Co może zająć komornik sądowy w 2021?

Co może zająć komornik sądowy w 2021?

author
Dominika Byczek
09 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Zastanawiasz się, co może zająć komornik sądowy w 2021 roku? Sprawdź nasz poradnik, w którym dokładnie wskazujemy, z jakiego majątku może być prowadzona egzekucja. Komornik nie może zająć między innymi lodówki, odkurzacza czy pralki.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Co może zająć komornik sądowy?

Działania komornika sądowego rozpoczynają się zawsze wtedy, kiedy mamy problem ze spłaceniem swoich zobowiązań finansowych, a wierzyciel zdecyduje się poprosić komornika o pomoc w odzyskaniu jego pieniędzy. Długi egzekwowane przez komornika mogą powstać z wielu powodów, ale najczęściej są nimi niespłacone kredyty i pożyczki albo niepłacone alimenty na własne dziecko.

Każdy z ponad 1800 komorników działających w Polsce, jest zobowiązany do przestrzegania tej samej procedury przeprowadzania egzekucji komorniczej. Przede wszystkim musimy pamiętać, że komornik nie działa z własnej woli, a wyłącznie na wniosek wierzyciela. W dodatku do rozpoczęcia egzekucji konieczna jest prawomocna decyzja sądu – dopiero, kiedy sąd stwierdzi, że rzeczywiście powinniśmy oddać konkretną kwotę danemu wierzycielowi – wnioskowi wierzyciela nadawana jest klauzula wykonalności.

Na samym końcu tej drogi wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym trafia do komornika. We wniosku tym są już wskazane przez wierzyciela sposoby egzekucji, które komornik winien wykorzystać podczas odzyskiwania należności od danego dłużnika. Najczęściej wierzyciele chcą, aby komornik odzyskał ich pieniądze poprzez zajęcie:

– wynagrodzenia,
– rachunku bankowego,
– emerytury lub renty,
– nadpłaty podatku,
– ruchomości lub nieruchomości dłużnika.

Potrzebujesz gotówki, ale masz komornika? Sprawdź:

Pożyczki dla zadłużonych – także w SKOKu

Trudne kredyty – w całości przez Internet

Kredyt oddłużeniowy – także z komornikiem

Spis treści:

 1. Co może zająć komornik sądowy w 2021?
 2. Co komornik może zająć w mieszkaniu w 2021 roku?
 3. Czego komornik nie może zająć w 2021 roku?
 4. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Komornik tak naprawdę sam nie decyduje więc o formie egzekucji, czyli o tym, czy będzie chciał zająć nieruchomości/ruchomości dłużnika, czy jednak dokona zajęcia jego konta bankowego. Forma egzekucji jest zawsze wskazywana we wniosku od wierzyciela.

W swoich działaniach komornik jest również ograniczony szeregiem przepisów. Ustawy dokładnie wskazują, co dokładnie z majątku dłużnika może zająć komornik oraz jakie kwoty konkretnych świadczeń mogą zostać mu zajęte.

Komornika w szczególności dotyczą przepisy zawarte w trzech aktach prawnych:

1) Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

2) Ustawie o kosztach komorniczych

3) Kodeksie postępowania cywilnego

Ustawy te są często aktualizowane, dlatego warto co roku sprawdzać, czy przepis wobec danego dobra lub świadczenia nie został akurat zmieniony. W poniższym artykule wskazujemy, co komornik sądowy może, a czego nie może zająć w 2021 roku.

Co może zająć komornik sądowy w 2021?

Najpopularniejszym sposobem egzekucji jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika, czyli jego wypłaty pochodzącej z umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W celu zajęcia pensji dłużnika komornik, tuż po wszczęciu egzekucji komorniczej, wysyła do ZUS-u pytanie o to, kto jest płatnikiem składek dłużnika. W ten sposób uzyskuje wszystkie informacje o jego pracodawcy.

Na adres pracodawcy komornik kieruje wniosek o zajęcie wynagrodzenia dłużnika. Dlaczego wysyła to do pracodawcy, a nie dokonuje zajęcia sam? Ponieważ fizycznie po prostu nie ma takiej możliwości. Wynagrodzeniem dłużnika dysponuje pracodawca i to właśnie on musi wiedzieć o tym, że jest wobec nas toczona egzekucja komornicza.

Pracodawca, po otrzymaniu stosownych dokumentów od komornika, jest zobowiązany do rozporządzania naszym wynagrodzeniem zgodnie z tym podziałem, który zarządził komornik. Komornik we wniosku zawsze wskazuje, jaka część wypłaty powinna pozostać do dyspozycji dłużnika, a jaka – zgodnie z prawem – powinna zostać przeznaczona na spłatę jego długu. Pracodawca musi się do tych wskazań stosować.

Różne zasady zajęcia wynagrodzenia obowiązują komornika przy różnych rodzajach umów – wszystko zależy od tego, czy pracujemy w oparciu o umowę o pracę, czy w oparciu o którąś z umów śmieciowych. W najwyższym stopniu przed zajęciem chroni umowa o pracę, z pozostałych umów komornik może zająć tak naprawdę 100%, ale na szczęście nie we wszystkich przypadkach, dlatego poniżej rozpisujemy zasady zajęcia z wynagrodzenia w każdym z przypadków.

Zasady zajęcia zależą też od tego, z jakiego powodu powstał dług danej osoby. Dużo bardziej restrykcyjnie traktowani są bowiem alimenciarze, a dużo łagodniej osoby, których długi powstały z innego tytułu niż niespłaconych alimentów. Dokładne kwoty zajęcia rozpisaliśmy w tabeli, którą można znaleźć w artykule: Ile może zająć komornik z pensji w 2021?. Poniżej opisujemy natomiast zasady zajęcia z każdego typu umowy.


Wynagrodzenie z umowy o pracę – zajęcie komornicze 2021

Wynagrodzenie z umowy o pracę jest na mocy prawa najbardziej chronione przed zajęciem ze wszystkich wynagrodzeń. Komornika obowiązują tu dwie zasady – przede wszystkim zasada konieczności pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości pensji minimalnej określonej na dany rok, a po drugie konieczność zastosowania się do maksymalnego procenta zajęcia.

Komornik w w 2021 roku z umowy o pracę może zająć maksymalnie:
– 50% wynagrodzenia (w przypadku dłużników niealimentacyjnych),
– 60% wynagrodzenia (w przypadku dłużników alimentacyjnych).

Brzmi to dość poważnie – w końcu większość z nas nie wyobraża sobie życia bez połowy wypłaty. Musimy jednak mieć na uwadze, że komornik równocześnie musi zastosować się do innej zasady. Każdemu dłużnikowi co miesiąc musi pozostawić do dyspozycji dokładnie tyle, ile wynosi wynagrodzenie minimalne na dany rok. W 2021 roku pensja minimalna wynosi 2800 zł brutto, a więc na rękę jest to około 2062 zł na rękę. I dokładnie tyle pieniędzy co najmniej musi pozostać dłużnikowi z jego wypłaty, niezależnie od tego, ile zarabia.

Co ważne – ta zasada dotyczy jedynie dłużników niealimentacyjnych. Tym, którzy mają długi z powodu niespłaconych alimentów, przysługuje zachowanie jedynie równowartości 40% minimalnego wynagrodzenia na dany rok, a więc w 2021 roku jest to 1120 zł brutto, czyli około 825 zł na rękę. Tylko tyle musi pozostawić komornik z wypłaty wszystkim dłużnikom alimentacyjnym.

Warto tutaj zauważyć, że tak naprawdę komornik rzadko ma szansę zająć dłużnikowi wspomniane 50/60% jego wynagrodzenia. Zajęcie połowy wynagrodzenia możliwe jest dopiero przy zarobkach wyższych niż 5700 zł brutto, a to pensja wręcz wyższa niż średnia krajowa. Wszystkie osoby zarabiające do 5700 zł brutto będą miały zajętą jedynie nadwyżkę nad wynagrodzenie minimalne, a gwarantowane 2062 zł miesięcznie trafi do nich zawsze.


Wynagrodzenie z umowy zlecenie – zajęcie komornicze 2021

Umowa zlecenie nazywana jest często (wraz z umową o dzieło) umową śmieciową. Jej nazewnictwo nie jest przypadkowe – w obliczu egzekucji komorniczej możemy ją tak naprawdę wyrzucić do śmieci. Tak przynajmniej było do końca roku 2018, kiedy to komornik mógł zająć bezwzględnie 100% środków pochodzących z umowy zlecenia.

