Czarna lista KNF wzbogaciła się o pięć podmiotów, które proponowały Klientom inwestowanie pieniędzy w rynek forex. Spółki zostały zgłoszone na mocy artykułu 178 ustawi o obrocie instrumentami finansowymi. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 12.03.2018
Udostępnij:

Zgłoszone firmy dopuściły się prowadzenia działalności maklerskiej, bez wcześniej wyrażonej przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody. Zgłoszone firmy były rozlokowane po całej Polsce. 

Bardzo ciekawe jest to, że prezesi zgłoszonych spółek są jednocześnie prezesami kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu innych spółek
 

Lista ostrzeżeń publicznych

Lista ostrzeżeń, którą prowadzi KNF to zbiór podmiotów, które według komisji dopuściły się popełnienia przestępstwa. Lista jest pewnym informatorem, z którego powinny korzystać firmy, aby nie popełnić błędu, podpisując umowę z jednym z podmiotów znajdującym się na liście ostrzeżeń. Na liście znaleźć można także opis przebiegu postępowania danego podmiotu.

Zgłoszone firmy:

KNF na listę ostrzeżen wpisał pięć firm:
 

  • Netmore z Lublina – jest to tak zwana „kotłownia”, czyli firma stosująca psychologiczne triki, podburzając jednocześnie atmosferę, żeby skłonić Klienta do zawarcia transakcji,

  • Seremar z Gdańska – prawdopodobnie prowadzi działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

  • Butrasn z Warszawy – spółka zajmuje się tworzeniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentacji a także specjalistyczną działalnością, która jest pomocna w prowadzeniu biura

  • Mane Marketing z Warszawy – spółka, która zajmuje się finansową działalnością usługową, wyłączając z niej ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

  • Nescom Polska z Warszawy – spółka poza inwestycjami na rynku forex zajmuje się również skupem i sprzedażą kamieni oraz metali szlachetnych.

Warto nadmienić, że cztery spośród wszyskich wymienionych spółek prowadziły interesy z cypryjską firmą Coverdeal Holdings Limited, która od końca zeszłego jest także widoczna na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

Dalsze kroki i wymierzone kary będą zależały od prokuratury i sądu.


 

Komentarze