis szczególny tak stanowi.

E-sąd umożliwia składanie pozwów o dowolnej kwocie, podczas gdy w tradycyjnym sądzie rejonowym istnieją limity wartości sporów.

W zwykłym sądzie rejonowym limit wartości sporów wynosi 75 000 zł w sprawach cywilnych i 100 000 zł w sprawach gospodarczych.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie ma ograniczeń co do wartości roszczeń, można nawet pozwać o 1 mln zł.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeśli roszczenie jest oczywiście bezzasadne, budzi wątpliwości, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego lub miejsce pobytu pozwanego nie jest znane.

Tak, elektroniczne postępowanie upominawcze wyłącza właściwość sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji.

Istnieją ograniczenia natury technicznej, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w kwocie do 100 000 000 złotych.

author
Emilia Łobińska-Szyc
Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Znana z profesjonalizmu oraz zaangażowania w świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kaskadowe kontrole przy użyciu nieoznakowanych radiowozów

Do kaskadowych kontroli prędkości kierowcy zdążyli się przyzwyczaić. Prawdziwą nowością są natomiast kaskadowe kontrole przy użyciu nieoznakowanych radiowozów. Na czym one polegają ?

author
Dominika Byczek
14 sierpnia 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Szybkie pożyczki Strzelce Krajeńskie

Potrzebujesz taniej pożyczki w Strzelcach Krajeńskich? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
29 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Biuro Terenowe ZUS w Sandomierzu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Sandomierzu: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
14 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Inspektorat ZUS w Jaworze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Jaworze: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Bielsko-Biała

Czy poszukujesz informacji o placówkach Kasy Stefczyka w Bielsku-Białej? Znajdziesz je wszystkie tutaj. Sprawdź adres, numer telefonu, godziny otwarcia i mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
23 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

E-zawody najbardziej pożądane na rynku w 2019

W 2019 roku najbardziej pożądane i najlepiej płatne będą zawody z e-branż – tak wynika z zestawienia, które firma Hays przygotowała dla Business Insider Polska.

author
Dominika Byczek
11 marca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj