Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że 91,1% Polaków korzystało z telefonu komórkowego w ubiegłym roku. Z Internetu więcej niż połowa badanych, bo 64,5%. Czy telefony stacjonarne to już historia?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 02.02.2018
Udostępnij:

Z "Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów", zrealizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że wśród Polaków w wieku ponad 15 lat 91,1% korzystało z telefonu komórkowego, a dokładnie 64,5% miało dostęp do sieci w 2017 roku. 

Telefon komórkowy posiada 91,9% badanych, przy czym zdecydowana większość [97,2%] dysponuje jednym aktywnym numerem. Telefon służbowy posiada jedynie około 5% badanych. 4,6% respondentów posiada zarówno telefon prywatny, jak i służbowy, ale zdecydowanie częściej telefon wykorzystują do celów prywatnych (80,7%) – czytamy w komunikacie.

Najczęściej wybieramy smartfony

Badanie pokazało, że najbardziej popularnym rodzajem aparatu komórkowego jest smartfon. Używa go prawie 7/10 ankietowanych (69,8%). Miesięcznie przeznaczamy na telefonię komórkową średnio 48,7 zł na telefonię komórkową. Najczęściej i najchętniej wybieramy abonament – 58,6% respondentów. 71,1% użytkowników decyduje się korzystać z internetu w telefonie w ramach abonamentu lub doładowania. 

Do czego używamy Internetu telefonu ?

  • do przeglądania stron internetowych (75,5%)
  • do odbierania/wysyłania wiadomości mailowych (63,4%) 
  • do korzystania z portali społecznościowych (61,9%)
  • do korzystania z aplikacji bankowej w telefonie (30%)
  • do płatności zbliżeniowych (26,1%)

Czy używamy jeszcze telefonów stacjonarnych ?

Okazuje się, że Polacy nadal używają telefonów stacjonarnych. Korzystanie z takiego urządzenia zadeklarowało w ubiegłym roku 10,7% badanych. Co ciekawe, 3,3 % badanych nie korzysta z żadnych usług telefonicznych ani internetowych.

Jaki wybieramy Internet ?

– Dość powszechne jest także korzystanie z internetu (64,5%), przy czym podobny odsetek korzysta z internetu stacjonarnego [68%], co z mobilnego [64%] – informuje Urząd.

70,2% badanych twierdzi, że posiada dostęp do Internetu stacjonarnego, 25,5% do mobilnego, zaś 49,8% do mobilnego w telefonie.

Przeciętne miesięczne wydatki respondentów na internet stacjonarny wynoszą 52,7 zł. Maksymalna prędkość posiadanego internetu stacjonarnego wynosi średnio 83,2 Mb/s. […] Internet mobilny Polacy posiadają przede wszystkim w telefonie komórkowym. […] Średnia miesięczna wysokość opłat respondentów za internet mobilny wynosi 43,3 zł, zaś jedna trzecia deklaruje, iż nie posiada limitu transferu danych. Maksymalna prędkość posiadanego internetu mobilnego wynosi średnio 74,5 Mb/s – czytamy w komunikacie.

Według analiz, 68,5% badanych spotkało się z technologią LTE. Co więcej, 73,1% spośród osób posiadających dostęp do sieci mobilnie korzysta z technologii LTE. Wśród tych, którzy nie korzystają z internetu 45,9% jako przyczynę podało brak takiej potrzeby, a 36,2% respondentów wskazuje także brak umiejętności korzystania z Internetu.

Komentarze (1)