Teraz przepisy zmieniły się nieco na korzyść dłużnika i ma on szansę, by  jego wynagrodzenie zostało uchronione przed egzekucją, nawet jeżeli nie w całości, to chociaż w części. Kiedy jest to możliwe? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że taka ochrona możliwa jest tylko na wyraźny wniosek samego dłużnika. Komornik ma bowiem pełne prawo do zajęcia środków z umowy zlecenia i zapewne nie będzie proponował dłużnikowi, by ten doprowadził do ochrony tych środków przed zajęciem.

Świadomy swoich praw dłużnik może się jednak o to ubiegać. Ochrona wynagrodzenia pochodzącego z umowy zlecenia polega na tym, że po spełnieniu wyraźnych przesłanek może zostać ono potraktowane dokładnie tak, jak wynagrodzenie z umowy o pracę. Jakie przesłanki muszą być spełnione?

Przede wszystkim wynagrodzenie z umowy zlecenia musi być naszym głównym źródłem utrzymania, a ponadto wypłaty z tej umowy muszą być powtarzalne (wypłacane regularnie co miesiąc albo co tydzień) i mieć charakter stały (trwać już od dłuższego czasu, co najmniej kilku miesięcy). Ponadto na potwierdzenie tego wszystkiego musimy mieć stosowną dokumentację – najlepiej kopię umowy oraz potwierdzenia przelewów z wypłatami.

Po przedstawieniu tych dowodów komornik może wydać zgodę na to, by nasze wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało potraktowane na równi z wynagrodzeniem z umowy o pracę, a więc wtedy będzie obejmowała je ta sama kwota wolna od zajęcia komorniczego i ten sam maksymalny procent zajęcia.


Wynagrodzenie z umowy o dzieło – zajęcie komornicze 2021

Z umową o dzieło jest już nieco gorzej. Tutaj możliwości uchronienia jej przed egzekucją są dużo mniejsze niż przy umowie zlecenia. Z samej definicji bowiem wynagrodzenie z umowy o dzieło nie spełnia warunków regularności i powtarzalności. Umowy o dzieło zawierane są na różne okresy i najczęściej są jednorazowe – płaca obejmuje bowiem wykonanie konkretnego dzieła.

Komornik z umowy o dzieło może zająć bezwzględnie 100% wynagrodzenia. Nie ma przy tym znaczenia, ile zarabiamy – komornik może zająć zarówno niskie, jak i wysokie zarobki (byle łączna kwota zajęcia nie przekroczyła sumy zaległości finansowych dłużnika).


Drugim najczęstszym sposobem egzekucji jest zajęcie pieniędzy z rachunku bankowego dłużnika. Tutaj zasady są już zupełnie inne niż przy zajęciu wynagrodzenia. Główną różnicą jest to, że nie obowiązuje tzw. maksymalny procent zajęcia.

Jedyną formą ochrony środków z konta dłużnika przed egzekucją jest to, że ustalona jest kwota, która bezwzględnie musi pozostać do dyspozycji dłużnika. Kwota ta miesięcznie stanowi równowartość 75% minimalnej płacy na dany rok, a zatem w 2021 roku jest to 2100 zł brutto. Całą nadwyżkę nad tę kwotę komornik może zająć na poczet zaległości finansowych dłużnika.

Egzekucji z rachunku bankowego nie dokonuje już pracodawca dłużnika, a sam komornik. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za pobierane z konta dłużnika pieniądze, ponieważ od momentu zajęcia konta dłużnika to komornik, a nie dłużnik, zaczyna rozporządzać wszystkimi jego wpływami. O zajęciu konta przez komornika dłużnik dowiaduje się najczęściej z banku.


Przedmiotem zajęcia komorniczego mogą być również ruchomości. To, co zostanie zajęte przez komornika, jest następnie wystawiane na licytację komorniczą i z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży danej ruchomości spłacany jest dług danej osoby.

Proces zajęcia ruchomości jest z reguły bardzo stresujący dla każdego dłużnika, ponieważ wiąże się z wizytami komornika sądowego w jego domu. Na szczęście jednak obecnie egzekucje komornicze z ruchomości nie wyglądają tak, jak przed laty. Komornik w 2021 roku musi stosować się do szeregu zasad, które znacznie usprawniają egzekucję i sprawiają, że staje się ona mniej uciążliwa dla dłużnika.

Zasady egzekucji z ruchomości 2021

1. Komornik zajmuje tylko to, co jest we władaniu dłużnika.

Komornik może zająć tylko takie ruchomości, które znajdują się we władaniu dłużnika. Oznacza to, że musi on korzystać z tych dóbr stale i posługiwać się nimi tak, jakby były jego własnością.

