Na dziesięć tysięcy respondentów z Europy, w badaniu „Okiem europejskich pracowników” wzięło udział tysiąc trzystu pracowników z Polski. Z badania wynika, że nasi rodacy są najbardziej wydajnymi pracownikami na rynku. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 20.02.2018
Udostępnij:

Z raportu firmy APD wynika, że jedynie 6% Polaków uważa samych siebie za mało produktywnych. Jedna czwarta z nich winę zrzuca na swoich menadżerów, jedna piąta winą obarcza złe systemy i procesy, a 15% stwierdziło, że główną przyczyną niskiej wydajności są braki kadrowe.

Najmniejszy problem z wydajnością zgłosili pracujący seniorzy.

Skrajne granice

Z badania wynika, że po jednej stronie stoją pracownicy sektora produkcyjnego, którzy są najmniej wydajny. 36% z nich uważa, że główną przyczyną tego zjawiska jest złe zarządzanie oraz nieefektywne procesy i systemy. Po tej samej stronie barykady stoją pracownicy sektora kultury i sztuki, którzy także borykają się z problemami produktywności.

Po drugiej stronie znajdują się natomiast pracownicy małych firm, którzy mają najmniejsze problemy z wydajnąścią (28%) i zarządzaniem (16%). W firmach zatrudniających przynajmniej stu pracowników, te same wyniki plasowały się na poziomie 19% i 27%.

Zatrudnieni seniorzy i młodsi

35% pracowników 55+ w badaniu odpowiedziało, że najgorzej wpływa na nich złe zarządzanie. 14% zatrudnionych osób w wieku od 25 do 34 lat stwierdziło, że mały zespół jest jednym z czynników, który wpływa na ich niską produktywność. Kolejnymi są zbyt wolny sprzęt do pracy oraz niezadowalające ich systemy i procesy. Tak stwierdziło kolejno 15% i 22% pracowników.

Zaburzone skupienie
 

Mówi się, że media społecznościowe z dodatkiem współczesnej technologii mogą wywierać niekorzystny wpływ na obowiązki. Polscy pracownicy jednak nie mają z tym problemu. Jedynie 6% badanych obywateli naszego kraju stwierdziło, że witryny takie jak Facebook, Instagram, czy Twitter zmniejszają ich wydajność i przeszkadzają im w pracy. Osobisty smartfon jest utrudnieniem w wykonywaniu obowiązków dla jedynie 5% pracowników. 

Problem z zaburzeniem koncentracji pojawią się dopiero wśród najmłodszych pracowników. 8% z nich stwierdziło, że media społecznościowe i telefon komórkowy mają negatywny wpływ na produktywność w pracy.

Komentarze