Kobiety w Polsce realizują się jako matki, panie domu, ale i z powodzeniem łączą wszystkie swoje obowiązki z prowadzeniem własnego biznesu. Jak podaje BIK, Polki są ambitne i wielozadaniowe.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 15.03.2018
Udostępnij:

Z badania, które zleciło BIK wynika, że prawie 60% ankietowanych kobiet potwierdziło, że z powodzeniem łączy aktywność zawodową z życiem rodzinnym. Rejestr CEiDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej potwierdza wyniki badania – 21% firm zarejestrowanych w Polsce należy właśnie do pań.

Kobieta przedsiębiorcza

Patrząc dokładnie na dane liczbowe, z ponad 4,41 mln firm zarejestrowanych w Polsce jako jednoosobowe działalności gospodarcze w publicznej bazie CEiDG, figuruje 931,3 tys. tych, których właścicielkami są kobiety.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z zarządzaniem finansami. Z danych wynika, że właścicielki polskich firm mają 310 tys. czynnych firmowych produktów kredytowych (kredyty obrotowe, inwestycyjne i limity w koncie i na karcie kredytowej). Łącznie wynoszą one 17,63 mld zł. Z informacji BIK, możemy się dowiedzieć, że biorąc pod uwagę wiarygodność płatniczą, 25,56 tys. kredytów firm, których właścicielkami są kobiety, ma opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni. W ujęciu wartościowym wynosi to 1,99 mld zł.

Zobowiązania finansowe kobiet

Polki najczęściej spośród produktów kredytowych wybierają kredyty obrotowe i limity w koncie – stanowią one łącznie 61,8% wszystkich zobowiązań kredytowych o wartości do spłaty na 8,8 mld zł. Kolejnym produktem są kredyty inwestycyjne, których kobiece firmy mają 15,2%. Wartość tych zobowiązań wynosi 9,9 mld zł. Największa liczbę i wartość zaciągniętych kredytów zauważymy w branży usługowej (50% udział we wszystkich firmowych zobowiązaniach kredytowych na wartość 7,6 mld zł). 

Zarówno panie jak i panowie w biznesie mają podobny odsetek kredytów opóźnionych powyżej 90 dni. W przypadku kobiet sięga on 10,2%, w przypadku panów – 9,7%. Jednak patrząc na zestawienie opóźnionych zobowiązań, to rachunki firm należących do pań wypadają lepiej (11,3%) w porównaniu do firm panów – (12,1%). Chociaż procentowo jest to niewielka różnica, to w ujęciu wartościowym to już o 4,07 mld zł więcej.

Panie w segmencie kredytów obrotowych odnotowują zarówno największą liczbę opóźnień powyżej 90 dni (14,3%), jak i najwyższy udział mierzony wartościowo (15,1%).

W przypadku branży budowlanej, która wcale nie musi być jedynie domeną mężczyzn, produkty kredytowe kobiecych firm budowlanych mają 4% udział wśród ogółu czynnych produktów kredytowych kobiecych firm. Patrząc na wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez kobiece firmy we wszystkich branżach, to zajmują one pierwsze miejsce z najwyższym poziomem udziału opóźnień powyżej 90 dni, zarówno w liczbie – 13,3%, jak i w udziale mierzonym wartościowo -18,1%.

Wielozadaniowa kobieta z pasją

Kobiety z powodzeniem łączą pracę zawodową z obowiązkami w domu. Bycie mamą i szefową nie stanowi kłopotu dla 58% ankietowanych pań. Co więcej, 51% pań stwierdziło, że są bardziej zaradne i lepiej zorganizowane od mężczyzn. I chociaż kobiety dklarują, że radzą sobie świetnie, to część z nich nie ukrywa, że korzysta z pomocy dziadków czy opiekunki.  

Źródło: media.bik.pl/informacje-prasowe/att/1243207

Panie, zapytane w badaniu o to, czy wyobrażają sobie życie bez pracy, odpowiedziały w 52%, że nie mogłyby funkcjonować bez pracy zawodowej. 

Komentarze