Jak swoje życie zawodowe widzą młodzi? Ile chcieliby zarabiać? Raport “Pierwsze kroki na rynku pracy 2018” przedstawia zawodowe plany młodych Polaków.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 20.03.2018
Udostępnij:

Badanie przeprowadziła firma doradcza Deloitte w 14 krajach Europy. Wynika z niego, że więcej niż połowa studentów oraz absolwentów wyższych uczelni w przyszłości chciałoby pracować dla kogoś na etacie. Co jeszcze zdradza nam raport?

Źródło: www2.deloitte.com

Własny biznes czy praca dla kogoś

Młodzi nie tylko liczą na etat, ale część z nich myśli również o własnym biznesie (13%). Najczęściej deklarują chęć bycia freelancerem, na usługach jednego większego klienta. Absolwenci i studenci nie zawsze są jednak w stanie określić rodzaj zatrudnienia – 36% badanych nie umiało wskazać odpowiedzi w tej kwestii. To wzrost w porównaniu do edycji raportu z 2015 roku o 5 punktów procentowych.

Priorytety w pracy 

Wybierając pracę na etat, młodzi wolą raczej mniejsze i średnie firmy niż duże korporacyjne ośrodki. Istotną dla nich kwestią w ofertach jest wymiar pracy. Najbardziej cenią sobie elastyczne godziny.  

Praca to nie wszystko – takim mottem kieruje się prawie połowa badanych, która uważa, że poza życiem zawodowym, bardzo istotne są inne aspekty. 32% ankietowanych chciałoby, aby praca pozwalała im na znacznie więcej wolnego czasu.

Prawie jedna czwarta, bo 23% respondentów zadeklarowało, że może poświęcić wiele na rzecz swojej pracy. Mimo takich odpowiedzi, młodzi jednogłośnie stwierdzają, że najważniejsze jest szczęście rodzinne, a zaraz za nim zdrowie.

Młodzi Polacy mniej ambitni ?

Czy studenci marzą o wysokich stanowiskach? Z badania Deloitte wynika, że jedynie 24% absolwentów wyraża ambicje zajmowania w firmie kluczowych funkcji menadżerskich. Okazuje się, że im starszy respondent, tym mniej opowiada się za zarządzaniem na najwyższych szczeblach konkretnej firmy.

Wymarzone zarobki

Kwestia wynagrodzenia jest bardzo istotna niezależnie od wieku pracownika. Młodzi Polacy chcieliby zarabiać 812 euro netto, czyli około 3400 zł. Jak jest z innymi nacjami? Łotysze marzą o najwyższych pensjach sięgających do 1591 euro. Później są Estończycy, którzy wskazują 1399 euro. Jak widać, młodzi Polacy nie są największymi optymistami. Niższe od nas oczekiwania mają jedynie mieszkańcy Rumunii, Kosowa oraz Albanii.

Aktywność zawodowa

Dziś, studia nie przeszkadzają w wykonywaniu zawodu. Raport z badania informuje, że 67% młodych Polaków już podejmuje jakąkolwiek pracę. To wzrost o 6 punktów procentowych. Chociaż studenci częściej podejmują pracę, to młodzi ludzie są bardziej krytyczni i gorzej oceniają swoje umiejętności.

Na stronie WWW Deloitte, Krzysztof Kwiecień, który jest dyrektorem HR, liderem rozwoju talentów w Polsce Deloitte, wyjaśnia:

Dzisiejsi młodzi oceniają wszystkie swoje umiejętności niżej niż 2 lata temu. Mogą mieć na to wpływ doświadczenia związane z zetknięciem się ich z rzeczywistością rynkową i działaniami pracodawców, którzy jasno komunikują swoje oczekiwania względem nowych, młodych pracowników. Aż 67% respondentów miało okazję zweryfikować swoje kompetencje w kontakcie z pierwszym lub kolejnym pracodawcą.

Co motywuje młodych Polaków do pracy ?

Wśród motywacji do pracy, jakie wskazywali ankietowani, najczęściej wymieniali:

  • środowisko ograniczające stres
  • uznanie znajomych
  • technologię wykorzystywaną w pracy 
Komentarze