Kredyt studencki 2016-2017 nowe zasady

Kredyt studencki 2016-2017 nowe zasady

author
Patryk Byczek
29 lipca 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria
W sierpniu tego roku wchodzą nowe zasady dotyczące kredytów studenckich. Zmiany dotyczą między innymi kwoty finansowania – maksymalna kwota wsparcia wzrasta do 1000 zł. Dodatkowo o kredyt będą mogły się ubierać osoby dopiero ubiegające się o przyjęcie na studia.

O kredyt studencki można się ubiegać od 1998 roku. Do tej pory skorzystało z niego blisko 400 tysięcy studentów i doktorantów. Czym jest ten rodzaj kredytu ?

Kredyt studencki to finansowanie dla studentów i doktorantów, przyznawane przez banki komercyjne na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Kredyt ma stanowić pomoc materialną dla studentów i doktorantów na czas trwania studiów. Udzielany jest na okres studiów i może być wypłacany maksymalnie przez 6 lat (doktoranci przez 4 lata). Pieniądze z kredytu studenckiego oddajemy po upływie 2 lat od ukończenia studiów.

KREDYT STUDENCKI 2016-2017

Kto może się starać o kredyt studencki od 2016 roku

Kredyt mogą otrzymać:

– Studenci

– Doktoranci uczelni i jednostek naukowych

– Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia – nowość

Podstawowym kryterium przy kredytach studenckich jest kryterium dochodowe. Na rok akademicki 2016-2017, maksymalny dochód na osobę w rodzinie, który umożliwia otrzymanie kredytu studenckiego to 2500 zł brutto.

Kiedy składamy wniosek o kredyt studencki

Począwszy od tego roku, wniosek o kredyt składamy w okresie od 16 sierpnia do 20 października 2016. Wniosek składamy w dowolnie wybranym banku:

  • PKO BP
  • Pekao S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (+ zrzeszone banki spółdzielcze)
  • SGB-Bank S.A. (+ zrzeszone banki spółdzielcze)

Ile możemy dostać

Na rok 2016-2017 miesięczna rata przyznanego kredytu studenckiego wynosi:

– 400 zł: tak zwana rata obniżona

– 600 zł: rata podstawowa

– 800 zł: rata podwyższona

– 1000 zł: rata podwyższona


Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania kredytu studenckiego

1) Wniosek o kredyt studencki

2) Dokuemnty potwierdzające podjęcie/ubieganie się o studia:

– Zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów – w przypadku studentów

– Zaświadczenie z jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie – w przypadku doktorantów

– Dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia/studia doktoranckie – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia

3) Dokumenty dotyczące poręczenia kredytu

4) Oświadczenie o liczbie członków rodziny

5) Oświadczenie/zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach.

We wniosku należy wskazać kwotę kredytu jaką chcemy otrzymać.

Kredyt studencki – etapy

1) Od 15 sierpnia do 20 października 2016 składamy wniosek w banku: PKO BP, Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A lub SGB-Bank S.A.

2) Do 20 listopada 2016 – bank wydaje decyzję kredytową dla wskazanej kwoty kredytu. W przypadku decyzji negatywnej – bank dokona analizy zdolności dla niższej raty. Jeżeli ocena będzie negatywna dla każdej kwoty, do 30 listopada 2016 można złożyć wniosek w innym banku.

3) Do 31 grudnia 2016 – do tego dnia musi zostać zawarta umowa kredytu studenckiego.


Kredyt studencki – tylko z poręczycielem

Przy kredycie studenckim banki każdorazowo wymagają poręczyciela. Co istotne – poręczenia może udzielić także Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Kiedy poręczycielem może być Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) BGK poręczy kredyt studencki w 100%, w przypadku, gdy:

– studenci pozbawieni zostali całkowicie opieki rodzicielskiej lub umieszczeni zostali w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, resocjalizacyjnej lub socjalizacyjnej

– dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł

2) BGK poręczy kredyt studencki w 70%, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Kiedy poręczycielem może być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poręczenie AMiRR mogą otrzymać studenci, którzy zamieszkują na terenie wiejskim. Wysokość poręczenia (80 lub 100%) zależy od dochodu na osobę. Ważna informacja:  o kredyt studencki z poręczeniem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub SGB-Banku S.A.


Wypłata kredytu studenckiego

Kredyt studencki wypłacany jest maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku doktorantów – maksymalnie 4 lata.

Transze kredytu studenckiego są wypłacane przez 10 miesięcy okresu akademickiego. W każdym momencie istnieje możliwość zmiany wysokości raty kredytu. Stosowny wniosek należy złożyć bezpośrednio w banku.


Obowiązki przy kredycie studenckim

Kredyt studencki wiąże się również z obowiązkami ze strony studentów/doktorantów:

1. Studenci są zobowiązani do przedstawiania w banku ważnej legimatycji studenckiej: do 31 października oraz 31 marca.

2. Doktoranci są zobowiązani do przedstawiania w banku legitymacji doktoranta: tylko raz w roku – do 31 października.

3. Kredytobiorcy muszą powiadomoć bank o każdym zdarzeniu, które powodują wydłużenie okresu kredytowania, w szczególności:

– niezaliczenie semestru/roku studiów

– przyznaniu studentowi urlopie

– zawieszenie w prawach studenta/doktoranta

– utrata statusu studenta/doktoranta


Spłata kredytu studenckiego

Kredyt studencki spłacamy po dwóch latach od ukończenia studiów lub powinnismy skończyć zgodnie z przedstawionym zaświadczeniem. Czyli mamy okres 2-letniej karencji od czasu ukończenia studiów. 


