GUS publikuje co dwa lata konkretne dane o zarobkach w Polsce. Z najnowszego raportu wynika, że do niedawna mediana płac wynosiła 3511 zł brutto, czyli około 2500 zł netto.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 28.12.2017
Udostępnij:

Raport przedstawia stan na październik ubiegłego roku, więc dane nie obejmują kończącego się roku. Istotny jest fakt, że badania analizują jedynie osoby pracujące w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób, dlatego w zestawieniu nie ujęto najmniejszych firm. Tam zarobki mogą być niższe.  

GUS podaje, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 3510,67 zł brutto Mediana płac wyniosła około 2512 zł netto – jest to wynik o 220 zł brutto (153,75 zł netto) wyższy od mediany płac w październiku 2014 r. Dominanta zaś, czyli najczęściej powtarzające się wynagrodzenie w kraju,  wyniosła 2074,03 zł brutto – 1511,61 zł netto. Jest to kwota mniejsza niż w poprzednim badaniu – wówczas sięgnęła 2469 zł brutto, czyli około 1787 zł netto.  

Wynagrodzenia w procentach

10% najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890,32 zł, natomiast 10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 7200,00 zł.

GUS informuje, że miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 40 tys. zł brutto i więcej otrzymało lekko ponad 0,10% zatrudnionych. Wypłatę od 30 tys. zł – 0,23%, od 20 tys. zł – 0,74%, a od 10 tys. zł – 4,51%. Wynagrodzenie brutto równe co najmniej dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu, czyli więcej niż 8693,52 zł brutto –  6,3% ogółu zatrudnionych. 

Pensję równą lub mniejszą przeciętnemu wynagrodzeniu – mniej niż 4346,76 zł – otrzymało 66,2% ogółu pracowników. Z kolei, 17,5%  zatrudnionych otrzymywało maksymalnie 50%  przeciętnego wynagrodzenia – do 2173,38 zł. 

Płacę minimalną (w badanym roku 2016 było to 1850 zł) otrzymywało 9% ogółu zatrudnionych. To co dwunasta osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę.  

Przyglądając się przeciętnemu wynagrodzeniu na godzinę, wyniosło ono 26,37 zł brutto. W 2014 roku było to 22,91 zł.

Ci, którzy zarabiają najwięcej i ci, którzy zarabiają najmniej

Raport przedstawił także wynagrodzenia osób, które zarabiają najwięcej i najmniej. Wśród grup zawodów o wysokich zarobkach znaleźli się:

  • przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8790,66 zł

Natomiast najmniej zarabiają:

  • pracownicy wykonujący prace proste (2602,65 zł)

Raport pokazał również, że we wszystkich grupach płace mężczyzn były wyższe od płac kobiet.

Komentarze