Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), w ubiegłym roku w najmniejszych przedsiębiorstwach Polacy, zarabiali średnio 2000 zł netto. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 03.10.2018
Udostępnij:

GUS przeanalizował zarobki w mikrofirmach, które zatrudniają maksymalnie 9 osób. Dokładna kwota, jaką zarabiają Polacy w tego typu przedsiębiorstwach, to 2017,68 zł. 

Z wyliczeń urzędu wynika, że tyle średnio na rękę zarabiało 4 mln Polaków w 2017 roku. Ile wynosiła średnia krajowa w ubiegłym roku? O tym pisaliśmy tutaj. Wynagrodzenia pracowników różnią się jednak od regionu, w którym znajduje się firma.

W komunikacie GUS czytamy:

W 2017 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do roku 2010. Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 7,4% r/r (w latach 2010-2017 wzrosły o 47,5%), a liczba pracujących wzrosła o 3,4% r/r (w latach 2010-2017 o 17,5%), tj. o 610,4 tys. osób."

Źródło: file:///C:/Users/WIN7/Downloads/dzialalnosc_gospodarcza_przedsiebiorstw_do_9_osob_2017.pdf

Miesięczne wynagrodzenie brutto przypadające na jednego zatrudnionego w ubiegłym roku ukształtowało się na poziomie 2800,50 zł. Rok wcześniej było to 2577,20 zł. Uśredniając, osoby w najmniejszych firmach w kraju zarabiały około 2000 zł netto.

Wynagrodzenie zależy od wykonywanego zawodu lub regionu Polski.

Najwięcej zarabiają pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach z zakresu informacji i komunikacji – 4573,4 zł. Na kolejnym miejscu są obszary obsługi rynku nieruchomości – 3786,2 zł. W nieco gorszej sytuacji są zatrudnieni w jednostkach zajmujących się leśnictwem i rybactwem 2271,4 zł. Pozostała działalność usługowa odnotowuje zarobki w granicach 2315,0 zł.

Średnie wynagrodzenie jest największe w województwie mazowieckim. Tu średnia płaca wynosi od 2900 do 3400 zł brutto. Natomiast na wschodzie Polski wynagrodzenia w mikrofirmach sięgają już z kolei od 2300 zł do 2500 zł.

Największy odsetek w mikroprzedsiębiorstwach stanowiły:

  • jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 23,1%
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 13,2%
  • jednostki budowlane – 13,2%

Źródło: file:///C:/Users/WIN7/Downloads/dzialalnosc_gospodarcza_przedsiebiorstw_do_9_osob_2017.pdf

Łączny przychód mikrofirm ogółem w ubiegłym roku wyniósł 1 122,7 mld zł.

Komentarze