Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego

author
Aleksandra Gościnna
02 listopada 2020

W ostatnich dniach października bieżącego roku pojawiła się informacja o tym, że Rzecznik Finansowy wystąpi ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, sprawa ta ma dotyczyć Klientki BNP Paribas. Więcej szczegółów na temat tego zdarzenia przedstawiamy poniżej.

Rzecznik Finansowym jest urzędem państwowym, powołanym już przeszło ponad 20 lat temu. Od 12 października 2019 roku urząd ten piastuje dr hab. Mariusz Golecki, natomiast stanowiska zastępców zajęli Andrzej Kiciński oraz Paweł Zagaj.

Jeszcze do roku 2015 urząd ten nosił nazwę Rzecznika Ubezpieczonych, gdyż do głównych zajęć Rzecznika zaliczamy pilnowanie i reprezentowanie interesów ubezpieczonych. Dnia 30 października 2020 roku na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pojawił się komunikat informujący o podjętych ostatnio działaniach. Dowiadujemy się z niego, iż dr hab. Golecki wystąpił ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Jaka jest przyczyna złożenia skargi?

Jak czytamy w komunikacie, Rzecznik Finansowy złożył skargę w imieniu Klientki banku BNP Paribas. Powodem miała być odmowa oddania pieniędzy, które pobrane zostały z konta Klientki z powodu nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Nieautoryzowane transakcje płatnicze oznaczają te transakcje, które odbywają się bez zgody Klienta lub w wyniku kradzieży, wymuszenia czy manipulacji.

Rzecznik Finansowy jest zdania, że obowiązkiem banku był zwrot pieniędzy utraconych w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej i powołuje się przy tym na przepisy znajdujące się w ustawie o usługach płatniczych.

Wcześniej Klientka wystąpiła już w tej sprawie do Sądu Rejonowego. Tam Sąd pierwszej instancji wziął pod uwagę stanowisko Klientki i orzekł o konieczności zwrotu przez BNP Paribas należytej kwoty. Następnie sprawa skierowana została do Sądu Okręgowego, tam natomiast oddalono żądania Klientki. Z tego względu zwrócono się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Sprawą zajął się Rzecznik Finansowy

Z powodu niepowodzenia Klientka zwróciła się do Rzecznika Finansowego, by też złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Wszystko wskazuje na to, że Klientka jest ofiarą oszustwa, gdyż wspomniana transakcja nie została automatyzowana przez Klientkę. Odbyła się zatem bez wcześniejszego przyzwolenia i świadomości poszkodowanej.

Rzecznik Finansowy uważa, że obowiązkiem banku był natychmiastowy zwrot poniesionych przez Klientkę kosztów w terminie, które ustalone są ustawowo.

Sprawę skomentował Rzecznik Finansowy, dr hab. Mariusz Golecki:

"

Analiza materiałów i dokumentacji zebranej w sprawie klientki BNP Paribas Polska S.A. wykazała, że do wydania niekorzystnego wyroku dla klientki doszło na skutek rażących naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy o usługach płatniczych. Dlatego zdecydowałem się złożyć Skargę Nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

Kwestie prawne

Jak wynika z zapisów polskich oraz unijnych przepisów czas zwrotu pieniędzy utraconych w wyniku nieautoryzowanej transakcji określony jest przez zasadę D+1. W praktyce oznacza to, że bank powinien zwrócić pieniądze maksymalnie dzień po otrzymaniu doniesienia Klienta lub do końca jednego dnia roboczego po potwierdzeniu pojawienia się nieautoryzowanej transakcji. Istnieje jedno odstępstwo od stosowania tych terminów i pojawia się, gdy zwrot środków nie został uzasadniony lub istnieje przypuszczenie, że Klient dokonał oszustwa.

Niestety coraz częściej słyszy się o konieczności podjęcia działań przez Rzecznika Finansowego. Już w pierwszej połowie bieżącego roku pojawiło się prawie pół tysiąca takich przypadków, a aż 80% z nich to wnioski, w których mowa o naruszeniu ustawy o usługach płatniczych.


Źródło:

https://rf.gov.pl/2020/10/30/skarga-nadzwyczajna-rzecznika-finansowego-w-sprawie-odmowy-zwrotu-kwoty-nieautoryzowanej-transakcji-platniczej/

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Zawieszenie spłaty kredytów i pożyczek na Węgrzech
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
24 marca 2020

Zawieszenie spłaty kredytów i pożyczek na Węgrzech

ING Bank Śląski w Kętach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Kętach

Inspektorat ZUS w Gorlicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
18 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Gorlicach

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
03 października 2019

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Getin Noble Bank poszukuje inwestora
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
14 grudnia 2018

Getin Noble Bank poszukuje inwestora

Smartney nowym partnerem Bancovo
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
10 października 2019

Smartney nowym partnerem Bancovo