Badanie e-agribus zostało przeprowadzone na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas. Sprawdziło jakie kredyty najczęściej zaciągają polscy rolnicy.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 13.06.2018
Udostępnij:

Rolnik – kredytobiorca

Na kredyt decyduje się co czwarty badany. Są to zwykle gospodarze, którzy posiadają minimum kilkudziesięcio hektarowe gospodarstwo i jest ono mniej więcej równo rozłożone względem profilu produkcji.

Chociaż 30% respondentów w badanej grupie rolników poszukuje środków w postaci kredytów, to pozostała część stara się rozwiązywać swoje problemy bez dodatkowych zobowiązań. Jeśli już, rolnicy najczęściej decydują się na kredyt inwestycyjny, obrotowy, czy też gotówkowy bez zabezpieczeń.   

Rolnicy przede wszystkim wydają pieniądze na aktualne potrzeby, wydatki inwestycyjne (15% wskazań), bieżącą produkcję rolną (25%), opłaty czy raty kredytów i pożyczek.

Na co rolnicy biorą kredyty ?

Jeśli już brakuje im pieniędzy, to zazwyczaj mają oni problem z zaspokojeniem potrzeb inwestycyjnych i produkcyjnych. Nie wystarcza im środków na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe, na środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do produkcji rolnej.

Najrzadziej po kredyt sięgają rolnicy z województwa:

  • mazowieckiego,
  • podkarpackiego,
  • śląskiego,
  • świętokrzyskiego.

Część z rolników nie chce się zadłużać w banku i szuka środków finansowych na swoje problemy również u bliskich.

Komentarze