2. Komornik nie zajmuje tego, co nie jest własnością dłużnika.

Jeżeli ujawnione będą okoliczności wskazujące na to, że dłużnik włada czymś, co tak naprawdę nie należy do niego (np.: porusza się codziennie do pracy samochodem, który jest własnością jego rodziców), komornik nie będzie mógł mu tego zająć. Jeżeli natomiast komornik zajmie już ruchomość, a potem dostarczone zostaną mu dowody potwierdzające, że jest ona własnością innej osoby, egzekucja z tej ruchomości musi zostać niezwłocznie umorzona.

3. Komornik musi pytać o zdanie osobę trzecią, jeżeli użytkuje ona ruchomość dłużnika.

W sytuacji, w której osoba trzecia (np.: partner, dziecko) użytkuje na stałe ruchomość, która należy do dłużnika, komornik może dokonać zajęcia tylko wtedy, kiedy osoba trzecia “zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika“.

4. Komornik nie może zająć tego, co znajduje się w katalogu ruchomości wyłączonych spod egzekucji. 

W trosce o dobro dłużnika sporządzono katalog takich ruchomości, których komornik zająć nie może. Uwzględniono w nim takie przedmioty urządzenia domowego, które są konieczne do normalnej egzystencji. Oczywiście mowa jedynie o liczbie pojedynczej tych dóbr (np.: z zajęcia wyłączony jest odkurzacz, ale jeżeli w posiadaniu dłużnika znajdują się 3 odkurzacze, to ochrona przed zajęciem dotyczyła będzie tylko jednego, pozostałe dwa będą mogły być zajęte).

Komornik nie może zająć w szczególności:

– lodówki,
– odkurzacza,
– pralki,
– płyty grzewczej służącej do podgrzewania lub przygotowywania posiłków,
– kuchenki mikrofalowej,
– łóżek,
– stołu,
– piekarnika,
– krzeseł,
– źródeł oświetlenia (w liczbie jednego na pomieszczenie).

Ważnym aspektem jest również to, że ruchomości te nie podlegają zajęciu tylko wtedy, kiedy są przedmiotami o przeciętnej wartości (dokładnie ich wartość określana jest w prawie jako “przeciętna wartość nowych przedmiotów danego rodzaju”). Zajęciu nie będzie podlegało zatem zwykły zestaw krzeseł kuchennych w liczbie odpowiadającej liczbie domowników, ale już krzesła zabytkowe ze skórzaną tapicerką (o dużej wartości) będą mogły zostać zajęte przez komornika.

Warto pamiętać również o tym, że powyższy wykaz ruchomości to tylko pewne uogólnienie. Podano w nim najważniejsze przedmioty urządzenia domowego wyłączone spod egzekucji, ale nie oznacza to, że komornik bezwzględnie zajmie wszystkie inne ruchomości, tym bardziej, jeżeli są nam one potrzebne w naszej codziennej egzystencji.

W wykazie chronionych przed egzekucją urządzeń nie znalazł się na przykład mikser, ale jeżeli powiemy komornikowi, że służy nam on do przygotowywania zmielonych posiłków dla członka rodziny, który ma problem z przyjmowaniem pokarmów w formie tradycyjnej, z pewnością komornik takiego miksera nie zajmie. Jeżeli natomiast mimo tłumaczeń i przedstawiania stosownych dowodów dojdzie do zajęcia ruchomości, której brak znacznie utrudni nam codzienne życie, możemy złożyć skargę na czynności komornika.

Pamiętajmy, że komornik – poza sytuacjami, które opisaliśmy powyżej – może natomiast zająć:

– sprzęty AGD,
– sprzęty RTV,
– konsole do gier,
– samochody,
– rowery,
– skutery,
– telefony,
– komputery,
– laptopy,
– wyposażenie mieszkania

oraz wiele innych rzeczy – tak naprawdę wszystko, co nie znajduje się w katalogu ruchomości wyłączonych z egzekucji. Warto wiedzieć, że na początku egzekucji komornik zajmuje zawsze rzeczy najwięcej warte. Z reguły są nimi pojazdy oraz sprzęty elektroniczne dłużnika, a także przedmioty wartościowe (np.: obrazy, rzeźby, ikony). Dopiero w kolejnych etapach egzekucji komornik interesuje się rzeczami wartymi kilkanaście-kilkadziesiąt złotych. Zdarza się jednak, że na licytację wystawiane są nawet rzeczy warte zaledwie kilka złotych (np.: pocztówki czy obrazki święte).


