Raiffeisen Bank Polska podniósł się z kolan. Instytucja wobec 76 100 000 straty w zeszłym roku, odnotowała po pierwszym kwartale roku bieżącego zysk na poziomie 93 600 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 18.05.2018
Udostępnij:

Bank jest bardzo zadowolony ze swoich działań, które pozwalają mu na rozwój. Odwrócenie odpisów bardzo pomogło osiągnąć taki wynik, jakim po pierwszym kwartale może się pochwalić Raiffeisen.


 

Kredyty portfelowe

Wartość z tego tytułu wyniosła 32 100 000 000 złotych.

Wynik z tytułu prowizji i opłat
 

Prowizja i opłaty po pierwszym kwartale uplasowały się na poziomie 135 500 000 złotych.
 

Utrata wartości kredytów

Kwota odnotowana z powyższego tytułu wyniosła niemalże 40 000 000 złotych w pierwszym kwartale.

Podatek od instytucji finansowych

Bank zapłacił 29 200 000 000 złotych podatku.

Portfel kredytowy

Grupa odnotowała ponad 32 100 000 000 złotych z tytułu portfela kredytowego
 

Wynik odsetkowy
 

Wynik z tytułu odsetek uplasował się na poziomie 266 000 000 złotych
 

Wartość depozytów

Klienci banków powierzyli intutucji w formie depozytów ponad 32 000 000 000 złotych.

Aktywa razem
 

Wynik z tego tytułu wyniósł na koniec pierwszego kwartału prawie 41 100 000 000 złotych.
 

Komentarze