Bieda dotyka obywateli każdego kraju, a władze mają różne pomysły jak z nią walczyć. Rząd Kanady przedstawił swoją strategię walki z ubóstwem, dzięki której “na prostą ma wyjść” 2 mln mieszkańców tego kraju.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 27.08.2018
Udostępnij:

Dwa lata temu, w Kanadzie w biedzie żyło 3,7 mln Kanadyjczyków (w tym prawie 2 mln z nich żyło w głębokim ubóstwie). To więcej niż 10% ogółu ludności. 

"Możliwości dla wszystkich – Pierwsza Kanadyjska Strategia Redukcji Ubóstwa" to plan walki Kanady z biedą wśród jej obywateli, który został ogłoszony na 12 lat. Co zakłada przyjęta strategia? Między innymi wsparcie dla rodziców, gwarantowane dodatki do emerytur, czy krajową strategię budownictwa mieszkaniowego.

Dzięki nowym planom, rząd chce umożliwić jak największej liczbie niezamożnych Kanadyjczyków osiągnięcie poziomu klasy średniej oraz ochronę właśnie tej klasy przed ubożeniem.

Pomysły na zwalczanie ubóstwa

Z opublikowanych miesiąc temu danych Instytutu Angus Reid wynika, że 16% Kanadyjczyków ma problemy finansowe, a 11% ankietowanych mogą grozić z tego powodu kłopoty w niedalekiej przyszłości.

Rząd Kanady zamierza pomóc swoim obywatelom i chce połączyć funkcjonujące już federalne programy pomocowe w łącznej kwocie 22 mld dolarów kanadyjskich.

Jednym z pomysłów jest wskaźnik poziomu ubóstwa, który na początku zostanie określony dla 50 regionów Kanady. Będzie on tworzony na podstawie wybranych dóbr i usług, niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Kolejnym rozwiązaniem ma być krajowy zespół doradców ds. ubóstwa, który co roku będzie przedstawiać raport o poziomie życia Kanadyjczyków. 

Do innych wymienionych aspektów strategii należą również: 

  • wsparcie dla rodziców
  • gwarantowane dodatki do emerytur
  • krajowa strategia budownictwa mieszkaniowego
  • wsparcie dla rozwoju transportu publicznego oraz wczesnej edukacji

Z szacunków kanadyjskich władz wynika, że dzięki planom, z ubóstwa ma wyjść około 2 mln obywateli.

Komentarze