Żołnierz to wymagający zawód, nie każdy może aspirować na takie stanowisko. Od kandydata oczekuje się poświęcenia, dobrej sprawności psychicznej i fizycznej. MON poinformowało o zarobkach żołnierzy i cywilnych pracowników wojska. Ile zarabiają?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 15.11.2017
Udostępnij:

MON przedstawiło informację na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wynika z nich, że przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wyniosło w 2017 roku 4.874,53 zł (w II kwartale, z dodatkami 5.118 zł). Natomiast średnie uposażenie cywilnego pracownika MON to 3.707,04 zł.

Bartłomiej Grabski, wiceminister obrony stwierdził, że “przez szereg lat nie podejmowano praktycznie żadnych istotnych działań, które przyczyniłyby się do realnej poprawy sytuacji osób służących i pracujących w strukturach resortu obrony narodowej."  

Dodał, że od 2009 do końca 2015 roku nie było podwyżek wynagrodzenia, poza dodatkiem do uposażenia zasadniczego w lipcu 5 lat temu. 

Prezydent Bronisław Komorowski w 2015 roku podniósł wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej z 2,82 do 2,95. Rok później, prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, które podwyższyło wskaźnik do 3,2. To spowodowało podniesienie się przeciętnego wynagrodzenia z kwoty około 4, 5 tys. zł do ponad 4,8 tys. zł brutto w 2017 roku.

Od 6 lat nie było także podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych, poza jednorazowymi wypłatami i nagrodami. Bartłomiej Grabski podkreślił, że w latach 2016-17 podniesiono limity, co pozwoliło na dokonanie podwyżek średnio około 250 zł w 2016 i więcej niż 200 zł w bieżącym roku. Wiceminister zapewnił też, że resort nie planuje zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.

Dane z końca września pokazują, że służbę wojskowa pełniło 99 tys. 728 żołnierzy zawodowych. W tym prawie 44 tys. szeregowych i około 36,6 tys. podoficerów, a także ponad 19 tys. oficerów.

Ile zarabiają żołnierze ?

Przez 4 ostatnie lata, średnie wynagrodzenia żołnierza wzrosło o 706 zł. Od początku ubiegłego roku, przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło z prawie 4,3 tys. do blisko 4,5 tys. zł. Podwyżka wprowadzona na początku 2017 roku, spowodowała, że wzrosło ono ponownie do więcej niż 4 tys. 874 zł brutto.

Od stycznia 2017 roku, wynagrodzenie zasadnicze wzrosło:

  • wśród żołnierzy szeregowych zawodowych o 300-310 zł
  • wśród podoficerów o 320-400 zł
  • w korpusie oficerów o 410-500 zł
  • wśród generałów o 550 zł

Według stawek, które obowiązują od początku br. uposażenie wynosi:

  • żołnierza szeregowego 3200 zł
  • starszego sierżanta 4 tys. zł
  • kapitana około 5 tys. zł
  • pułkownika około 8 tys. zł
  • generała – zależnie od stopnia od prawie 10 do ponad 15 tys. zł brutto

Zarobki pracowników cywilnych

Aktualnie w resorcie jest ponad 46 tys. stanowisk pracowników cywilnych, jednak w tym roku rzeczywiście zatrudnionych było więcej niż 43,7 tys. osób (stan na 30 czerwca 2017 roku). Pracownik wojska w II kw. br. zarobił średnio 3,7 tys. zł brutto, czyli około 72% wynagrodzenia żołnierza zawodowego. 

Prawie dwie trzecie pracowników ma staż pracy, który przekracza 20 lat. Więcej niż 95% pracuje w pełnym wymiarze, 87% ma umowę na czas nieokreślony, a 90,5%. obejmuje ponadzakładowy układ zbiorowy. Kierownicze stanowiska państwowe stanowią 0,01% pracowników cywilnych resortu.

Dyrektor departamentu spraw socjalnych MON płk. Leszek Kwiatecki, przytoczył badania, z których wynika, że 75% pracowników cywilnych utożsamia się z Wojskiem Polskim, jednak 82% nie satysfakcjonuje poziom wynagrodzeń. Co czwarty badany dostrzega lepsze perspektywy na cywilnym rynku pracy, a już 80% osób, które myślą nad odejściem z pracy, jako powód wskazuje niskie wynagrodzenia.

Komentarze