Pracodawcy w Polsce chcieliby zatrudniać Ukraińców na dłużej. Rząd zapowiedział zmiany w polityce migracyjnej i w zatrudnianiu cudzoziemców.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 11.04.2018
Udostępnij:

Ponad 70 tysięcy pracujących cudzoziemców

Dwa lata temu, w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano około 1 mln 800 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Głównie były to sektory takie jak: 

  • rolnictwo
  • leśnictwo
  • łowiectwo i rybactwo
  • budownictwo
  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
  • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
  • przetwórstwo przemysłowe

Przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają naszych wschodnich sąsiadów do pracy na podstawie oświadczeń – dzięki nim obywatele np. Ukrainy mogą pracować w Polsce do 6 miesięcy. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że od stycznia bieżącego roku, liczba zarejestrowanych oświadczeń wyniosła 236 570 – dla 229 625 cudzoziemców, z których pracę podjęły 73 323 osoby (w tym najwięcej oświadczeń dotyczyło właśnie Ukraińców).

Zatrudnianie obcokrajowców, włącznie z obywatelami Ukrainy, jest korzystne dla pracodawcy, o ile zatrudnia on pracownika ze wschodu na 2 czy 3 lata, ponieważ przez pierwsze kilka miesięcy uczy się specyfiki konkretnej pracy i języka.

Zgodnie z deklaracjami rządu ma zmienić się polityka migracyjna i przepisy zatrudniania cudzoziemców. W rozmowie z Polską Agencją Prasową, Ekspertka Pracodawców RP Wioletta Żukowska-Czaplicka, zasugerowała, że być może zostanie rozszerzony katalog państw, gdzie będzie można skorzystać z uproszczonej procedury świadczeniowej. Co więcej, większe znaczenie będą miały również dłuższe formy zatrudnienia jak zezwolenie na pracę.

Firmy potrzebują pracowników z zagranicy

Personnel Service przeprowadził badania, z których wynika, że 14% firm ma zamiar szukać pracowników z Ukrainy w trakcie najbliższego roku. Zwykle są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250 osób w sektorze produkcji, handlu oraz usług.

Ukraińcy najchętniej chcą pracować w Niemczech, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Komentarze