Minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, 23 stycznia 2018 roku przedstawił projekty noweli ustaw oraz rozporządzenia, które rozdzielają kompetencje między poszczególne ministerstwa. W wyniku zaproponowanych roszad za program Mieszkanie Plus będzie odpowiedzialna Kancelaria Premiera, a budownictwo znajdzie się pod nadzorem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 25.01.2018
Udostępnij:

Rada Ministrów przyjęła także projekt noweli ustawy o działach – po zmienie to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma być odpowiedzialne za architekturę i estetykę przestrzeni.


 

Nowe kompetencje Ministra inwestycji i rozwoju

Minister inwestycji i rozwoju ma odpowiadać jednak nie tylko za budownictwo, ale także za planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu, a także mieszkalnictwo i rozwój regionalny. Szef resortu będzie stał nad Głównym Geodetą Kraju, a także nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Tak duże zmiany wynikają także z tego, że zajmujące się tym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zostało zlikwidowane. 

Mieszkanie Plus w rękach premiera

W nowych przydziałach program Mieszkanie Plus trafił pod nadzór premiera – poinformował o tym sam Minister Inwestycji i rozwoju. Pozostałe sprawy mające związek z budownictwem, mieszkalnictwem i zagspodarowaniem terenu będą pod nadzorem Ministra Inwestycij i Rozwoju. 

Bezpośredni nadzór ma sprawować zatem premier Mateusz Morawiecki. Ma on poprowadzić program tak, by w ciągu kilku najbliższych lat stał się on flagowym przedsięwzięciem rządowym. Rząd twierdzi, że dotychczas program był niewystarczająco dopilnowany i wiele może się jeszcze zmienić – oczywiście na lepsze. 
 

Komentarze