Koszt kredytu studenckiego

W czasie spłaty kredytu, odsetki naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP. Obecnie stopa ta wynosi 1,75% – stan na lipiec 2016.

KREDYT STUDENCKI W PKO BP

PKO BP jest najczęściej wybieranym bankiem, z którego korzystają studenci decydujący się na kredyt studencki. 

Ofertę PKO BP znajdzie na stronie:

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozostale-kredyty/preferencyjny-kredyt-studencki/

KREDYT STUDENCKI – NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1. Kiedy spłaca się kredyt studencki ?

Spłata kredytu następuje po upływie 2 lat od terminu ukończenia studiów lub terminu, w którym studia powinny być ukończone (zgodnie z przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów).

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ula
Ula
2016-10-21 18:19:20

Należałoby uzupełnić informacje dotyczące poręczenia kredytu. Poręczenie przez ARiMR (przypuszczam, że analogicznie jest z BGK) nawet 100% kredytu niestety nie umożliwia jego otrzymanie. Zarówno banki BPS jak i SGB pomimo 100% poręczenia żądają dodatkowego poręczyciela i to dosyć zamożnego (dochód netto na osobę minimum 1800 zł i umowa o pracę na czas nieokreślony). Tak więc kredyt jest jedynie dla bogatych studentów lub posiadających bogatą rodzinę. Nie udało mi się niestety uzyskać odpowiedzi od banków jaki sens ma więc instytucja poręczenia - dotychczas sądziłam, że poręczenie ARiMR jest po to aby umożliwić uzyskanie kredytu biedniejszym studentom. Dla banków jednak liczy się tylko zysk, ponieważ na takim kredycie wiele zyskać nie można to starają się ograniczyć możliwości jego uzyskania. Korzystają z przepisu że bank sam ustala jakie i ile zabezpieczeń kredytu wymaga i nie obchodzi ich zabezpieczenie przez instytucje państwowe. Proszę o umieszczenie tej informacji gdyż niektórzy (tak jak ja) mogą błędnie sądzić że otrzymają kredyt, który umożliwi im studiowanie a później będą zmuszeni do rezygnacji z nauki ze względu na brak środków.

Gosia
Gosia
2016-10-17 11:17:56

Pomimo poręczeń 100% kredytu przez ARiMR lub BGK banki nie udzielają kredytów dla studentów jeśli ci nie przedstawią dodatkowego poręczyciela posiadającego zdolność kredytową (umowa na czas nieokreślony z dochodem co najmniej 1800 zł netto na osobę) . Jaki więc sens mają poręczenia tych instytucji jeśli student, który jest uprawniony do poręczenia 100 % kredytu przez nie (a więc nie posiada innych możliwości poręczenia kredytu) niestety nie może otrzymać kredytu. To po prostu paranoja i obłuda - bo niby instytucje te poręczają 100 % kredytu dla studentów którzy nie mają innej możliwości poręczenia a student i tak nie otrzyma pożyczki gdyż nie posiada poręczyciela. Czy jest jakieś wyjści z tego błędnego koła?

Podobne artykuły

Autopay obniży ceny za przejazdy autostradą

Użytkownicy Autopay, czyli systemu płatności automatycznych, będą mieli możliwość przejeżdżania taniej przez autostradę A4 łączącą Katowice i Kraków. Promocja rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa przez co najmniej trzy pierwsze miesiące roku. Stalexport Autostrada Małopolska wprowadza dla tych osób preferencyjne stawki.

author
Alicja Hirsekorn
09 grudnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Ilu Polaków odwiedza rocznie sklepy Ikea?

Sieć ta jest coraz chętniej odwiedzana przez klientów. Rozwija się zarówno pod względem liczby sklepów, jak i zamówień internetowych. W tym roku sklepy odwiedziło aż 29 mln osób, a ze strony internetowej skorzystało ponad 97 mln klientów.

author
Natalia Narloch
17 października 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.

Polska potrzebuje nowych przepisów dotyczących kremacji

Kremacja i balsamowanie to usługi coraz częściej wykonywane w branży usług pogrzebowych. Niestety polski ustawodawca nie nadąża za tempem zmian zachodzących na rynku, a prawo w zakresie działalności pogrzebowych jest wysoce nieszczelnie. Problem ten dotyczy przede wszystkim prawo-formalnych wymogów przeprowadzania kremacji.

author
Halszka Gronek
07 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Credit Agricole w Gliwicach

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Dwa jego oddziałów mieszczą się w Gliwicach – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak złożyć reklamację w Banku Handlowym?

Jesteś niezadowolony z usług Banku Handlowego? Możesz złożyć reklamację. Sprawdź, jak zrobić to szybko i skutecznie.

author
Dorota Grycko
10 czerwca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

mBank znowu akceptuje umowy zlecenia przy kredytach hipotecznych

Ciężkie pandemiczne ograniczenia z udzielaniem kredytów hipotecznych minęły? Nie wszędzie i na pewno nie do końca, ale dostrzegamy już pewne znaki łagodzenia polityki kredytowej niektórych banków. mBank ponownie dopuścił dochody z umów cywilnoprawnych we wnioskach o wzięcie kredytu hipotecznego.

author
Dominika Byczek
01 września 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj