Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) alarmuje, że w najbliższym czasie ceny prądu w Polsce mogą znacząco wzrosnąć. Według prognoz ekonomistów, rosnące ceny energii odbiją się nie tylko na naszych płacach, ale także na cenach w całym kraju.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 16.10.2018
Udostępnij:

Polscy przedsiębiorcy, a szczególnie ci, którzy zużywają do produkcji bardzo dużo energii, łapią się za swoje portfele. Jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: “w ciągu kilku lat możemy mieć najdroższy prąd w Europie, a już w tej chwili duzi odbiorcy płacą za megawatogodzinę istotnie więcej niż państwa regionu".

Drożejący prąd wiążę się ze wzrostem cen produktów i usług dla “zwykłego konsumenta”. 

Dlaczego prąd kosztuje coraz więcej?

W komunikacie ZPP, czytamy, że jedną z podstawowych przyczyn wymienianych przez analityków, jest drastyczny wzrost cen opłat za emisję CO2.


Źródło: http://zpp.net.pl/14322/

Analitycy w podsumowaniu zwracają uwagę na dwie niekorzystne – z punktu widzenia cen energii w Polsce – okoliczności, jakimi są wzrost cen zezwoleń na emisję CO2 oraz wzrost cen węgla, a także coraz droższy prąd w Polsce.

Według szacunków, do 2030 roku nasze zapotrzebowanie na moc może wzrosnąć z poziomu 26 gigawatów do 33 gigawatów. Jednocześnie, brakuje w Polsce nowych elektrowni, które mogłyby zaspokoić rosnące potrzeby, a ponad 60 proc. istniejących instalacji jest już na tyle wiekowych, że niedługo nie będzie już w stanie kontynuować pracy. Sieć elektroenergetyczna w Polsce wymaga zatem daleko posuniętej i ciągłej modernizacji, co kosztowałoby budżet dziesiątki miliardów złotych” – czytamy w komunikacie.

Według ZPP omawiany problem nie ma charakteru przejściowego, bo jak podaje, “(…) z szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej, po 2020 roku Polska, założywszy miks energetyczny oparty w połowie na węglu i uzupełniony energią atomową i odnawialnymi źródłami, będzie miała najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców.

Analizy Instytutu Jagiellońskiego pokazują, że ceny energii będą prawdopodobnie drożeć w trakcie kolejnych dziesięciu lat, co zdecydowanie odbije się na polskich przedsiębiorcach.

Instytut uważa, że ze względu na zużycie energii elektrycznej niezbędnej do wytworzenia finalnych produktów, aktualnie obserwowane wzrosty cen energii będą najsilniej odczuwalne w sektorze chemicznym, hutniczym, przemyśle elektromaszynowym, cementowniach oraz w górnictwie, co dodatkowo napędza koszty wytwarzania energii elektrycznej.

Nadzieja w odnawialnych źródłach energii

ZPP zauważa, że dobrym rozwiązaniem i alternatywą byłoby pozyskiwanie energii z tzw. “zielonych źródeł”.
 


Źródło: http://zpp.net.pl/14322/
 

Komentarze