Najczęstsza pensja w Polsce to 2500 zł netto

Najczęstsza pensja w Polsce to 2500 zł netto

author
Aneta Jankowska
28 grudnia 2017
GUS publikuje co dwa lata konkretne dane o zarobkach w Polsce. Z najnowszego raportu wynika, że do niedawna mediana płac wynosiła 3511 zł brutto, czyli około 2500 zł netto.

Raport przedstawia stan na październik ubiegłego roku, więc dane nie obejmują kończącego się roku. Istotny jest fakt, że badania analizują jedynie osoby pracujące w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób, dlatego w zestawieniu nie ujęto najmniejszych firm. Tam zarobki mogą być niższe.  

GUS podaje, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 3510,67 zł brutto Mediana płac wyniosła około 2512 zł netto – jest to wynik o 220 zł brutto (153,75 zł netto) wyższy od mediany płac w październiku 2014 r. Dominanta zaś, czyli najczęściej powtarzające się wynagrodzenie w kraju,  wyniosła 2074,03 zł brutto – 1511,61 zł netto. Jest to kwota mniejsza niż w poprzednim badaniu – wówczas sięgnęła 2469 zł brutto, czyli około 1787 zł netto.  

Wynagrodzenia w procentach

10% najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890,32 zł, natomiast 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 7200,00 zł.

GUS informuje, że miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 40 tys. zł brutto i więcej otrzymało lekko ponad 0,10% zatrudnionych. Wypłatę od 30 tys. zł – 0,23%, od 20 tys. zł – 0,74%, a od 10 tys. zł – 4,51%. Wynagrodzenie brutto równe co najmniej dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu, czyli więcej niż 8693,52 zł brutto –  6,3% ogółu zatrudnionych. 

Pensję równą lub mniejszą przeciętnemu wynagrodzeniu – mniej niż 4346,76 zł – otrzymało 66,2% ogółu pracowników. Z kolei, 17,5%  zatrudnionych otrzymywało maksymalnie 50%  przeciętnego wynagrodzenia – do 2173,38 zł. 

Płacę minimalną (w badanym roku 2016 było to 1850 zł) otrzymywało 9% ogółu zatrudnionych. To co dwunasta osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę.  

Przyglądając się przeciętnemu wynagrodzeniu na godzinę, wyniosło ono 26,37 zł brutto. W 2014 roku było to 22,91 zł.

Ci, którzy zarabiają najwięcej i ci, którzy zarabiają najmniej

Raport przedstawił także wynagrodzenia osób, które zarabiają najwięcej i najmniej. Wśród grup zawodów o wysokich zarobkach znaleźli się:

  • przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8790,66 zł

Natomiast najmniej zarabiają:

  • pracownicy wykonujący prace proste (2602,65 zł)

Raport pokazał również, że we wszystkich grupach płace mężczyzn były wyższe od płac kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

X. edycja akcji honorowego krwiodawstwa Getin Crew
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
21 lipca 2019

X. edycja akcji honorowego krwiodawstwa Getin Crew

Wonga Polska i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 kwietnia 2020

Wonga Polska i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

PKO BP w Karpaczu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 października 2019

PKO BP w Karpaczu

T-Mobile Usługi Bankowe w Słupsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Słupsku

Rekordowa liczba pasażerów na kolei
Wpisy
author
Aneta Jankowska
31 stycznia 2018

Rekordowa liczba pasażerów na kolei

Santander Consumer Bank Ruda Śląska
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
18 lipca 2021

Santander Consumer Bank Ruda Śląska

Porównaj