Połączenie Getin Noble Banku z Idea Bankiem jest bardzo możliwe. Leszek Czarnecki rozważa konsolidację obu instytucji, na wiadomość o czym notowania banków gwałtownie wzrosły. Kurs Idea Bank zwiększył się o 19%, Getin Holding o 7%, zaś Getin Noble Banku o 5%.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.07.2018
Udostępnij:

Głównym powodem połączenia instytucji, według Czarneckiego, jest „postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne”. Główny akcjonariusz obu banków chce tym krokiem wypracować jak największe korzyści odnoszące się do sprzedaży.

Oczekiwania Czarneckiego

Synergia kosztowa i sprzedażowa, a także wzmocnienie potencjału sprzedażowego – to są oczekiwania Leszka Czarneckiego, dotyczące połączenia GTB z Idea Bankiem. Czarnecki zapewnia także, że fuzja banków w żaden sposób nie wpłynie na program ochrony kapitału emitenta, który został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Akcjonariusz zadeklarował także, że dokapitalizowania, które zostały zaplanowane wcześniej, będą odbywały się zgodnie z założeniami.


 

Notowania spółek
 

Po środowym komunikacie, banki odnotowały na giełdzie dynamiczny skok w górę. Pierwszy raz w lipcu akcje Getin Noble przekroczyły poziom jednej złotówki od sztuki, co po 30 minutach sesji przyniosło wzrost na poziomie 5,2%. Akcje Idea Banku doszły do 7 złotych i 80 groszy za sztukę, co oznaczało wzrost o 18%. Był to najwyższy od maja bieżącego roku kurs, który został czasowo zawieszony przez giełdę.


 

Idea Bank
 

W 2015 roku akcje Idea Banku znalazły się na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2015 roku. Bank powstał w GMAC Banku, który został przejęty przez Geting Holding. Pierwsze kroki stawiał jedynie online w 2010 roku, natomiast jego pierwsze oddziały zostały uruchomione w 2011 roku, głównie w większych miastach w naszym kraju.
 

Idea odnotowała w zeszłym roku 230 800 000 złotych zysku netto. Wynik był dwa razy niższy, niż w roku 2016. Aktywa banku w 2017 roku wyniosły 23 950 000 000 złotych.


 

Getin Noble Bank
 

Głównym akcjonariuszem GNB jest Leszek Czarnecki. Działa pod marką Getin Banku, który należy do pionu bankowości detalicznej. To jeden banków, do którego należy większość kapitału polskiego. 
 

Komentarze