zadluzenia.com
zamknij

PKO BP wypłaca dywidendę

Akcjonariusze największego banku w Polsce zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłatach dywidend za 2017 rok. PKO BP przeznaczy na ten cel 678 500 000 złotych zysku z odnotowanego w ubiegłym roku. Oznacza to, że instytucja wypłaci 55 groszy za jedną akcję.


Kapitał zapasowy zasili suma około 2 050 000 000 złotych, natomiast na kapitał rezerwowy trafi 36 500 000 złotych. Bank zdecydował o podziale prawie 2 800 000 000 złotych, wypracowanych w roku ubiegłym.Wypłata dywidend

Zwyczajne walne zgromadzenie banku ustaliło już konkretną datę wypłaty dywidend. W komunikacie banku wyczytać można, że:
 

  • dzień dywidendy przypada na 8 sierpnia 2018 roku,

  • termin wypłaty dywidendy przypada na 22 sierpnia 2018 roku.
Podział zysku z 2017 roku

 

Akcjonariusze banku zdecydowali o podziale zysku z ubiegłego roku w następujący sposób:
 

  • kapitał zapasowy zostanie zasilony sumą 2 050 000 000 złotych,

  • w ramach dywidendy wypłacona zostanie suma 687 500 000 złotych,

  • kapitał rezerwowy zostanie zasilony sumą 36 500 000 złotych.


Warto dodać, że w roku ubiegłym PKO BP nie wypłaciło dywidendy za rok 2016.


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY