Niemal 2/3 Polek i Polaków pozytywnie ocenia krajowy rynek pracy. Tyle samo z nas zadowolonych jest ze swej obecnej sytuacji zawodowej, a wśród szczęśliwców prym wiodą pracownicy sektora usług dla biznesu.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 13.08.2018
Udostępnij:

Jak wynika z raportu Confidence Index sporządzonego pod koniec I połowy 2018 roku przez czołową na polskim rynku firmę rekrutacyjną Micheal Page, aż 64% Polek i Polaków zadowolonych jest z obecnej sytuacji na rynku pracy.
 

Wynik ten napawa optymizmem, nawet mimo tego, iż niższy jest od odsetka zadowolonych z rynku pracy ludzi na całym świecie. Globalna odpowiedź na to pytanie przewyższa wskazany przez polskich respondentów poziom zadowolenia jedynie o 2 punkty procentowe. 
 


fot. raport Confidece Index

Płaca coraz lepsza
Pozytywnie oceniamy nie tylko obecny rynek pracy, ale i oferowane na nim wynagrodzenia pracownicze. Blisko połowa Polek i Polaków (47%) wskazała, iż jest zadowolona ze swych obecnych zarobków. 
 

Nie w każdej branży jednak opinie te są wyrównane. Najwięcej zadowolonych pracowników zajmuje się u 58% wszystkich zatrudnionych pozytywnie ocenia wysokość obecnie otrzymywanego wynagrodzenia. 
 

Niewiele mniej szczęśliwców znajdziemy w sektorze produkcji (aż 54%) oraz logistyki (46%). Najniższy poziom zadowolenia ze swych zarobków zaobserwowano natomiast w branży finansowej – jedynie 38% ankietowanych z tego sektora pozytywnie odnosi się do swego wynagrodzenia.
 

Kto jest górą?
Zdecydowanie bardziej optymistycznie nastawieni do swych zarobków są mężczyźni. Aż 52% z nich pozytywnie ocenia wysokość wypłacanej im pensji, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi zaledwie 43%. 
 

Ciężko jest jednak łączyć tę ewidentną różnice poziomu zadowolenia wśród płci z rozbieżnymi ich oczekiwaniami względem otrzymywanych zarobków. Mniejszy odsetek kobiet pozytywnie oceniających swą pensję wynika głównie z wciąż panującej na polskim rynku pracy dyskryminacji ze względu na płeć. 
 

Pod względem lokalizacji najwięcej szczęśliwców, którym odpowiada obecnie otrzymywane wynagrodzenie, znajdziemy w województwie dolnośląskim. Aż 60% respondentów z tego regionu pozytywnie ocenia wysokość swej pensji.
 

Będzie tylko lepiej!
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie pracownicze wzrosło aż o 7,5% w skali roku (badanie dotyczy firm zatrudniających co najmniej 9 osób). Tak znacząca poprawa umacnia pracownicze oczekiwania względem pracodawców.
 

W czerwcu bieżącego roku odnotowano aż o 3,7% wyższy poziom zatrudnienia, niż wynosiło ono jeszcze rok temu. Przesiębiorstwa muszą więc podwyższać atrakcyjność oferowanych warunków pracy, by właśnie do siebie przyciągnąć najlepszych pracowników.
 

Na skutek tak aktywnych zmian rynku pracy aż 44% wszystkich nas odpowiedziało, iż  jeszcze w tym roku spodziewa się awansu. Wynik ten niższy jest od wskaźnika ogólnoświatowego, aż o 18 punktów procentowych, lecz w dalszym ciągu napawa optymizmem.
 


fot. raport Confidece Index

Komentarze