Kredyt z gwarancją de minimis w Idea Banku

Kredyt z gwarancją de minimis w Idea Banku

autor wpisu
Robert_Banaszak
13 czerwca 2015
Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis w Idea Banku oferowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Oferta powstała dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który w ramach programu rządowego może zabezpieczyć nawet do 60% kwoty kredytu zaciągniętego w Idea Banku.

Dzięki gwarancji do minimis małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do finansowania własnej działalności przy pomocy kredytu obrotowego pomimo krótkiego stażu rynkowego i braku dostatecznego przedmiotu zabezpieczenia.

Kredyt z gwarancją de minimis w pigułce

  • Kredyt do 3 500 000 zł
  • Dostępny w formie kredytu obrotowego
  • Wystarczą 3 miesiące działalności firmy
  • Możliwość negocjowania warunków finansowych
  • Minimum formalności

Złóż wniosek

Na czym polega kredyt obrotowy z gwarancją de minimis

W odróżnieniu od tradycyjnego kredytu obrotowego, kredyt z gwarancją de minimis umożliwia łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Podstawowa różnica odnosi się bowiem do przedmiotu zabezpieczenia. W ramach umowy kredytu obrotowego z gwarancją de minimis Bank Gospodarstwa Krajowego daje Idea Bankowi gwarancję, że w przypadku niespłacenia zobowiązania w terminie przez kredytobiorcę (właściciela małej lub średniej firmy) przejmie on na siebie odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków umowy.

Oczywiście przedsiębiorca będzie musiał w przyszłości uregulować zaciągnięty kredyt, jednak dalsze rozliczenia (w przypadku nieterminowej spłaty) będą prowadzone pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a przedsiębiorcą.

Maksymalna kwota kredytu obrotowego z gwarancją de minimis

Główną korzyścią kredytu obrotowego z gwarancją de minimis jest możliwość otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej nawet przy braku dostatecznego zabezpieczenia. Maksymalna kwota kredytu podlegająca gwarancji de minimis może wynieść nawet 3 500 000 złotych, z tym że jedynie 60% kwoty będzie mogła zostać objęta gwarancją przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Maksymalny okres kredytowania, na jaki może zostać udzielona gwarancja wynosi 27 miesięcy. Warto również dodać, że de minimis obejmuje jedynie część kapitałową (nie obejmuje kosztów kredytowych, tj. odsetek i prowizji i opłat).

Dzięki gwarancji de minimis maksymalna kwota kredytu obrotowego w Idea Banku może być o 25, a nawet 50% wyższa w stosunku do tradycyjnej oferty. Warunkiem skorzystanie z większego limitu kredytowego zawarcie umowy o świadczenie usług księgowych z firmą Tax Care S.A. (dotyczy 50% zwiększenia limitu kredytowego).

Oprocentowanie i koszty pozaodsetkowe kredytu obrotowego z gwarancją de minimis w Idea banku

Wysokość oprocentowania zaczyna się już od 6,99% (wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci przedmiotu akceptowanego przez bank), a prowizja za uzyskanie gwarancji de minimis od Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 0,5% kwoty kredytu.

Pozostałe koszty, tj. prowizje i dodatkowe opłaty są negocjowane z każdym przedsiębiorcą indywidualnie, w zależności od wysokości i regularności dochodów, stażu działalności i innych parametrów wpływających na zdolność kredytową. Ponadto żeby skorzystać z kredytu obrotowego z gwarancją nie trzeba posiadać wkładu własnego (w tym przypadku Idea Bank podwyższy trochę oprocentowanie), a sam kredyt jest dostępny dla firm nawet z 3 miesięcznym stażem rynkowym.

Kto może skorzystać z oferty Idea banku ?

Wnioskować o kredyt obrotowy z gwarancją de minimis mogą wszystkie firmy z sektora MSP, posiadające minimum 3 miesięczny staż działalności. Warto również dodać, że najczęściej beneficjentami gwarancji de minimis zostają mikrofirmy (aż 75% kredytów obrotowych z gwarancją udzielono mikrofirmom).

Jakie korzyści daje kredyt obrotowy z gwarancją de minimis ?

Kredyt obrotowy z gwarancją w Idea banku może zostać udzielony w tradycyjnej formie ratalnej lub w postaci linii kredytowej. Niezależnie od wybranego wariantu środki finansowe uzyskane z kredytu obrotowe można przeznaczyć jedynie na finansowanie bieżącej działalności (kredytu nie można zatem zaciągnąć na spłatę innych zobowiązań, ani na zakup wierzytelności i instrumentów finansowych w celach inwestycyjnych).

W przeciwieństwie do tradycyjnych „obrotówek” kredyt z gwarancją de minimis jest przeznaczony w głównej mierze dla mikroprzedsiębiorców, którzy ze względu na krótki staż rynkowy lub brak dostatecznego zabezpieczenia mają problemy z uzyskaniem finansowania na rozwój własnej działalności.

Jak uzyskać kredyt z gwarancją de minimis w Idea Banku ?

W pierwszej kolejności należy wypełnić elektroniczny wniosek o kredyt obrotowy z gwarancją de minimis na stronie internetowej banku lub bezpośrednio udać się do placówki stacjonarnej. W kolejnych etapach ubiegania się o kredyt z pewnością konieczne będzie spotkanie się z doradcą Idea banku w celu weryfikacji i oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

1010101
1010101
2015-07-19 13:21:35

myślę że BGK nie jest aż tak głupi i nie pozwoliłby idei spijać całej marketingowo wizerunkowej śmietanki.

kasia
kasia
2015-06-16 19:58:28

czyli to właściwie BGK wychodzi z pomocą małym przedśiębiorttwom a nie IDEA

kondominium
kondominium
2015-06-14 22:09:08

sporo ostatnio o idea banku piszecie. grubo idą a przynajmniej na papierze tak to wygląda

wikipedia
wikipedia
2015-06-13 15:21:37

Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex [(łac.) - prawo nie troszczy się o drobiazgi], pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Podobne artykuły

Promocja: „Lubię to polecam – IX edycja” w Banku Millennium
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
09 października 2021

Promocja: „Lubię to polecam – IX edycja” w Banku Millennium

Szybkie pożyczki Łęczna
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Łęczna

Program Gruntów Lokalnych w BGŻ BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 grudnia 2018

Program Gruntów Lokalnych w BGŻ BNP Paribas

Bank Spółdzielczy w Dębicy sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 września 2019

Bank Spółdzielczy w Dębicy sesje przychodzące i wychodzące

Bank Spółdzielczy w Kłomnicach sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 września 2019

Bank Spółdzielczy w Kłomnicach sesje przychodzące i wychodzące

Ile pieniędzy dać na Komunię?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
16 lutego 2020

Ile pieniędzy dać na Komunię?

Porównaj