Z raportu Euro-Tax.pl wynika, że średnie zarobki Polaków za granicą wyniosły w roku ubiegłym średnio 7705 złotych brutto. Wynik ten jest najlepszym od 2004 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Odnotowany wynik jest o 10% wyższy, niż ten w roku poprzednim.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.09.2018
Udostępnij:

Dla odmiany, średnie wynagrodzenie w Polsce wyniosło w tym samym czasie 4272 złotych brutto. Przepaść między kwotami jest bardzo widoczna, tak samo jak rodzaj pracy, którą trzeba wykonywać w Polsce i zagranicą. Tak wysokie pensje w naszym kraju otrzymują specjaliści, zaś w Anglii lub Niemczech pracownicy fizyczni.


 

Zarobki Polaków zagranicą

Z raportu Euro-Tax.pl wynika także, że w:

Austrii
Belgii 
Holandii
Irlandii
Niemczech
Wielkiej Brytanii

łączny zarobek Polaków wyniósł 72 000 000 000 złotych. Biorąc pod uwagę całą Europę, wynik Polaków wynosi wówczas ponad 119 500 000 000 złotych, co oznacza wynik wyższy o 14,2%, niż ten dwa lata wcześniej. Ponadto, patrząc okres od momentu przystąpienia Polski do UE, wszelkie odnotowane zarobki wynoszą dzisiaj 1 384 000 000 000 złotych – wylicza serwis Euro-Tax.pl.


 

Najwyższe zarobki

Euro-Tax.pl przedstawił, że w czterech badanych krajach zarobki okazały się niższe, niż w roku poprzednim. W:

Belgii średnie wynagrodzenie wyniosło 5943 złote
Holandii średnie wynagrodzenie wyniosło 6479 złotych
Niemczech średnie wynagrodzenie wyniosło 7792 złote
Wielkiej Brytanii średnie wynagrodzenie wyniosło 7849 złotych
Irlandii średnie wynagrodzenie wyniosło 8639 złotych
Austrii średnie wynagrodzenie wyniosło 8955 złotych

Kwoty w dalszym ciągu są o wiele wyższe niż w Polsce, gdzie rodacy miesięcznie zarabiali średnio 4272 złote brutto


 

Porównanie zarobków
 

Euro-Tax.pl porównał w raporcie także zarobki Polaków zagranicą, odnosząc się do roku 2016 oraz 2017. Z wyliczeń możemy dowiedzieć się, że:
 

  • w Belgii w 2016 roku Polacy zarobili łącznie ponad 2 200 000 000 złotych, zaś w 2017 roku zarobili łącznie około 2 000 000 000 złotych,

  • w Austrii w 2016 roku Polacy zarobili łącznie ponad 2 200 000 000 złotych, zaś w 2017 roku zarobili łącznie około 2 100 000 000 złotych,

  • w Holandii w 2016 i 2017 roku Polacy zarobili łącznie około 4 600 000 000 złotych

  • w Irlandii w 2016 roku Polacy zarobili łącznie blisko 5 000 000 000 złotych, zaś w 2017 roku zarobili łącznie ponad 5 200 000 000 złotych,

  • w Wielkiej Brytanii w 2016 roku Polacy zarobili łącznie ponad 19 600 000 000 złotych, zaś w 2017 roku zarobili łącznie około 24 200 000 000 złotych,

  • w Niemczech w 2016 roku Polacy zarobili łącznie ponad 32 300 000 000 złotych, zaś w 2017 roku zarobili łącznie około 32 600 000 000 złotych.

Warto nadmienić także, że w:
 

Austrii pracuje około 39 000 Polaków
Belgii pracuje około 54 000 Polaków
Irlandii pracuje około 112 000 Polaków
Holandii pracuje około 116 000 Polaków
Niemczech pracuje około 687 000 Polaków
Wielkiej Brytanii pracuje około 788 000 Polaków.

źródło: Euro-Tax.pl

Komentarze