BGŻ BNP Paribas może przejąć akcje Raiffeisen Bank Polska - Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu. KNF w oficjalnym komunikacie podała, że BGŻ będzie miał prawo do jednej trzeciej głosów na WZ Raiffeisen Bank Polska.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.09.2018
Udostępnij:

Przejęcie akcji ma potrwać do 31 marca przyszłego roku. KNF wyraziła także zgodę na wyodrębnienie części majątku Raiffeisen Bank Polska do BGŻ BNP Paribas. Instytucja należąca do niemieckiej grupy otrzyma w zamian emitowane z planem podziału akcje, przypadające na 28 kwietnia bieżącego roku. 

KNF wyraziła również zgodę na powiązanie Raiffeisen Bank International AG z Raiffeisen Bank Polska. Będzie to skutkowało całkowitym przeniesieniem majątku Raiffeisen Bank Polska do Raiffeisen Bank International AG.
 

Zakup akcji

Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła także sprzeciwu w kwestii zakupienia przez BGŻ BNP Paribas ponad 50% akcji Raiffeisen TFI. Zakupienie akcji pozwoli instytucji na udział w kapitale kapitałowym oraz da możliwość głosowania na WZA Raiffeisen TFI – dodała w komunikacie KNF.

Następnie jednogłośny brak sprzeciwu nastąpił w przypadku nabycia przez BGŻ BNP Paribas udziałów w Raiffeisen Solutions. To również poskutkuje uprawnieniem do wykonywanie ponad połowy głosów.

BGŻ BNP Paribas zapewnił komisję, że płynność akcji banku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wzrośnie co minimum 25% plus jedna akcja. Zmiany mają nastąpić do maksymalnie końca 2023 roku.
 

Warunki decyzji

Wydanie przez KNF decyzji ma swoje konsekwencje. Warunkiem było zawieszenie realizacji pakietu transakcji. W związku z tym podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska ma zostać przeniesiona do BGŻ BNP Paribas, natomiast część, która pozostała po podziale banku, ma zostać połączona z Raiffeisen Bank International AG.


 

Komentarze