zadluzenia.com
zamknij

Milenialsi coraz mniej przywiązani do pracodawcy

Osoby urodzone między 1983 a 1999 rokiem są coraz mniej przywiązane do pracy. To tak zwani Milenialsi, wśród których 43% rozmyśla o rezygnacji z obecnej pracy w ciągu dwóch najbliższych lat. Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu?

 

 

Badanie "2018 Deloitte Millennial Survey. Millennials disappointed in business, unprepared for Industry 4.0"  sprawdziło przywiązanie młodych Polaków do pracy.

 

Wnioski z badania

 

  • w trakcie nadchodzących dwóch lat z pracy chcieliby zrezygnować głównie ludzie młodzi - 61% wskazań
  • 62% badanych Milenialsów docenia nietypowe formy zatrudnienia i uważa, że należy wymyślać nowe sposoby pracy na etat. Co więcej, dla respondentów takie specjalne opcje pracy łączą się automatycznie z wyższym wynagrodzeniem i swobodniejszym życiem prywatnym
  • dla 57% ankietowanych istotne w pracy jest kultura organizacji, później benefity finansowe oraz elastyczność czasu pracy i możliwość uczenia się 
  • mniej niż połowa badanych Milenialsów twierdzi, że przedsiębiorstwa postępują etycznie. Jest to spadek w porównaniu do ubiegłego roku, bo wynosił on wtedy 65%

 

Brak zaangażowania problemem dla firm

 

Irena Pichol, która jest partnerem Deloitte zauważa, że zmiana nastawienia Milenialsów powinna być dzwonkiem alarmowym dla liderów biznesowych. 

 

- Po raz kolejny widzimy, że zdaniem młodych ludzi, będących na początku swojej kariery, miara sukcesu firmy powinna wykraczać poza wyniki finansowe. Aż 83% badanych uważa, że firmy powinny działać według modelu odpowiedzialnego biznesu 4.0, czyli takiego, który wartości i etyczne decyzje wpisuje w DNA swojego działania. Firmy współpracujące z innymi interesariuszami w celu rozwiązania problemów związanych z różnorodnością, równością wynagrodzenia, nierównością dochodową, imigracją i zmianami klimatycznymi mogą poprawić wyniki finansowe i zwiększyć wartość marki, natomiast brak takich działań nadszarpuje reputację firmy w oczach Milenialsów i osłabia ich lojalność - tłumaczy.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY