Raport o wpływie branży ubezpieczeniowej „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” opracowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Deloitte, pokazuje, że chociaż nie lubimy ryzyka, to nie chcemy się ubezpieczać.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 05.12.2017
Udostępnij:

Źródło: piu.org.pl

Niechętnie ryzykujemy

Wskaźnik penetracji rynku ubezpieczeniowego w Polsce jest jednym z najniższych w Europie Środkowo-Wschodniej, a rynek nadal się rozwija. Jak czytamy w raporcie badania:

Szacunki Deloitte wskazują, że dzięki ubezpieczeniom polska gospodarka rosła przeciętnie o 0,4–0,9 mld zł rocznie więcej w ostatnich 20 latach”.

Do budżetu państwa z sektora ubezpieczeniowego wpłynęło około 620 mld zł podatku od aktywów instytucji finansowych. Tym samym wytwarza on bezpośrednio 0,5% polskiego PKB, co na tle Europy Środkowej stawia nas w połowie zestawienia. 

Mniejszy udział w danym PKB ma jedynie sektor ubezpieczeniowy Węgier, Rumunii i Słowacji. Jak pokazało badanie, Polacy mają mieszane uczucia co do rynku ubezpieczeniowego – tylko co drugi ankietowany wystawił pozytywną opinię ubezpieczycielom – podobnie jak bankom czy firmom telekomunikacyjnym.

Mieszkańcy naszego kraju na tle innych Europejczyków nie lubią sytuacji, w których nieznane są możliwe rezultaty poszczególnych działań. Jesteśmy obok Belgów, Ukraińców, Maltańczyków, Portugalczyków i Greków nastawieni niechętnie wobec ryzyka” – czytamy w raporcie.

Taki wyniki nie wpływają jednak na zakup polis, bo wskaźnik penetracji rynku ubezpieczeń, czyli relacja składek opłacanych w ciągu roku brutto do PKB w 2015 r., wyliczony przez Deloitte na podstawie Insurance Europe wyniósł 3%.

Najwyższą wartość uzyskała Finlandia – 11,4%, najmniejszą zaś Łotwa – 0,9%. 

Źródło: piu.org.pl

Komentarze