Wyznaczono datę walnego zgromadzenia w Pekao. Akcjonariusze grupy spotkają się 21 czerwca bieżącego roku w celu podjęcia pewnych ustaleń. Głównym tematem zgromadzenia będzie przeznaczenie ponad 2 048 000 000 złotych z zysku za ubiegły rok.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 28.05.2018
Udostępnij:

Z projektów uchwał wynika, że kwota ta zostanie przeznaczona na dywidendę. Oznacza to, że pojedyncza akcja zostanie wyceniona na 7 złotych i 90 groszy.

Podział zysku netto

Grupa Pekao odnotowała w ubiegłym roku zysk netto na poziomie 2 088 128 692 złotych79 groszy. Cała suma zostanie podzielona na:
 

  • dywidendę w wysokości 2 073 513 268 złotych i 60 gorszy,

  • kapitał rezerwowy 14 615 424 złotych 19 groszy.

Wypłata dywidend

Według informacji: 
 

  • dzień dywidendy ma przypaść 6 lipca bieżącego roku,

  • wypłata dywidendy ma nastąpić 20 lipca bieżącego roku.

Bank Pekao SA
 

Bank został założony w 1929 roku, a jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów.


 

Komentarze