Jak złożyć reklamację w Euro Banku?

Jak złożyć reklamację w Euro Banku?

author
Aneta Jankowska
15 listopada 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Euro Banku S. A., złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W EURO BANKU ?

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnej placówce banku lub Centrali Banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Centrala Banku
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Euro Bank S. A.
ul. św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 555 000 555


4) Elektronicznie

Za pomocą e-mail: [email protected] lub [email protected]

Za pośrednictwem serwisu eurobank online: eurobank.pl

Na żądanie Klienta Bank potwierdza, pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, fakt zgłoszenia przez niego reklamacji.
 
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Bank nie podaje żadnych konkretnych informacji.

  
 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W EURO BANKU

Bank rozpatruje reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do banku. W uzasadnionych sytuacjach, o ile termin 14 dni nie jest wystarczający, bank udziela odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.  

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych, bank informuje klienta o prowadzonym postępowaniu, wyjaśnia przyczynę opóźnienia i wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Do zachowania przez bank terminów, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Euro Banku ?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia. 

W jakiej formie dostaniemy odpowiedź ?

Odpowiedź na reklamację może być przekazana w postaci: 

– w postaci papierowej
– za pośrednictwem serwisu eurobank online
– przez e-mail (wyłącznie na wniosek klienta)

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 
author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Łomiankach

Santander Bank Polska jest jednym z największych detalicznych banków w Polsce. Jedna z placówek bankowych mieści się w Łomiankach. Sprawdzamy godziny otwarcia oraz ofertę i dane kontaktowe placówki.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Millennium wobec wyroku TSUE – co z frankowiczami?

Czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poważnie namieszał na polskim rynku bankowym. Kolejne instytucje wydają oficjalne oświadczenia odnoszące się do treści orzeczenia. W gronie podmiotów komentujących wyrok znalazł się także Bank Millennium. Jaka jest opinia banku? Czy instytucja ma plany ugodowe wobec swoich frankowiczów?

author
Halszka Gronek
07 października 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Bank Spółdzielczy w Jaworznie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Jaworznie ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Jaworzno.

author
Patryk Byczek
17 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile zarabia prawnik?

Prawnik to zawód, którzy większości kojarzy się z wysokimi zarobkami i z prestiżem. Sprawdzamy, ile zarabiają prawnicy oraz ile mogą kosztować nas ich porady.

author
Dorota Grycko
15 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Inspektorat ZUS w Cieszynie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Cieszynie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
05 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

NOTUS Finanse – oddział w Płocku

NOTUS Finanse tworzy grupę trzech największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Instytucja działa została utworzona w 2004 roku. NOTUS od początku swojej działalności nie był związany z jakąkolwiek grupą bankową, czy finansową.

author
Patryk Byczek
10 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj