Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego liniowo lub według zasad ogólnych, mają możliwość pomniejszenia swej podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Sprawdziliśmy, jakie wydatki kwalifikują się do odliczenia, jak odpowiednio je dokumentować i na co zwracać szczególną uwagę. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 04.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Koszty uzyskania przychodu – definicja. 
2. Jakie wydatki uznaje się za koszt uzyskania przychodu?
3. Jak dokumentować koszty?
4. Przykładowe koszty uzyskania przychodów.
5. Koszty uzyskania przychodu przed rozpoczęciem działalności.

Koszty uzyskania przychodu to nic innego, jak wydatki, które ponosi każdy podatnik, chcąc uzyskać przychodu z poszczególnego źródła.
 

Jako koszty uzyskania przychodu uznaje się także wszelkie wydatki oraz zakupy, jakich nabycie lub opłacenie przyczyniło się do utrzymania lub zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności źródła przychodów owego podatnika.
 


 

Warto zaznaczyć, iż możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów nie jest przywilejem jedynie tych podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. 
 

Koszta takie ponoszą bowiem także podatnicy zatrudnieni na konkretny typ umowy.  W takim przypadku mowa jest o uzyskiwaniu przychodów ze stosunku służbowego, ze zwykłego lub spółdzielczego stosunku prac, jak również z pracy nakładczej. 
 

 

 

JAKIE WYDATKI UZNAJE SIĘ ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU?

Obecnie obowiązujące przepisy prawne ustaw podatkowych nie wyszczególniają wydatków, jakie mogą być uznawane za obligujące koszty uzyskania przychodów. 
 

Polskie ustawy podatkowe przedstawiają jednak katalog wydatków, które za takie koszty uzyskania przychodów nie mogą być uznane. 
 

Są to m. in. nabycie gruntów lub prawa do ich wieczystego użytkowania, koszty spłaty pożyczek i innych zobowiązań, składki na ubezpieczenia zdrowotne czy kary i grzywny pieniężne. 
 


 

Ustalenie wydatku, który może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, nie jest łatwym zadaniem dla podatnika. By odpowiednio zakwalifikować wydatek jako koszt uzyskania przychodu, należy pamiętać przede wszystkim o samej definicji owych kosztów.
 

Jak już wiemy, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie wydatki, jakie poniesiono w celu osiągnięcia przychodów, lecz i zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. 
 

Podatnik musi więc pamiętać o tym, że za koszta utrzymania przychodu uznaje się tylko te wydatki, których bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik zdoła wykazać. 
 

 

 

JAK DOKUMENTOWAĆ KOSZTY?

Każdy podatnik, jakiemu zależy na dobrych relacjach z urzędem skarbowym, musi pamiętać o tym, by należycie i odpowiednio udokumentować dokonywanie wydatków, jakie w późniejszym czasie będzie chciał „wrzucić w koszta” – czyli wliczyć w koszta uzyskania przychodu.
 

To, jak poprawnie dokumentować takowe wydatki, bezpośrednio określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26. sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 
 


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za dokumenty, które mogą udowadniać poniesienie wydatków firmowych, uznaje się:

1. faktury VAT;

2. faktury VAT RR;

3. faktury VAT MP;

4. faktury korygujące;
 

5. noty korygujące;

6. rachunki;

7. dokumenty celne;

8. dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

9. noty księgowe;

10. dowody przesunięć;

11. dowody opłat pocztowych i bankowych;

12. inne dowody opłat (w tym tych z nich, jakich dokonuje się na podstawie książeczek opłat);

13. dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem (zawierające co najmniej wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron operacji, datę wystawienia dowodu i czas dokonania operacji gospodarczej, przedmiot operacji gospodarczej, jego wartość i liczbowe określenie, a także podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych).


 

Warto także wspomnieć o tym, iż dokumenty, jakie stanowić będą podstawę do zapisu kosztów uzyskania przychodów, powinny być sporządzone w języku polskim – w sposób kompletny oraz w pełni zrozumiały. 
 

Wszelkie umieszczane na fakturach nazwy skrótowe (np. PHU – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe), powinny być powszechnie znane i możliwe do rozkodowania. 
 

Jeśli natomiast kwota, na jaką wypisano dany dokument, uiszczona została w walucie innej niż polskie złote, należy podać wartość jej przeliczenia na PLN – zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

 

 

PRZYKŁADOWE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 

Jak już wiemy, kosztem uzyskania przychodów może zostać niemal każda rzecz, jakiej sensowność zakupu w celach biznesowych podatnik zdoła wykazać.

Za te najczęściej „wrzucane w koszta” wydatki uznaje się jednak:

1. zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych;

2. wyrób pieczęci firmowej;

3. wykupienie domeny internetowej;

4. koszt najmu oraz utrzymania lokalu użytkowego;

5. usługi księgowe;

6. opłaty bankowe;

7. opłaty za telefon służbowy;

8. zakup sprzętu komputerowego;

9. Zakup oraz utrzymanie samochodu służbowego.

 

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI

Każdy przedsiębiorca , który decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, musi liczyć się ze sporymi koszami rozkręcenia własnego biznesu. 
 

Pomocą w takiej sytuacji może okazać się możliwość włączenia owych wydatków w koszta uzyskania późniejszego przychodu przez przedsiębiorcę. 
 

Jeżeli wydatki, jakie wygenerował podatnik jeszcze przez otwarciem działalności gospodarczej, spełniają wymogi uznania ich za koszty uzyskania przychodów, bez trudu będzie można je „wrzucić w koszta”.
 


 

Sytuacja ta nie dotyczy jednak zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych jeszcze przed rozpoczęciem działalności. 
 

Nabycie wskazanych powyżej produktów nie stanowi bowiem w takim wypadku bezpośredniego kosztu. Wartość tychże zakupów należy ująć w tzw.  spisie natury, jaki sporządza się w dzień otwarcia firmy.
 

Koszta firmowe związane z wydatkiem na zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, będą zwiększać koszta firmowe dopiero przy sporządzeniu końcowego spisu z natury – w przypadku dodatniej różnicy remanentowej.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)
szymonkolodziejski, 11 lipca 2018 o 10:01

ja sobie wrzuacm telefon służbowy i dla siebie i dla pracowników, tylko potem jak chce sprzedać to jest ten problem z odpisywaniem