Kiedy egzekucja jest bezskuteczna

Kiedy egzekucja jest bezskuteczna

autor wpisu
Sienkiewicz
05 maja 2016
Wiele osób zastanawia się, kiedy komornik może umorzyć egzekucję z uwagi na jej bezskuteczność. Zagadnienie wyjaśnia nam asesor komorniczy z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

W teorii z bezskutecznością egzekucji mamy do czynienia wtedy, gdy Dłużnik jest niewypłacalny. W praktyce oznacza to najczęściej, że Dłużnik:

  • nie jest nigdzie zatrudniony
  • otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie minimalnej, która nie podlega zajęciu 
  • nie pobiera renty, emerytury lub zasiłków
  • nie posiada nieruchomości
  • nie posiada wartościowych ruchomości
  • nie posiada środków na rachunkach bankowych.

W celu ustalenia majątku Dłużnika, komornik dokonuje zapytań między innymi do: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Geodezji, CEPIK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), systemu OGNIVO oraz przeprowadza czynności terenowe w miejscu zamieszkania Dłużnika.

Uzyskanie negatywnych odpowiedzi z powyższych instytucji, po uprzednim wysłuchaniu Wierzyciela, potwierdzających niewypłacalność Dłużnika, doprowadzi do umorzenia postępowania wobec bezskuteczności egzekucji.

Komornik umorzy również postępowanie, jeśli z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Przykład: Dłużnik ma 5 postępowań na rzecz różnych Wierzycieli, a każde z nich dotyczy zadłużenia wynoszącego po 20000,00 zł. Jedynym skutecznym sposobem egzekucji okazało się zajęcie wynagrodzenia za pracę, skąd dokonywane są comiesięczne potrącenia w kwocie 100,00 zł. Powyższa kwota dzielona jest do wszystkich spraw zgodnie z planem podziału (po potrąceniu kosztów egzekucji). Biorąc pod uwagę wysokość zadłużenia, ilość spraw, kwotę potrącenia, stwierdzić należy, iż spłata zaległości nastąpi po upływie długiego czasu, a zatem prowadzenie egzekucji okaże się nieopłacalne dla wierzycieli.

Umorzenie egzekucji to nie umorzenie długu

Umorzenie postępowania wskutek bezskuteczności egzekucji nie powoduje umorzenia długu. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzyciel w ciągu kolejnych 10 lat ma prawo na nowo wszcząć egzekucję, a zatem umorzenie postępowania nie pozbawia go możliwości skorzystania z ponownej egzekucji.

Komornik Sądowy umarzając postępowanie wydaje w tym celu postanowienie, w którym ustala koszty postępowania. Kosztami postępowania obciążany jest Dłużnik, lecz tymczasowo koszty te pokrywa wierzyciel. Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez wierzyciela kosztów egzekucyjnych. Na koszty składają się wydatki gotówkowe, do których należą m.in.:

– koszty korespondencji: 4,10 zł za jeden list,
– przelew bankowy: 2 zł,
– papierowe zapytanie do ZUS-u: 40,11 zł + 2 zł za przelew,
– elektroniczne zapytanie do ZUS-u: 34,69 zł + 2 zł za przelew,
– zapytanie do US: 45 zł + 2 zł za przelew,
– zapytanie do KW: 20 zł + 2 zł za przelew,
– zapytanie do CEPIK-u: bezpłatnie,
– zapytanie o rachunki bankowe za pomocą elektronicznego systemu Ognivo: 0,31 zł za zapytanie o rachunek w jednym Banku (zapytanie najczęściej dotyczy 20 Banków).

W praktyce oznacza to, że wierzyciel składając ponownie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego będzie mógł domagać się wyegzekwowania kosztów, które poniósł w poprzednim postępowaniu. W tym celu powinien załączyć prawomocne postanowienie komornika ustalające koszty poprzedniej egzekucji. 

Wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny w każdym czasie, gdy tylko nabierze przekonania, że sytuacja finansowa dłużnika uległa poprawie. Powyższa decyzja leży wyłącznie w jego gestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Wariat z budzikiem
Wariat z budzikiem
2019-03-02 09:26:18

Mi uczelnia ZUT w Szczecinie odpuściła jakieś 2000 zł długu po bezskutecznym postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Fakt po tym zdarzeniu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym został drastycznie uszczelniony system ściągania należności, zwłaszcza że dług umorzyła mi też Biblioteka Główna ZUT za przetrzymanie i niezwrócenie książek. Ale co tam, pomieszkałem za darmo w akademiku 2 miesiące. I zapłaciła za to uczelnia bo egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

Podobne artykuły

Ile kosztuje Google One?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
10 stycznia 2019

Ile kosztuje Google One?

Santander Bank Polska w Łańcucie
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 maja 2019

Santander Bank Polska w Łańcucie

Santander Consumer Bank Starogard Gdański
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
05 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Starogard Gdański

Santander Bank Polska w Wieliczce
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 maja 2019

Santander Bank Polska w Wieliczce

Biuro paszportowe w Gryficach
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
13 lipca 2022

Biuro paszportowe w Gryficach

Najlepsze kredyty konsolidacyjne – styczeń 2016
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
02 stycznia 2016

Najlepsze kredyty konsolidacyjne – styczeń 2016

Porównaj