Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta już ponad 2 miliony Polaków. W ten sposób zapewniają sobie profilaktykę, dostęp do szybkiej diagnozy oraz terapii, unikając długich kolejek do specjalistów. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 10.11.2017
Udostępnij:

Najnowsze dane Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że liczba osób z polisą zdrowotną wzrosła po II kw. 2017 r. o 26%. Najwięcej z nas posiada ubezpieczenie grupowe, które zwykle zapewnia pracodawca. Dynamicznie rośnie jednak liczba osób, które ubezpieczają się indywidualnie – wzrost o 58% rok do roku. 

Opieki medycznej szukamy na własną rękę

Z badania CBOS “Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków” z 2016 roku wynika, że zdrowie jest nadrzędną wartością dla prawie 60% z nas. Niestety, wydajemy na nie coraz więcej z naszych prywatnych kieszeni i oszczędności. Szukamy nowych sposobów opieki, aby zapewnić sobie i najbliższym wysokiej jakości świadczenia medyczne. Chociaż decydujemy się na takie działania coraz częściej, to Polska jest wśród krajów, które wydają na opiekę zdrowotną najmniej – 4,4% PKB. Średnia unijna wynosi prawie 8%. 

Z prywatnej kieszeni na opiekę zdrowotną wydajemy ponad 35 mld zł, a według niektórych raportów nawet blisko 40 mld złotych. W Polsce brakuje systemowych rozwiązań, które ułatwiłyby efektywne zarządzanie tymi funduszami. Doświadczenia wielu krajów wskazują, że najlepszym, najbardziej skutecznym i dostępnym dla większości społeczeństwa sposobem na zarządzanie budżetem zdrowotnym są ubezpieczenia, które dodatkowo wpływają na zmniejszenie kolejek w publicznej opiece zdrowotnej – wyjaśnia Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

W kolejce po pomoc

Chyba każdy z nas w swoim życiu stał w kolejkach do lekarza, które spowodowane są rosnącym zapotrzebowaniem na świadczenia opieki zdrowotnej. Takie zapotrzebowanie powstaje w wyniku starzenia się społeczeństwa, czyli wchodzenia osób z tak zwanego wyżu demograficznego w okres zwiększonego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną. Co więcej, wpływ na koszty opieki zdrowotnej ma też pojawianie się coraz nowszych i droższych leków oraz innych technologii medycznych. Bezpłatny i słabo regulowany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej także wpływa m.in. na nadmierne wykorzystywanie publicznej opieki zdrowotnej przez część pacjentów.

Dorota M. Fal, tłumaczy, że reforma opieki zdrowotnej powinna uwzględniać wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą ludziom brać sprawy we własne ręce i ubezpieczać się prywatnie.

Chociaż brak konkretnych regulacji, które sprzyjają rozwojowi rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nad Wisłą, to liczba ich zwolenników rośnie. Wśród nich pojawiają się osoby prywatne i pracodawcy, którzy zauważają wartość w szerokiej gamie dostępności do świadczeń w ramach prywatnej opieki medycznej dla pracowników. Każda choroba pracownika to koszty dla przedsiębiorców i szefów firm, dlatego dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest inwestycją w pracę bez przestojów. 

Komentarze