Zarobki mBanku w drugim kwartale bieżącego roku uplasowały się na poziomie około 287 400 000 złotych. Wynik okazał się wyższy o prawie 18 000 000 złotych, niż ten ubiegłoroczny.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 31.07.2018
Udostępnij:

 

Rynek spodziewał się, że instytucja odnotuje zysk netto na poziomie 293 600 000 złotych. Oczekiwania biur maklerskich wahały się między kwotą 260 000 000 złotych a 308 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Wynik odsetkowy
 

W tym sektorze wynik wzrósł o 11,7% w porównaniu do roku po przedniego i wyniósł 854 400 000 złotych.

Prowizje
 

Wynik z tytułu prowizji uplasował się na poziomie 249 000 000 złotych. Względem roku poprzedniego odnotowany został spadek o 1,4%.
 

Stopa podatkowa

W drugim kwartale 2018 roku efektywna stopa podatkowa wyniosła 25,2%.


 

Sprzedane kredyty
 

mBank sprzedał w trakcie drugiego kwartału kredyty niehipoteczne o łącznej wartości 2 332 000 000 złotych oraz kredyty hipoteczne o łącznej wartości 1 153 000 000 złotych.
 

Koszty operacyjne
 

Koszty instytucji z wliczoną amortyzacją uplasowały się na poziomie 508 700 000 złotych. Odnotowany poziom kosztów był wyższy o prawie 5%, niż przed rokiem.


 

Marża odsetkowa

W drugim kwartale marża wyniosła 2,56%, co oznacza spadek o 0,03% względem kwartału poprzedniego.
 

Depozyty

Łączna wartość depozytów Klientów wyniosła 97 790 000 000 złotych. Depozyty korporacyjne wyniosły 35 600 000 000 złotych, zaś detaliczne 59 900 000 000 złotych.

Komentarze