Skonsolidowany zysk netto odnotowany przez mBank za pierwszy kwartał 2018 roku wyniósł ponad 411 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 193 000 000 złotych względem roku poprzedniego, w którym wynik z tego tytułu uplasował się na poziomie mniej więcej 218 780 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 15.05.2018
Udostępnij:

Instytucja osiągnęła najwyższy dochód w historii. Analitycy z PAP celowali w wynik na poziomie 379 000 000 złotych. Władze mBanku informują, że na tak dobry wynik składa się między innymi sprzedaż części spółki mFinanse, który wyniósł 219 700 000 złotych.


 

Aktywa
 

Bank w pierwszym kwartale osiągnął wynik 133 640 000 000 złotych z tytułu aktywów, wobec 130 490 000 000 złotych na koniec pierwszego kwartału w roku poprzednim.

Główne aktywa składają się z należności z udzielonych kredytów i pożyczek, których kwota wyniosła łącznie 85 660 000 000 złotych

Zysk netto w ujęciu jednostkowym

Zysk netto w ujęciu jednostkowym wyniósł na koniec pierwszego kwartału 2018 roku ponad 414 230 000 złotych, względem 215 740 000 złotych w roku poprzednim.

Wynik z tytułu prowizji i opłat
 

268 880 000 złotych wyniósł wynik instytucji z tytułu prowizji i opłat. Jest to wzrost o niecałe 20 000 000 złotych względem roku poprzedniego.


 

Wynik odsetkowy
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie 816 420 000 złotych wobec 749 000 000 złotych w roku ubiegłym.
 

Marża odsetkowa


Marża wzrosła z 2,57% w czwartym kwartale 2017 roku do 2,61% w pierwszym kwartale roku bieżącego.

Koszty działalności
 

Koszty z tytułu działalności, które poniósł mBank wzrosły o około 106 500 000 złotych względem poprzedniego kwartału i wyniosły ponad 601 000 000 złotych.
 

Komentarze