Polacy są raczej nieufni - tak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium. Okazuje się, że aż 76% z nas nie udostępniłoby informacji o swoim koncie firmie, która nie jest bankiem.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 24.03.2018
Udostępnij:

Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium, wyjaśnia, że dziś zaufanie i lojalność w stosunku do banków są bardzo wysokie. Zupełnie inaczej jest w przypadku zewnętrznych firm finansowych. Badanie #finanseprzyszlosci pokazało, że większość z nas sceptycznie podchodzi do przekazywania swoich danych dotyczących bankowości. Jedynie 7% z nas założyłoby konta w instytucji spoza sektora finansowego.

Samodzielny i nieufny Kowalski

Chcemy czuć się niezależni i bez zewnętrznych czynników zarządzać swoimi finansami. Większość, bo 76% badanych nie chciałaby w ogóle przekazać swoich danych osobowych usługodawcom pozabankowym, nawet w sytuacji obietnicy wysokich profitów. Tylko 10% respondentów zrobiłoby to, o ile otrzymałoby z tego tytułu opłatę, a 6% z powodu lepszej oferty. Natomiast w przypadku lepszej jakości odsetek też nie jest wysoki i wynosi raptem 5%.

Przekazywanie poufnych danych przez Internet budzi największe obawy – aż 94% badanych nie zgodziłoby się na to, aby pośrednicy w płatnościach przez Internet mieli stałą możliwość zalogowania się do ich konta.

Konto w innej instytucji niż bank ? 

 

PSD2, czyli Payment Services Directive, to europejska dyrektywa, która wprowadza możliwość świadczenia usług bankowych przez firmy zewnętrzne. Mogą one być dowolnymi firmami (również spoza sektora finansowego).

Usługami są:

– dostęp do zagregowanej informacji o stanie rachunku bankowego 
– realizacja płatności internetowych w imieniu klienta

Osoba, która chce skorzystać z takiej opcji musi dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie udostępnić firmie zewnętrznej swoje dane osobowe i szczegóły rachunku. Nad tym czuwa ustawa RODO, która wzmacnia kontrolę klienta nad własnymi danymi.

Nowa regulacja wprowadza możliwość dostępu do rachunku przez dowolną firmę (nawet sklep, kawiarnię czy operatora komórkowego). Polacy zapytani o możliwość korzystania z usług bankowych poza bankiem, raczej nie wiedzą wiele na ten temat – 77% badanych w ogóle nie słyszało o tych możliwościach. Nieświadomość jest większa w przypadku kobiet i wynosi 80%, panów – 75%. 

Polacy ufają bankom

Chociaż pojawiła się możliwość zakładania konta w innych instytucjach niż bank, to Polacy raczej nie skorzystają z niej w przyszłości. Jak wynika z analiz, po prostu ufamy bankom i jesteśmy przekonani o tym, że to właśnie w nich nasze środki są bezpieczne.

W momencie, kiedy Polacy zostali zapytani o założenie konta w instytucji, która nie jest bankiem, to 93% respondentów odpowiedziało, że nie podjęłoby takiej decyzji. Co więcej, 43% Polaków nie zrezygnowałoby ze swojego banku, nawet w sytuacji, kiedy byłoby zasypywane zachętami przez inne firmy. Co piąty badany byłby skłonny to zrobić, ale jedynie w przypadku otrzymania lepszej ceny. Natomiast co dziesiąty z powodu wygody lub bliskości placówki.

Mimo tak jednoznacznych wniosków z badania, warto mieć na uwadze fakt, że zostało ono zlecone przez Bank Millennium. Same banki, jako instytucje, które dziś zrzeszają większość klientów, nie są pozytywnie nastawione do tego typu zmian.

Komentarze