65% millenialsów prowadzi swój biznes i korzysta z leasingu. Siódma edycja raportu EFL „Milenialsi w MŚP. Pod lupą” pokazuje, że wiek i format firmy millenialsa rzutuje na jego korzystanie z leasingu.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 09.06.2018
Udostępnij:

Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A tłumaczy, że ponad połowa ankietowanych pod względem finansowania swojego biznesu, wskazała na własne oszczędności, 4 na 10 na pożyczkę z banku, a co trzeci na wsparcie rodziny lub przyjaciół. Jak dodaje, leasing pojawił się dopiero na piątym miejscu z zaledwie, a może aż, 15% odpowiedzi. 

Sytuacja wyraźnie zmienia się w czasie prowadzenia przez „igreka” działalności gospodarczej. Kiedy szef-millennials nabiera doświadczenia biznesowego, jego firma rośnie i zwiększa obroty, leasing jest zdecydowanie chętniej wybieranym narzędziem finansowania inwestycji. Taki obrót spraw może wskazywać na dwa rzeczy. Po pierwsze, na mniejszą skłonność do ryzyka najmłodszych firm, nastawionych w większej mierze na stabilność funkcjonowania. Po drugie, na wciąż niską świadomość zalet i korzyści, jakie przynosi leasing, wśród aspirujących lub świeżo upieczonych przedsiębiorców – wyjaśnia wiceprezes EFL S.A.

Wszystko zależy od wieku 

Świadomość tego, czym jest leasing, jest wśród millenialsów powszechna. Aktywnie korzysta z niego korzysta 65% badanych. Zgodnie z raportem, im starszy millennials, tym chętniej korzysta on właśnie z tej formuły. 

  • w grupie powyżej 31 lat – 68% badanych używa leasingu 
  • w wieku 25-30 lat –  59% respondentów
  • osoby do 24 lat – 37,5% ankietowanych

W zależności od wielkości firmy, leasing jest bardziej popularny w średnich przedsiębiorstwach, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Millenialsi pozytywnie oceniają leasing

55% badanych pozytywnie określa doświadczeniach z tym instrumentem finansowania. Dlaczego? Wśród argumentów “za” badani wymieniają wysoką jakość obsługi w instytucji finansowej, która leasing oferuje.

Komentarze