Przedmiotem zajęcia komorniczego mogą być także nieruchomości dłużnika. Ich zajęcie dokonywane jest jedynie na wniosek wierzyciela. W przypadku zajmowania nieruchomości obowiązują jednak zupełnie inne zasady niż przy zajmowaniu ruchomości. Główną różnicę przedstawiamy w ramce poniżej.

Zajęcie nieruchomości może być dokonane nawet wtedy, kiedy dłużnik jest jedynie współwłaścicielem danej nieruchomości.

Jeżeli komornik zajmuje nieruchomość posiadającą więcej niż jednego właściciela, ma jednak obowiązek powiadomić pozostałych współwłaścicieli o swoim zamiarze. Współwłaściciel nieruchomości należącej także do dłużnika może:

1) zgodzić się na zajęcie nieruchomości,
2) nie zgodzić się na zajęcie nieruchomości.

W przypadku braku zgody komornik może przyjąć dwie strategie – albo zrezygnować z egzekucji tej nieruchomości, albo po prostu dążyć do uzyskania klauzuli wykonalności zajęcia na współwłaściciela. Z reguły uzyskanie takiej klauzuli to tylko kwestia czasu.

Komornik spośród nieruchomości najczęściej zajmuje:

– domy,
– mieszkania,
– działki,
– garaże.

Zajęcie nieruchomości przez komornika oznacza wpisanie informacji o zajęciu do księgi wieczystej tej nieruchomości. Nieruchomości dłużnika zajmowane są po to, by trafiły na licytację, a pieniądze z licytacji przeznaczane są na spłatę zaległości finansowych dłużnika.


Komornik może dokonać również zajęcia z emerytury i renty dłużnika. W obu przypadkach kwotą, która jest chroniona przed zajęciem, jest równowartość mniej więcej 75% świadczenia minimalnego w danym roku. Kwoty wolne od zajęcia w przypadku emerytur i rent podawane są przez ZUS dopiero w marcu danego roku.

Warto jednak pamiętać o tym, że w przypadku emerytur i rent, podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, komornika obowiązuje nie tylko konieczność pozostawienia do dyspozycji dłużnika kwoty wolnej od zajęcia, ale także stosowanie się do górnej granicy zajęcia. Maksymalny procent zajęcia z renty i emerytury jest taki sam jak przy zajęciach z pensji i wynosi:

– 50% świadczenia w przypadku długów niealimentacyjnych,
– 60% świadczenia w przypadku długów powstałych z powodu niespłaconych alimentów.

Co komornik może zająć w mieszkaniu w 2021 roku?

W mieszkaniu komornik zająć może:

 • telewizor
 • telefon komórkowy
 • tablet
 • kominek
 • ekspres do kawy
 • obrazy
 • zastawę stołową
 • zasłony
 • konsolę PlayStation
 • drukarkę
 • komputer
 • głośnik
 • laptop
 • konsolę Xbox
 • futra
 • słuchawki
 • wazony
 • komody
 • gramofon
 • piekarnik
 • czajnik elektryczny
 • maszynę do szycia
 • żyrandol
 • sokowirówkę
 • DVD
 • komplet wypoczynkowy
 • wiertarkę
 • odtwarzacz wideo
 • kurtki skórzane
 • wkrętarkę
 • wyrzynarkę
 • okap
 • hulajnogę
 • szafki
 • magnetofon
 • fotel
 • żyrandol
 • pianino
 • okulary przeciwsłoneczne
 • dzieła sztuki
 • klimatyzator
 • rower
 • słuchawki
 • kamerę
 • aparat fotograficzny
 • zegarek
 • zmywarkę
 • biżuterię
 • markowe torebki

Czego komornik nie może zająć w 2021 roku?

1. Niektórych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Wobec rolników prawo egzekucyjne jest bardzo szczegółowe. W ustawie znajdziemy dokładny wykaz tego, czego komornik nie może zająć z gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Spośród zwierząt komornik nie zajmie: 

– jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
– jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
– jednego tryka, maciory (lochy),
– 20 sztuk drobiu,
– potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia),
– zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
– zwierząt gospodarskich w ciąży,
– stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
– stada kur niosek.

Spośród pozostałych artykułów rolniczych komornik nie zajmie:

– podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
– urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
– zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
– paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
– opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
– nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
– zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.


2. Niektórych wpływów na rachunek bankowy

Niektóre wpływy na rachunek bankowy bezwzględnie nie mogą być zajęte przez komornika. Chronione przed zajęciem są:

– świadczenia rodzinne (np.: 500+),
– dodatki rodzinnych,
– dodatki porodowe,
– dodatki wypłacane sierotom,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia wychowawcze,
– świadczenia integracyjnych,
– świadczenia uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej.


3. Rzeczy wskazanych w artykule 829 Kodeksu postępowania cywilnego

W tym artykule wskazano precyzyjnie, że zajęte nie mogą być w szczególności:

– przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego,
– pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
– ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
– zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca,
– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),

 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

a także jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów, o ile oczywiście dana rodzina posiada zwierzęta gospodarskie.

Ponadto u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę, nie mogą zostać zajęte pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. U dłużnika, który nie otrzymuje stałej pracy, nie mogą zostać zajęte pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej zebraliśmy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat tego, co może, a czego nie może zająć komornik. Przy tworzeniu katalogu pytań sugerowaliśmy się tym, o co najczęściej pytają nas czytelnicy w komentarzach i wiadomościach prywatnych.


1) Czy komornik może zająć alimenty?

Od razu odpowiadamy: nie, komornik nie ma prawa zająć alimentów. Niezależne jest tutaj to, czy alimenty te wypłacane są na dziecko, czy na osobę dorosłą. Wszystkie alimenty nie podlegają egzekucji komorniczej. Jeżeli komornik zajmie alimenty, powinniśmy niezwłocznie złożyć skargę na jego czynności. Więcej na temat tego zagadnienia przeczytasz w artykule Czy komornik sądowy może zająć alimenty? Podstawa prawna, wyjaśnienie.


2) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Bardzo częstą obawą dłużników jest to, że komornik odwiedzi dom ich lub ich rodziny. Kiedy dojdzie do odwiedzin u rodziców, dzieci czy partnera dłużnika, bardzo często dłużnik składa skargę na czynności komornika i jest oburzony faktem takiej wizyty. Niestety jednak w tym przypadku składanie skargi jest bezzasadne. Komornik ma pełne prawo do tego, by wejść do mieszkania osoby trzeciej. Więcej na temat tego zagadnienia zawarliśmy w artykule Czy komornik sądowy może wejść do mieszkania osoby trzeciej? Podstawa prawna.


3) Czy komornik może odwiedzić dłużnika w wynajmowanym mieszkaniu?

Dłużnicy często myślą, że dopóki nie mają mieszkania własnego lub nie ukrywają się u rodziny, mogą tak naprawdę unikać komornika. Prawda jest jednak inna – komornik może odwiedzić ich nawet w mieszkaniu, które do nich nie należy, w tym także w mieszkaniu wynajmowanym. Obowiązują tutaj te same zasady i przepisy, co przy wejściu komornika do mieszkania osoby trzeciej.


4) Czy komornik może zająć zasiłki?

Zajęcie komornicze zasiłków zależne jest od wielu kwestii. Wszystkie zajęcia przeanalizowaliśmy w osobnych, poświęconych konkretnym zasiłkom artykułach. Sprawdź, czy komornik zajmie:

zasiłek rodzinny,
zasiłek rodzinny,
zasiłek macierzyński,
zasiłek opiekuńczy,
zasiłek chorobowy,
zasiłek pogrzebowy,
zasiłek dla bezrobotnych.


5) Czy komornik zajmie skrytkę bankową?

Tak, tę kwestię również opisaliśmy w osobnym artykule (Czy komornik może zająć skrytkę bankową?). Co więcej – komornik może zająć skrytkę bankową w każdym typie egzekucji.


6) Czy komornik może zająć całą wypłatę z umowy zlecenie i umowy o dzieło?

Tak, komornik może zająć całą wypłatę z umowy zlecenia i umowy o dzieło, ale nie zawsze musi się tak stać. Są wyjątkowe sytuacje, w których komornik może potraktować dochody z umowy śmieciowej na równi z dochodami z umowy o pracę.

