zadluzenia.com
zamknij

Coraz mniej Polaków obawia się utraty pracy

Coraz więcej Polaków nie boi się utraty pracy. Badania pokazują, że aż siedemdziesiąt siedem procent ankietowanych nie czuje lęku przed utratą stanowiska - to więcej niż średnia europejska. Utraty wakatu, według badania, najbardziej boją się Hiszpanie.


W ankiecie wzięło udział czterystu pięciupolskich respondentów, w wieku od osiemnastu do szcześciedzięciu pięciu lat. Badane były osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę tymczasową, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz osoby z własną działalnością, pracujące minimum dwadzieścia pięć godzin tygodniowo. Sondaż został przeprowadzony Internetowo. 

WYNIKI SONDAŻU


Wyniki sondażu pokazują, że spośród czterystu pięciu ankietowanych Polaków, tylko dwadzieścia trzy procent z nich boi się straty pracy. To o trzy punkty procentowe mniej, niż średnia europejska oraz dziesięć punktów procentowych mniej, niż w ostatnim kwartale.

Konieczność znalezienia posad

Pozytywnie kształtują się dane dotyczące sytuacji, w której koniecznością będzie znalezienie nowego zatrudnienia. Osiemdziesiąt cztery procent badanych w wieku od dwudziestu pięciu do trzydziestu czterech lat, optymistycznie stwierdziło, że w ciągu sześciu miesięcy od utraty stanowiska są w stanie znaleźć nową, podobną pracę. Dziewięćdziesiąt cztery procent osób z tej samej grupy wiekowej twierdzi, że w ciągu pół roku są w stanie znaleźć jakąkolwiek pracę. Pięćdziesiąt dziewięć procent starszych osób, w wieku od pięćdziesięciu sześciu do sześćdziesięciu pięciu lat, stwierdziło, że są w stanie znaleźć podobną pracę do utraconej w ciągu sześciu miesięcy.Zmiana wakatu

Motywy zmiany pracy od lat są takie same. Głównym powodem zmiany stanowiska jest poprawa warunków pracy - zwykle chodzi tutaj o wysokość wynagrodzenia oraz przekształcenie statusu umowy. Na takie posunięcia decydują się głównie osoby młode, szukające swojego miejsca na rynku pracy, a także osoby doświadczone, w wieku od trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu czterech lat.

"Kondycja polskiego rynku pracy jest dobra albo bardzo dobra i ona wymusza lub skłania do pewnych zachowań po stronie pracodawcy i po stronie pracowników. To generalnie dobrze dla polskiego rynku pracy, ale chcę podkreślić, że pojawiają się na tym rynku pracy pewne nierównowagi, a żadna nierównowaga nie jest dobra. Dlatego przede wszystkim polityka zatrudnienia, ale i polityka rynku pracy powinna na to reagować; a tych reakcji nie widzę." - relacjonuje Jacek Męcina, dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW.

Według Łukasza Komudy, eksperta Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „Polacy cały czas są narodem, który jeśli się tylko nadarzy okazja, żeby zmienić pracę na lepszą, to ją zmieniają.”


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY