Coraz więcej Polaków nie boi się utraty pracy. Badania pokazują, że aż siedemdziesiąt siedem procent ankietowanych nie czuje lęku przed utratą stanowiska - to więcej niż średnia europejska. Utraty wakatu, według badania, najbardziej boją się Hiszpanie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 12.10.2017
Udostępnij:

W ankiecie wzięło udział czterystu pięciu polskich respondentów, w wieku od osiemnastu do szcześciedzięciu pięciu lat. Badane były osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę tymczasową, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz osoby z własną działalnością, pracujące minimum dwadzieścia pięć godzin tygodniowo. Sondaż został przeprowadzony Internetowo.

WYNIKI SONDAŻU

Wyniki sondażu pokazują, że spośród czterystu pięciu ankietowanych Polaków, tylko dwadzieścia trzy procent z nich boi się straty pracy. To o trzy punkty procentowe mniej, niż średnia europejska oraz dziesięć punktów procentowych mniej, niż w ostatnim kwartale.

Konieczność znalezienia posad

Pozytywnie kształtują się dane dotyczące sytuacji, w której koniecznością będzie znalezienie nowego zatrudnienia. Osiemdziesiąt cztery procent badanych w wieku od dwudziestu pięciu do trzydziestu czterech lat, optymistycznie stwierdziło, że w ciągu sześciu miesięcy od utraty stanowiska są w stanie znaleźć nową, podobną pracę. Dziewięćdziesiąt cztery procent osób z tej samej grupy wiekowej twierdzi, że w ciągu pół roku są w stanie znaleźć jakąkolwiek pracę. Pięćdziesiąt dziewięć procent starszych osób, w wieku od pięćdziesięciu sześciu do sześćdziesięciu pięciu lat, stwierdziło, że są w stanie znaleźć podobną pracę do utraconej w ciągu sześciu miesięcy.

Zmiana wakatu

Motywy zmiany pracy od lat są takie same. Głównym powodem zmiany stanowiska jest poprawa warunków pracy – zwykle chodzi tutaj o wysokość wynagrodzenia oraz przekształcenie statusu umowy. Na takie posunięcia decydują się głównie osoby młode, szukające swojego miejsca na rynku pracy, a także osoby doświadczone, w wieku od trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu czterech lat.

"Kondycja polskiego rynku pracy jest dobra albo bardzo dobra i ona wymusza lub skłania do pewnych zachowań po stronie pracodawcy i po stronie pracowników. To generalnie dobrze dla polskiego rynku pracy, ale chcę podkreślić, że pojawiają się na tym rynku pracy pewne nierównowagi, a żadna nierównowaga nie jest dobra. Dlatego przede wszystkim polityka zatrudnienia, ale i polityka rynku pracy powinna na to reagować; a tych reakcji nie widzę." – relacjonuje Jacek Męcina, dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW.

Według Łukasza Komudy, eksperta Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Polacy cały czas są narodem, który jeśli się tylko nadarzy okazja, żeby zmienić pracę na lepszą, to ją zmieniają.”


 

Komentarze