By tak się jednak stało, dłużnik musi udowodnić, że jego wynagrodzenie z umowy zlecenia lub umowy o dzieło spełnia podstawowe warunki:
– umowa musi być stała – musi obowiązywać od dłuższego czasu i charakteryzować się niezmiennymi warunkami finansowymi,
– dochody z tytułu umowy muszą być regularne – wypłacane np.: co miesiąc.

Jeżeli warunki te będą spełnione, a dłużnik będzie w stanie wykazać na potwierdzenie tego konkretne dokumenty (np.: kopię umowy, wyciągi z konta potwierdzające wypłaty), komornik może potraktować wynagrodzenie z umowy śmieciowej jak wynagrodzenia z umowy o pracę i nie zajmować ich w całości. Jeżeli jednak warunki te nie będą spełnione – wypłata będzie podlegała zajęciu w 100%.

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001383/O/D20171383.pdf

https://zielonalinia.gov.pl/-/jaka-czesc-emerytury-lub-renty-moze-zajac-komornik-52847

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

N n
N n
2024-02-16 16:49:22

Czy komornik może zająć środki na dziecko oraz zasiłek osobie niepełnosprawnej jeżeli konkubina ma dług

Teresa Krzysik nip57090916 241
Teresa Krzysik nip57090916 241
2022-03-15 10:49:39

Proszę państwa jestem po zakończonym Upadku Konsumenckim i nadal mam zablokowane środki na kącie .Nadmieniam że komornik na tym kącie jest od 2019 roku a w kwietniu 2020 roku rozpoczął a się moja Upadłość Konsumencka a zakończyła 11 stycznia 2020 r Gdy się wyrok uprawomocnił pani Syndyk wystosowała pismo d Standard Banku 7 marca 2022 roku że od tej pory mogę dysponować swojemu środkami na kącie i przelała mi na kato środki które zostały z masy upadłości natomiast Bank część mi tych środków zablokował ponieważ twierdzi że mam komornika od 2019jak można mieć komornika po zakończeniu Upadku Konsumenckim? Proszę mi to wytłumaczyć

Polfa
Polfa
2021-11-05 16:29:23

Dlaczego muszę spłacać takie duże odsetki czy można złożyć do sądu o umozenie

Iza
Iza
2021-11-05 16:23:37

Fundusz inwestycyjny z którym nie można się dogadać chce zabrać mieszkanie niby pomagają prawnicy ja nie wiem gdzie uzyskać pomoc

Jola
Jola
2021-11-05 16:20:08

Komornik chce sprzedać mieszkanie za 9 tys zł dlugu

Podobne artykuły

Nowa metoda autoryzacji w PKO BP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, największy bank w Polsce wprowadza autoryzację SMS. Klienci PKO BP nie muszą zatwierdzać transakcji własnym podpisem - teraz wystarczy jedynie kod z wiadomości SMS.

author
Patryk Byczek
17 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Cyfrowy Polsat – kontakt, infolinia

Najszybszym sposobem kontaktu z Cyfrowym Polsatem jest oczywiście infolinia. Podajemy numery telefonu i godziny otwarcia oraz inne formy kontaktu.

author
Dominika Byczek
09 listopada 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

T-Mobile Usługi Bankowe w Grodzisku Mazowieckim

T-Mobile Usługi Bankowe jest nowoczesnym bankiem internetowym, w którym Klienci mogą otworzyć konto, czy wziąć kredyt gotówkowy i konsolidacyjny przez Internet. Sprawdź informacje na temat placówki w Grodzisku Mazowieckim.

author
Patryk Byczek
15 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile wyniosą podwyżki emerytur w 2018 roku ?

Polscy emeryci od marca 2018 roku mogą liczyć na podwyżki świadczeń. Rząd przekazał informację, że waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku wyniesie najprawdopodobniej 2,7%. To nieco więcej niż podawano wcześniej (2,4%). W ubiegłym roku podwyżka wyniosła znacznie mniej, bo 0,44%.

author
Aneta Jankowska
20 października 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bank Spółdzielczy w Korycinie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Korycinie? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Korycin.

author
Patryk Byczek
30 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Matczyne emerytury – program Mama 4 Plus

Matczyne emerytury to świadczenie, które należy się wszystkim rodzicom, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci. Dzięki waloryzacji wszystkich świadczeń w 2020 roku pieniądze w ramach matczynych emerytur będą wypłacane w kwocie wyższej o 84 zł miesięcznie. Sprawdź, czy możesz otrzymać świadczenie.

author
Dominika Byczek
05 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj